Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Qualityl Managenment) là phương pháp quản lý của một tổ chức, doanh nghiệp, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự hài lòng của khách hàng. Vậy Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là gì? Quy trình áp dụng như thế nào?

*

Quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý chất lượng toàn diện là gì?

Đang xem: Tqm là gì, các thành tố cơ bản quản lý chất lượng toàn diện tqm là gì

Quản lý chất lượng toàn diện

4 Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện được cấu thành từ 4 yếu tố:5 Quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Qualityl Management) là phương pháp quản lý của một tổ chức, doanh nghiệp, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông quan sự hài lòng của khách hàng.

Áp dụng TQM không những nâng cao chất lương sản phẩm, dịch vụ mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống nhờ vào nguyên tắc luôn làm đúng việc ngay lần đầu.

Xem thêm: Chức Năng Vapour Là Gì ? Nghĩa Của Từ Vapour Trong Tiếng Việt

Xem thêm: Software Engineering Là Gì, Giới Thiệu Về Kỹ Thuật Phần Mềm

Mục tiêu của quản lý chất lượng toàn diện TQM

Là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thỏa mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống quản lý một cách toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên qua đến chất lượng. Huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt được mục tiêu chất lượng đề ra.

Lợi ích khi áp dụng TQM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *