Unhcr là gì, cao Ủy liên hiệp quốc về người tị nạn

      271
abbreviation for United Nations High Commissioner for Refugees: an organization that is part of the UN (= the United Nations) & is responsible for protecting và helping refugees (= people who have had lớn leave their own country khổng lồ escape war or suffering):
At the beginning of the conflict UNHCR predicted that as many as 1.5 million refugees would stream out of the country.

Bạn đang xem: Unhcr là gì, cao Ủy liên hiệp quốc về người tị nạn


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.

Xem thêm: "Voltage Standing Wave Ratio ( Vswr Là Gì ? Sóng Đứng Cơ Bản Là Gì

Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


*

a family consisting of two parents và their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*