Was là gì, nghĩa của từ was

      137

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Was là gì, nghĩa của từ was

Early modern culture was still deeply imbued with warrior values, some of which (including those concerning women) were intensified by engagement with religious reformation.
The notion of longterm " risk ", as we have seen, was not yet central lớn public health in the 1950s.
A bill based on the weight of the copper (& later zinc), và hence the amount of electriđô thị used, was sent to the household.
The intellectual context of what at this time was considered lớn be plausible và demonstrable is also significant.
Trustworthiness of the engineers was also paramount in attempts to establish railway locomotives as a safe, reliable, and cheap size of transportation.
In fact, although the discipline he imposed in his factory was a severe one, it was born of a desire khổng lồ improve sầu his workmen"s lot.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition khổng lồ parents và children

Về bài toán này
*

Xem thêm: 【Hỏi Đáp】 Chè Bưởi Tiếng Anh Là Gì ? Chè Tiếng Anh Là Gì

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*