tide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tide.

Đang xem: What are tide là gì, tide nghĩa là gì trong tiếng việt

Từ điển Anh Việt

tide

/taid/

* danh từ

triều, thuỷ triều, con nước

dòng nước, dòng chảy, dòng

the tide of blood: dòng máu

chiều hướng, xu hướng, trào lưu, dư luận

the tide of the battle: chiều hướng của cuộc chiến đấu

the tide of the time: xu hướng của thời đại

to swin with (down) the tide: gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời

to take the tide at the flood

lợi dụng cơ hội

* ngoại động từ

cuốn theo, lôi cuốn

to be tided back: bị lôi cuốn

(+ over) vượt, khắc phục

to tide over difficulties: khắc phục khó khăn

* nội động từ

đi theo thuỷ triều

to tide in: vào khi thuỷ triều lên

to tide up: ngược lên khi thuỷ triều lên

to tide down: xuôi theo thuỷ triều xuống

to tide out: ra khỏi nhờ thuỷ triều

tide

thuỷ triều

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

tide

* kỹ thuật

độ cao nước lớn

dòng

dòng chảy

dòng nước

lôi cuốn

lõi cuốn

nước lớn

y học:

triều, thủy triều

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Touch Up Là Gì ? Touch Up In Vietnamese

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Quản Trị Chiến Lược ( Strategic Là Gì, Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning) Là Gì

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *