Chứng chỉ Quan trắc môi trường (VIMCERTS)là chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi trường cấp cho đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc về quan trắc hiện trường và phân tích môi trường, thỏa mãn theo cácđiều kiện cấp phép hoạt động quan trắc môi trườngđược quy định trongNghị định số127/2014/NĐ-CP.

Đang xem: Vimcerts là gì, quan trắc môi trường vimcert 261

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ việt nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu Vimcerts 121 tại quyết định số 2691/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2015 (lần 1), quyết định số 2455/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2016 (lần 2) vàquyết định số 197/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 1 năm 2019 (lần 3)

*

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam. VILAS sử dụng chuẩn quốc tế để tiến hành đánh giá công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn. Ngày 05 tháng 09 năm 2014, phòng thử nghiệm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật môi trường của Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam – VNST được Bộ khoa học và công nghệ cấp chứng chỉ VILAS số 772 phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017. Ngày 04 tháng 08 năm 2020, Phòng thử nghiệm nghiên cứu và kỹ thuật môi trường của công ty VNST công nhận bổ sung về thông số, chỉ tiêu phân tích trong nước và mẫu vi sinh bề mặt. VNST hướng tới là đơn vị mạnh trong phân tích thử nghiệm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, vi sinh bề mặt,…

Với hệ thống phòng thử nghiệm quy mô cùng trang thiết bị hiện đại, VNST luôn không ngừng bổ sung trang thiết bị tốt nhất để đem đến cho Quý khách hàng sản phẩm giá trị và chất lượng nhất có thể.

Xem thêm:

*

Phòng thí nghiệm của công ty đã được sở y tế Hà Nội đồng ý hồ sơ tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động tại văn bản số 2888/SYT-NVY ngày 08 tháng 08 năm 2017.

Công ty Cổ phần khoa học và Công nghệ Việt Nam được công bố danh sách cơ sở trên website của Sở Y Tế và được giám sát hoạt động quan trắc môi trườnglao động bởi Thanh tra Sở Y Tế.

Xem thêm: Vtl Là Gì – Nghĩa Của Từ Vtl

*

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm hóa học tại văn bản 955/TĐC – HCHQ ngày 05 tháng 04 năm 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *