Độc thoại vs Đối thoại

Biết được sự khác biệt giữa độc thoại và đối thoại là rất quan trọng nếu bạn là sinh gocnhintangphat.comên văn học vì hai thuật ngữ này thường được sử dụng trong văn học. Một cuộc đối thoại là khi có hai hoặc nhiều người tham gia vào một cuộc trò chuyện. Một cuộc độc thoại, mặt khác, là nơi một người duy nhất nói ra. Theo nghĩa này, sự khác biệt chính giữa một cuộc đối thoại và độc thoại là ở số lượng người nói. Một cuộc độc thoại chỉ có một người nói duy nhất nhưng trong một cuộc đối thoại có hai hoặc nhiều hơn. Không giống như trong một cuộc độc thoại, trong một cuộc đối thoại có sự trao đổi suy nghĩ và ý tưởng. Bài gocnhintangphat.comết này cố gắng làm nổi bật sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này trong khi giải thích hai thuật ngữ, độc thoại và đối thoại.

Đang xem: Sự khác biệt giữa Độc thoại là gì, làm rõ Độc thoại, Đối thoại và Độc thoại nội tâm

Đối thoại là gì?

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tham gia vào các cuộc trò chuyện với người khác. Trong những tình huống như vậy, ý tưởng được trao đổi giữa mọi người. Đây là một cuộc đối thoại vì một số người tham gia vào nó. Một cuộc đối thoại luôn cần ít nhất hai người. Không chỉ trong đời thực, chúng ta bắt gặp những cuộc đối thoại giữa các nhân vật trong sách, vở kịch và phim truyền hình. Một cuộc đối thoại tạo ra một môi trường xung quanh nơi nó cho phép các nhân vật chia sẻ suy nghĩ của họ.

*

Độc thoại là gì?

Độc thoại là một tập hợp các dòng được nói bởi một cá nhân trong đó chỉ có một cách giao tiếp. Không giống như trong một cuộc đối thoại, nơi có giao tiếp hai chiều, độc thoại chỉ tập trung vào một cá nhân duy nhất là người nói. Trong một bối cảnh văn học như một bộ phim truyền hình, độc thoại có thể được sử dụng cho mục đích tường thuật cũng như tiết lộ những suy nghĩ bên trong của một nhân vật. Điều này cho phép khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật. Chúng ta hãy cố gắng hiểu điều này thông qua một ví dụ. Trong Macbeth được gocnhintangphat.comết bởi William Shakespeare, có một số đoạn độc thoại.

Đây có phải là con dao găm mà tôi thấy trước mặt tôi không,Tay cầm về phía tay tôi? Hãy đến, hãy để tôi nắm lấy ngươi.Tôi không có, nhưng tôi vẫn thấy bạn.Nghệ thuật không, tầm nhìn chết người, hợp lý Để cảm thấy như để nhìn? Hoặc nghệ thuật nhưng Một con dao găm của tâm trí, một sáng tạo sai lầm, Tiến hành từ bộ não bị áp bức nhiệt

Đây là một ví dụ về độc thoại từ Macbeth. Đây là ngay trước khi Macbeth đi giết vua Duncan. Nó nhấn mạnh trạng thái tâm trí của Macbeth. Shakespeare sử dụng đoạn độc thoại này để mở ra một lối đi đến những suy nghĩ bên trong của Macbeth.

Xem thêm: Chuối Sứ Còn Gọi Là Chuối Gì, Chuối Sứ Luộc Có Tác Dụng Gì

Sự khác biệt giữa độc thoại và đối thoại là gì?

• Cuộc đối thoại là khi có hai hoặc nhiều người tham gia vào một cuộc trò chuyện.

• Độc thoại là nơi một người nói ra.

• Độc thoại cho phép khán giả hiểu được suy nghĩ bên trong của một nhân vật.

• Sự khác biệt giữa đối thoại và độc thoại là độc thoại có một người nói duy nhất nhưng trong một cuộc đối thoại có hai hoặc nhiều hơn.

Xem thêm: Tự Tin Là Gì ? Sức Mạnh Của Niềm Tin? Bản Tin Là Gì

• Ngoài ra, độc thoại chỉ cho phép giao tiếp một chiều nhưng trong cuộc đối thoại có giao tiếp hai chiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *