What are tide là gì, tide nghĩa là gì trong tiếng việt

      187
tide tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Phương pháp phát âm tide giọng phiên bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của tide.

Bạn đang xem: What are tide là gì, tide nghĩa là gì trong tiếng việt


Từ điển Anh Việt

tide

/taid/

* danh từ

triều, thuỷ triều, con nước

dòng nước, loại chảy, dòng

the tide of blood: dòng máu

chiều hướng, xu hướng, trào lưu, dư luận

the tide of the battle: chiều hướng của trận chiến đấu

the tide of the time: xu hướng của thời đại

to swin with (down) the tide: gió chiều như thế nào theo chiều ấy, theo thời

to take the tide at the flood

lợi dụng cơ hội

* ngoại rượu cồn từ

cuốn theo, lôi cuốn

to be tided back: bị lôi cuốn

(+ over) vượt, tương khắc phục

to tide over difficulties: tự khắc phục cực nhọc khăn

* nội đụng từ

đi theo thuỷ triều

to tide in: vào lúc thuỷ triều lên

to tide up: ngược lên lúc thuỷ triều lên

to tide down: xuôi theo thuỷ triều xuống

to tide out: thoát ra khỏi nhờ thuỷ triều

tide

thuỷ triều


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

tide

* kỹ thuật

độ cao nước lớn

dòng

dòng chảy

dòng nước

lôi cuốn

lõi cuốn

nước lớn

y học:

triều, thủy triều


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Touch Up Là Gì ? Touch Up In Vietnamese


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm với xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*