Trong tiếng Anh, thì Hoàn thành là một trong những thì động từ được nhận biết rõ nhất thông qua các “dấu hiệu” trong câu như Since – Yet – Already – Just. Hãy cùng gocnhintangphat.com phân biệt Since – Yet – Already – Just để rõ hơn về thể này nhé!

*

Phân biệt Since – Yet – Already – Just

Để phân biệt Since – Yet – Already – Just, trước tiên ta làm rõ cách dùng của giới từ Since.

Đang xem: Cách dùng phân biệt ever, never, for since, already, yet là thì gì

1 – SinceSince (kể từ khi) được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm hành động xảy ra.

Since+ 1 mốc thời gian

*

E.g.

since 12 o’clock (từ 12 giờ)

since last year (từ năm ngoái)

since the 1960s (từ những năm 60)

I have studied English since 2012. (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2012.)

2 – Already & Yet

Yet

E.g.

A: Have you finished your homework yet? (Bạn đã hoàn thành bài về nhà của bạn chưa?)

B: I’ve already finished it. (Tôi đã hoàn thành nó rồi.)

Yet (chưa) được dùng để nói về điều gì đó được mong đợi là đã xảy ra, thường nằm ở cuối câu. Phần lớn trường hợp, Yet được sử dụng trong câu phủ địnhnghi vấn.

E.g.

Xem thêm: Tt Nghĩa Là Gì ? Tt Trên Facebook, Trên Mạng Là Gì

I haven’t eaten yet. (Tôi chưa ăn.)

Has she done it yet? (Cô ấy đã làm xong nó chưa?)

Already (đã…rồi) được dùng để nói về những việc đã xảy ra hay đã hoàn thành. Thông thường, điều đó xảy ra sớm hơn dự kiến.

Already thường nằm ở giữa hoặc cuối câu, có thể đứng trước hoặc sau động từ.

E.g.

I’ve eaten already. (Tôi đã ăn rồi.)

She’s already done it. (Cô ấy đã làm nó rồi.)

3 – Just

Để phân biệt Since – Yet – Already – Just các bạn cũng đừng quên trạng từ “just” nhé. Just mang nghĩa “vừa mới” và không dễ bị nhầm với từ nào khác.

E.g.

Xem thêm: Tương Khắc Là Gì ? Quy Luật Và Áp Dụng Tương Khắc Là Gì

He has just finished the meeting. (Anh ta vừa họp xong.)I’ve just prepared dinner. (Tôi mới vừa chuẩn bị bữa tối.)

*

Nắm rõ phân biệt Since – Yet – Already – Just cùng gocnhintangphat.com. Ảnh: goconqr.com

Giờ thì bạn đã rõ hơn về thể hoàn thành sau khi phân biệt Since – Yet – Already – Just đúng không nào? Tuy nhiên ngoài việc phân biệt Since – Yet – Already – Just, bạn đừng quên việc linh hoạt sử dụng chúng để cách diễn đạt của mình trở nên phong phú hơn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *