abbreviation for United Nations High Commissioner for Refugees: an organization that is part of the UN (= the United Nations) and is responsible for protecting and helping refugees (= people who have had to leave their own country to escape war or suffering):
At the beginning of the conflict UNHCR predicted that as many as 1.5 million refugees would stream out of the country.

Đang xem: Unhcr là gì, cao Ủy liên hiệp quốc về người tị nạn

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.

Xem thêm: “Voltage Standing Wave Ratio ( Vswr Là Gì ? Sóng Đứng Cơ Bản Là Gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Các Kí Hiệu Rượu Cognac Vs, Vsop Là Gì ? Các Loại Rượu Xo Nổi Tiếng

*

a family consisting of two parents and their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về việc này

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *