“When we were studying Math at 8.30p.m yesterday, there was a terrible explosion”

“She was playing sport when I was studying”

Cấu trúc when và while trong tiếng Anh đều được dùng nhằm để mô tả, diễn đạt những tình huống đang diễn ra trong cùng 1 thời điểm. 2 mẫu câu trên đều có sử dụng cấu trúc when và while, thế nhưng để có thể nhận biết một cách rõ ràng nhất về cấu trúc cũng như cách sử dụng của 2 loại cấu trúc này thì không phải ai cũng biết.

Hãy cùng Step Up phân biệt chi tiết hai dạng cấu trúc này qua bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

1. Khái niệm chung về cấu trúc when và while trong tiếng Anh

When và While đều là hai cấu trúc được sử dụng để nói về sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra trong cùng tại 1 thời điểm. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa, cấu trúc cũng như cách sử dụng cấu trúc When – While trong tất cả các thì tiếng Anh

*

Cấu trúc while

3.1. Cấu trúc while trong tiếng Anh

While + subject + verb

3.2. Cách dùng cấu trúc while trong tiếng Anh

While thường được dùng để nói về 2 hành động đang diễn ra và kéo dài tại cùng 1 thời điểm.

Đang xem: Cách dùng và phân biệt liên từ while là gì, nghĩa của từ while

She was playing sport when I was studying: Cô ta đã/đang chơi thể thao khi tôi đã/ đang học.

While thường được dùng với các hành động hay sự việc xảy ra trong một thời gian dài.

I didn’t eat fast food at all while I was pregnant: Tôi gần như đã không ăn đồ ăn nhanh trong thời gian có bầu

Chú ý: cách phân biệt cấu trúc when và while trong tiếng Anh.

Hai cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trên đây rất hay bị nhầm lẫn. Vì vậy các bạn hãy đọc các ví dụ bên dưới để biết cách phân biệt chúng.

He went out when I arrived. (Anh ta đã đi ra ngoài ngay sau khi tôi đến nơi) (1)

– He went out while I arrived. (Anh ta đã đi ra ngoài ngay khi tôi đang đến) (2)

(1) Sử dụng cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động “đi ra ngoài” xảy ra gần như ngay sau hành động đến. Hành động đi ra ngoài chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

Xem thêm: 【 Viffas Là Gì ? Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

(2) Sử dụng cấu trúc while khiến người đọc hiểu rằng hành đi ra ngoài xảy đồng thời với hành động đến. Hành động đi ra ngoài xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Tìm hiểu thêm một số chủ đề tiếng Anh khác:

4. Bài tập áp dụng cấu trúc when và while có đáp án

1. When I (study)_________hard for the exam, my crowd (pass) _______ by to visit me.(was studying/passed)

2. When Huong (do)________a language course in English, she (visit)________ the USA.(was doing/visited)

3. Happily, when we (get up) _________ yesterday, the rain (not, fall) _________.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tobacco Là Gì, NhữNg KháI NiệM CầN BiếT Về Tobacco

(got up/wasn’t falling)

4. While Jenny (play) ________ the piano, her brother (walk) ________ the dog. (was playing/was walking)

5. While we (jog)_______ in the park, we (see) ________ the first signs of spring. (were jogging/saw)

6. While my mother is cooking, my grandfather (read)…. newspaper. ( is reading)

Với toàn bộ kiến thức về cấu trúc When, cấu trúc While và bài tập thực hành trên đây, Tiếng Anh Free tin rằng các bạn đã nắm rõ và có thể vận dụng thành thạo khi sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết hợp với vốn từ vựng của bản thân thì bạn hoàn toàn có thể giao tiếp tự tin với người bản ngữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *