Spk là trường gì, Đại học sư phạm kỹ thuật tphcm

      333

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã bằng lòng ra mắt thông báo tuyển chọn sinc hệ ĐH năm 2021.

Bạn đang xem: Spk là trường gì, Đại học sư phạm kỹ thuật tphcm


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo báo cáo tuyển chọn sinh năm 2021 trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh năm 2021 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nlỗi sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng và IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot với trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo trang bị (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật gỗ cùng nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống chuyên môn công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ đồ liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất thiết bị (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất trang bị (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng tạo (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thông tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Tmùi hương mại năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn môi trường (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn chất hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế năng động (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: 1. Toán thù, Anh, Vẽ TT, 2. Toán, Vnạp năng lượng, Vẽ TT
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất vật dụng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật dự án công trình desgin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật ô tô (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn sức nóng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ ban bố (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Tân oán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Tân oán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D07 (Toán thù, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, Khoa học từ nhiên)Khối D96 (Toán thù, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Vnạp năng lượng, Vẽ TT)Khối V02 (Tân oán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán thù, Văn uống, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn uống, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán thù, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Phương thơm thức xét tuyển

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển sinh theo những thủ tục xét tuyển chọn, bao gồm:

Pmùi hương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển trực tiếp và ưu tiên xét tuyển thẳng theo cách thức của Sở GD&ĐT, cố kỉnh thể:

*
*

Phương thơm thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng rẽ theo 3 nhóm nlỗi sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường THPT chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường THPT Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Socket Là Gì ? Socket Thường Được Sử Dụng Ở Đâu? Socket Là Gì

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) xba phần tư + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu ước Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinch đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPSài Gòn hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ĐH Mỹ thuật TPSài Gòn.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông năm 2021Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (ko nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển ngành bao gồm môn hệ số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ Anh/Điểm NK) x 3 phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân thông số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ Anh: Môn giờ Anh thông số 2Ngành Thiết kế năng động, Thiết kế bối cảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ hệ số 2 Phương thơm thức 4: Xét kết hợp kết quả thi trung học phổ thông 2021 với tổ chức thi riêng rẽ năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong.

3, Hồ sơ cùng hình thức đăng ký xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinc xét học bạ hoặc xét tuyển thẳng sẵn sàng cỗ làm hồ sơ bao gồm:

Bản sao công bệnh học tập bạ THPTGiấy chứng nhận chứng từ Anh văn (nếu như có)

Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinch nộp thẳng tại Phòng tuyển sinh của ngôi trường ĐHSPKT TPHồ Chí Minh.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học giá tiền trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn năm học tập 2021 – 2022 nhỏng sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – đôi mươi.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng giờ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương thơm trình rất tốt bởi giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcCmùi hương trình rất tốt Việt – Nhật: Học công tác như hệ CLC giờ Việt + 50 tín chỉ giờ đồng hồ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh các cách tiến hành tại: Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm tiếng Anhđôi mươi.9323.0425.5
Thiết kế trang bị họatrăng tròn.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhtrăng tròn.522.324
Kinc doanh Quốc tế21.625
Tmùi hương mại năng lượng điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ nghệ thuật sản phẩm công nghệ tính20.622.925.75
Hệ thống nhúng với IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng19.421.323.75
Hệ thống nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng19.222.75
Công nghệ nghệ thuật cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máytrăng tròn.0521.925
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử21.423.126
Công nghệ chuyên môn ô tô21.623.726.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot cùng trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ chuyên môn điện, điện tửđôi mươi.6522.825.4
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa21.2523.526
Công nghệ kỹ thuật Hóa học2122.425.5
Công nghệ đồ dùng liệu17.818.5521.5
Công nghệ chuyên môn môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệpđôi mươi.422.225.3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ nghệ thuật in18.6trăng tròn.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinch (Điện tử Y sinh)19trăng tròn.7524
Công nghệ thực phẩmtrăng tròn.8522.225.25
Công nghệ vật liệu dệt may18
Công nghệ maytrăng tròn.221.124
Kỹ nghệ mộc cùng nội thất1718.522
Kiến trúc18.620.3322.25
Kỹ thuật desgin công trình giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.7trăng tròn.323.5
Quản trị nhà hàng với các dịch vụ ăn uống uống19.221.424.25
Kỹ thuật phụ nữ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương thơm trình rất chất lượng dạy bởi tiếng Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính18.921.223.75
Công nghệ thông tintrăng tròn.222.325.25
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng17.418.621
Công nghệ nghệ thuật cơ khí19.521.423.75
Công nghệ sản xuất máy19trăng tròn.723.25
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử19.921.724.25
Công nghệ kỹ thuật ô tô20.822.725.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa hóađôi mươi.422.225
Công nghệ chuyên môn môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95trăng tròn.223.5
Công nghệ chuyên môn in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh
Công nghệ chuyên môn thứ tính18.1đôi mươi.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng16.917.820
Công nghệ chuyên môn cơ khí18.7trăng tròn.521.25
Công nghệ chế tạo máy18.219.521
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ nghệ thuật ô tôđôi mươi.221.824.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt17.618.0520
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương thơm trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông21
Công nghệ sản xuất máy21

đoạn phim review trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

*