Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Gạo hoang dã ( wild rice là gì, gạo lứt có thực sự tốt hơn gạo trắng không

Rush, sedge, and cattails are common in the river”s floodplains, which are also used to grow wild rice.
According to a 2007 report, amaranth compares well in nutrient content with gluten-free vegetarian options such as buckwheat, corn, millet, wild rice, oats and quinoa.
The tribe lived in settled villages, hunted game, and farmed and harvested corn and wild rice, in addition to making maple sugar tree sap.
The wetlands, with large stands of aquatic plants including wild rice, are home to many birds, fish, reptiles, and mammals.
By the turn of the 20th century, the once natural marshlands teeming with wild rice, and water fowl was all but forgotten.
The larva feeds on various grasses, including oats, fescues, barleys, canarygrasses, timothy, ryes, wheats, and wild rice.
Year around they practice the construction of making winnowing baskets, and harvest wild rice and maple syrup.
Wild rice is ubiquitous across the city and the province, often served with game dishes like caribou or bison due to its nutty flavor.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: 3 Lợi Ích Về Bộ Môn Tai Chi Là Gì ? Tai Chi Chuan

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Có Nên Kỳ Vọng Vào Một Thế Hệ Đả Nữ Là Gì, Đả Nữ: Mạnh Mẽ Trên Màn Ảnh, Đau Đớn Ở Hậu Trường

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *