Trendsetter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trendsetter Thương hiệu.

Đang xem: Trendsetter là gì, xu hướng trendsetter của giới trẻ việt

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*

Thuật ngữ liên quan tới Trendsetter

Chủ đề Chủ đề Thương hiệu

Định nghĩa – Khái niệm

Trendsetter là gì?

Trendsetter có nghĩa là Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá

Trendsetter có nghĩa là Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá. iMac là một ví dụ cho việchình thành xu thế trong thiết kế khi mà các nhà cung ứng cho văn phòng ngày nay đều dùngchung những màu sắc, thiết kế mang tính thông dụng của một iMac.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thương hiệu.

Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá Tiếng Anh là gì?

Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá Tiếng Anh có nghĩa là Trendsetter.

Xem thêm: Dên Đôn Dên Là Gì ? Tìm Hiểu Về Dên Xe Máy Dên Đôn Là Gì

Ý nghĩa – Giải thích

Trendsetter nghĩa là Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá. iMac là một ví dụ cho việchình thành xu thế trong thiết kế khi mà các nhà cung ứng cho văn phòng ngày nay đều dùngchung những màu sắc, thiết kế mang tính thông dụng của một iMac..

Đây là cách dùng Trendsetter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm: Toefl Junior Là Gì ? Luyện Thi Toefl Junior Và Những Điều Cần Biết

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thương hiệu Trendsetter là gì? (hay giải thích Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá. iMac là một ví dụ cho việchình thành xu thế trong thiết kế khi mà các nhà cung ứng cho văn phòng ngày nay đều dùngchung những màu sắc, thiết kế mang tính thông dụng của một iMac. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trendsetter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trendsetter / Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá. iMac là một ví dụ cho việchình thành xu thế trong thiết kế khi mà các nhà cung ứng cho văn phòng ngày nay đều dùngchung những màu sắc, thiết kế mang tính thông dụng của một iMac.. Truy cập gocnhintangphat.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *