Là gì? nghĩa của từ tiên sinh là gì, chữ tiên 先 là một chữ hội Ý kết cấu

      446
1. Sinch nhỏ thứ nhất. ◇Thi Kinc 詩經: “Đản di quyết nguyệt, Tiên sanh như đạt” 誕彌厥月, 先生如達 (Đại nhã 大雅, Sanh dân 生民) Mang tnhì đủ mon (chín tháng mười ngày), Sinc thứ 1 (dễ dàng) như sinch dê con.2. Phú huynh, cha anh. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Hạ vấn hiếu. Tử viết: Sắc nan. Hữu sự, môn đồ phục kì lao; hữu tửu tự, tiên sinh biên soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ?” 子夏問孝. 子曰: 色難. 有事, 弟子服其勞; 有酒食, 先生饌, 曾是以為孝乎? (Vi chánh 為政) Tử Hạ hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: Khó tại vị trí giữ lại được nét mặt mừng thầm. (Lúc phụ vương anh) có bài toán, con đề nghị khó nhọc tập (để giúp đỡ đỡ phụ vương anh); khi bé bao gồm món ăn uống rượu uống bèn mời cha anh mang lại thiết đãi, điều này đủ Call là hiếu chăng?3. Người niên trưởng tất cả học vấn. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Mạnh Thường Quân yến tọa, vị tam tiên sanh viết: Nguyện văn tiên sinh hữu dĩ xẻ chi ktiết giả” 孟嘗君讌坐, 謂三先生曰: 願聞先生有以補之闕者 (Tề sách tam 齊策三).4. Xưng thầy học tập. ◇Quản Tử 管子: “Tiên sanh thi giáo, môn sinh thị tắc” 先生施教, 弟子是則 (Đệ tử chức 弟子職).5. Xưng tiên nhân. ◇Da Luật Ssinh sống Tài 耶律楚材: “Ngã bổn Đông Đan chén bát diệp hoa, Tiên sinh nhân hậu tổ tương lâm nha” 我本東丹八葉花, 先生賢祖相林牙 (khuyến mãi ngay Liêu Tây Lí Quận Vương 贈遼西李郡王).6. Xưng trí sĩ (bạn đã trường đoản cú quan về hưu). ◇Vương Dẫn Chi 王引之: “Cái kkhô cứng đại phu đưa ra dĩ trí sĩ đưa vi tiên sinh, địa chỉ sĩ trả vi quân tử” 蓋卿大夫之已致仕者為先生, 未致仕者為君子 (Kinch nghĩa thuật vnạp năng lượng 經義述聞, Tiên sanh quân tử 先生君子). 7. Thường hotline văn nhân học tập mang là “tiên sanh” 先生. Có thể trường đoản cú xưng, cũng rất có thể dùng làm xưng với người không giống. ◇Thđộ ẩm Ước 沈約: “Tiên sanh khang bỉ lưu giữ tục, rất nhiên độc viễn” 先生糠秕流俗, 超然獨遠 (Dữ Đào Hoằng Cảnh tlỗi 與陶弘景書).8. Xưng đạo sĩ. ◇Ân Nghiêu Phiên 殷堯藩: “Huyền đô knhì túng thiếu lục, Bạch thạch lễ tiên sanh” 玄都開祕籙, 白石禮先生 (Trung nguim nhật quan clỗi đạo sĩ cỗ hư 中元日觀諸道士步虛).9. Ngày xưa Hotline những người dân làm nghề coi tướng, bốc quẻ, chữa trị bệnh, coi tử vi, v.v. là “tiên sanh” 先生. ◇Sử Kí 史記: “(Khoái Thông) dĩ tướng mạo nhân ttiết Hàn Tín viết: Bộc thường xuyên trúc tướng tá nhân chi thuật. Hàn Tín viết: Tiên sanh tướng mạo nhân như hà?” (蒯通)以相人說韓信曰: 僕嘗受相人之術. 韓信曰: 先生相人如何? (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) (Khoái Thông), mong mỏi dùng thuật xem tướng nhằm ttiết phục Hàn Tín, nói: Tôi đã từng có lần học thuật xem tướng mạo. Hàn Tín nói: Phnghiền coi tướng mạo của tiên sinch như vậy nào?10. Xưng kĩ cô gái. ◇Văn uống minch tiểu truyện 文明小史: “Thượng Hải kĩ nàng, city xưng tiên sanh đích” 上海妓女, 都是稱先生的 (Đệ thập cửu hồi).11. Ngày xưa xưng tín đồ đảm nhậm văn tlỗi hoặc quản lí lí chức sự.12. Vợ xưng ck bản thân là “tiên sanh” 先生. ◇Liệt nàng truyện 列女傳: “Thà hiếp xịn tiên sanh đưa ra bất bảo mệnh dã” 妾恐先生之不保命也 (Slàm việc Vu Lăng thê 楚于陵妻).13. Thường cần sử dụng xưng trong những người bình thường (làng mạc giao).

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ tiên sinh là gì, chữ tiên 先 là một chữ hội Ý kết cấu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng


Ông thầy học — Tiếng call fan không giống cùng với ý kính trọng trong những lúc làng giao.

Xem thêm: Chỉ Số Nhớt Là Gì ? Thông Tin Về Chỉ Số Dầu Nhớt Ô Tô Nên Biết

Một số bài xích thơ có áp dụng


• Bành Trạch thị xã - 彭澤縣 (Trần Thuấn Du)• Giả Đảo tuyển mộ - 賈島墓 (Lý Động)• Hoàng CN bị tương ngưu tửu lai yết - 黃舉人備將牛酒來謁 (Nguyễn Khuyến)• Lão tướng mạo hành - 老將行 (Vương Duy)• Lũng thượng tác - 隴上作 (Viên Mai)• Sơn làng mạc gớm hành nhân thi dược kỳ 1 - 山村經行因施藥其一 (Lục Du)• Tân diễn “Chinh phú ngâm khúc” thành ngẫu thuật - 新演征婦吟曲成偶述 (Phan Huy Ích)• Thước kiều tiên - Đáp Pngóng Ông khách tự giải - 鵲橋仙-答放翁客自解 (Tây Thục kỹ)• Tuý thì ca - Tặng Kèm Quảng Vnạp năng lượng quán bác bỏ sĩ Trịnh Kiền - 醉時歌-贈廣文館博士鄭虔 (Đỗ Phủ)• Vũ trung thừa Thất Lý lung ca - 雨中過七里瀧歌 (Ngô Tích Kỳ)
*