Thúc phụ là gì, nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt

      1,467

Tiếng xưng hô của bạn Việt rất phong phú, một đại từ nhân xưng rất có thể đựng được nhiều cách xưng hô khác nhau. Ở ngôi đầu tiên số không nhiều fan ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi trước tiên số các thì nói: bọn họ, chúng tao, chúng bản thân, đàn tao…Đại trường đoản cú sống ngôi trang bị nhì, đồ vật bố cũng thế.quý khách hàng đang xem: Thân phụ là gì

Trong quan hệ tình dục gia tộc giờ xưng hô cũng vô cùng phong phú, bao hàm cả phương ngữ. Thí dụ như giờ đồng hồ hotline cha mẹ: cha, cha, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính hồ hết giờ đã mất được áp dụng ngày nay như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về kiểu cách xưng hô của bà xã ck vẫn gồm bên trên 70 cách: anh – em, chồng – vk, tôi – bản thân, ck ơi – vk ơi…

Vào thời phong loài kiến, giải pháp xưng hô của bạn Việt cũng phong phú không thua kém cùng rất nhiều gì, vì yếu tố hoàn cảnh lịch sử vẻ vang, cũng chịu ảnh hưởng vày Trung Quốc. Vấn đề này trình bày rõ qua đông đảo văn bạn dạng Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết y như chữ di姨vào Hán ngữ,chữ cậu舅viết hệt nhau với cùng nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết khá không giống một ít, song vẫn thuộc nghĩa với chữ trượng丈vào Hán ngữ… Nói như thế không tức là dân ta xào luộc trọn vẹn phương pháp viết cùng xưng hô của bạn China, minh chứng là chữ chị姉cùng anh嬰đa số viết không giống chữ tỉ妣với huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái tất cả nhì phương pháp viết là㛪và腌, vẫn không giống cùng với chữ muội妹 trong Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống với chữ đệ弟vào Hán ngữ.Quý Khách đang xem: Thân phụ là gì

Ở trên đây, Cửa Hàng chúng tôi xin trình làng bí quyết xưng hô và đồ vật bậc gia tộc, xã hội thời phong loài kiến nghỉ ngơi VN, tương ứng cùng với cách xưng hô với sản phẩm bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Bạn đang xem: Thúc phụ là gì, nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt nghĩa của từ thân phụ trong tiếng việt

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ tối đa trong họ:call là cao tổ高祖(còn dùngnhằm gọitín đồ trường đoản cú đời ông nội trlàm việc lên nhì đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc bạn knhị sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (phụ thân của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (bà mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông núm ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông vắt ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông cụ (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà nỗ lực (bà bầu của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông nạm (thân phụ của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà cầm (má của ông ngoại):nước ngoài tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (phụ huynh của bố mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phú mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn gọi là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng Call bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình so với tín đồ khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội vẫn chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội bà xã vẫn chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vợ đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:nước ngoài tổ phú mẫu外祖父母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, còn gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:nước ngoài tổ mẫu外祖母, còn được gọi là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông nước ngoài đang chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà nước ngoài sẽ chết:nước ngoài tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (giờ kính xưng):cao đường高堂,mặt đường thượng堂上.

Cha mẹ:tuy vậy thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinch phụ生父.

Cha ghẻ, phụ vương kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, nói một cách khác làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (giờ xưng phụ vương bản thân so với tín đồ khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt không chôn:nuốm phụ故父.

Cha chết đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha bị tiêu diệt vẫn lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

quý khách hàng của cha:phú chấp父執.

Mẹ:nương娘,chủng loại thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(nhỏ chiếc chính với vật dụng điện thoại tư vấn vk Khủng của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ thứ (bé loại chủ yếu cùng thứ gọi vk nhỏ của cha):trang bị mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, bà mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ gồm ông xã khác:giá bán mẫu嫁母.

Mẹ bị phụ thân trường đoản cú bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ bị tiêu diệt không chôn:nạm mẫu故母.

Mẹ bị tiêu diệt sẽ chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà mẹ đang chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng tín đồ cư tang bà bầu từ xưng:ai tử哀子.

Con của vk nhỏ kêu vk bự của cha là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé bỏng của cha:vật dụng mẫu次母tuyệt chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà mẹ mình so với bạn khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh tín đồ đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi thân phụ fan khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng mẹ fan khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh tự đường令慈堂, hulặng đường萱堂,lệnh huyên ổn đường令萱堂.

Tiếng hotline em gái giỏi chị của mẹ:di nương姨娘, còn gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng Call bà bầu của bằng hữu hoặc của công ty đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng call fan thiếp đáp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng hotline phụ thân của bạn to tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng Gọi cha của anh em hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng hotline em gái hay chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng Điện thoại tư vấn chị em của đồng đội hoặc của người sử dụng đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (thuộc ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh cùng em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (giờ Gọi anh Lúc thủ thỉ với những người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai bạn khác):lệnh huynh令兄.

Anh em chúng ta (nhỏ chú bác):đích con đường huynh đệ嫡堂兄弟, mặt đường huynh đệ堂兄弟giỏi tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em chúng ta (nhỏ cô, bé cậu, con dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người đàn anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (điện thoại tư vấn thân mật):hiền khô tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em họ (con cô, nhỏ cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, có cách gọi khác là xá đệ舍弟.

Em (giờ gọi bạn không giống một bí quyết thân mật):đái lão đệ小老弟.

Em trai của fan khác (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với tín đồ khác):gia đệ家弟.

Em trai (giờ đồng hồ người anh Điện thoại tư vấn em trai):thúc叔.

Em trai (giờ chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai người khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm tự, tiếng để Hotline những người thân, hay được dùng đến hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, đái muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,nói một cách khác là xá muội舍妹.

Em gái (call thân mật):hiền hậu muội賢妹.

Em gái - ngày xưa bà mẹ cùng lấy một ông chồng, chị gọi em là:đễ娣.

Em gái - xa xưa phãn hữu xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái tín đồ khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người ck Gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng mặt đường huynh đệ同堂兄弟(call tắt là mặt đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Cmặt hàng rể:sanh甥, tế壻, thiếu nữ tế女婿.

Người rể hiền đức tài:nhân hậu tế賢婿.

Con rể:cung cấp tử半子.

Ông gia với nhỏ rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi làm việc rể chỗ công ty vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (giờ xưng hô giữa anh em rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn được gọi là khâm đệ襟弟.

Em rể (giờ xưng hô giữa bạn bè rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:đồ vật tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (giờ đồng hồ bầy bà Điện thoại tư vấn chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với fan khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:thiếu phụ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (giải pháp Call thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ bao gồm, vk cả, bà xã lớn:đích thê嫡妻,chủ yếu thê正妻,phát thê髮妻, thiết yếu thất正室haychủ phụ主婦(từ bỏ này còn dùng để làm điện thoại tư vấn phái nữ nhà nhân).

Vợ sau, bà xã lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp đáp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, nàng hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ nhỏ xíu, vk hầu, thiếp:vật dụng thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (fan ông chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, tiện thể nội賤內.

Vợ (tín đồ ck Điện thoại tư vấn thân mật):nhân từ thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng đối với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của bản thân (phương pháp nói khiêm tốn):拙妻cmáu thê, ctiết kinh拙荊.

Từ gọi fan vợ:nội tướng內相.

Từ call bọn họ sản phẩm mặt vợ:nội thân內親.

mái ấm mặt vợ:nhạc gia岳家(từ này hay hiểu làm làphụ vương vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(vì chưng ngọn gàng núi Trượng Nhân phong丈人峯có dạng hình hệt như ông già đề nghị phụ vương vk được Gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha bà xã (chết) :nước ngoài khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, nói một cách khác là ngoại mẫu外母.

Mẹ vợ (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vợ (chết):nước ngoài tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, nước ngoài huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:nước ngoài đệ外弟,thê đệ妻弟, tiểu cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng bạn ck call em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh cùng em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của bạn anh:tự phụ姒婦.

Vợ của người em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ ông chồng, song lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ chồng (giờ đồng hồ call vk ông xã người không giống một bí quyết lịch sự):hiền hậu kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (fan vợ gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha chị em chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, cmùi hương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ck (cách bé dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ Hotline bà bầu ck là: đại gia大家.

Anh ck (lũ bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tè thúc小叔.

Em gái của chồng:đái cô小姑.

Em gái của ck (phương pháp chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:đái thẩm小嬸.

Chồng hotline fan bà xã của bằng hữu vợ mình là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với người không giống để chỉ fan vợ của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chụ hoặc bác trai nói chung:clỗi phụ諸父.

Từ điện thoại tư vấn thông thường chú với bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chụ ruột:thúc phụ叔父, đường thúc堂叔(bản thân tự xưng là đường Tôn堂孫).

Chụ hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú bản thân so với tín đồ khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng crúc bạn khác:lệnh thúc令叔.

Crúc của phụ thân mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vk của chú):thẩm嬸.

Thím (bà xã của em chồng):tè thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình từ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của tín đồ anh cha mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của cha mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ thân mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (đồng đội trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu và cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vk của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, nói một cách khác là cấm妗.

Từ Hotline chungcô, thím tốt chưng gái:clỗi mẫu諸母.

Xem thêm: Vật Lý 8 Tốc Độ Là Gì - Pacing (Nhịp Độ ) Là Gì

Tiếng tôn xưng fan cô Khủng tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu tự xưng cùng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (ông xã của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (ông xã của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (ông xã sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị giỏi em gái mẹ):di姨.

Dì (chị tuyệt em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng người dì lớn tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con dòng (phụ huynh gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của vk nhỏ:lắp thêm tử庶子.

Con thứ:bỏ ra tử支子(trừ con đầu lòng, các con không giống Hotline là bỏ ra tử支子).

Con máy hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (nhỏ cả = đồ vật hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của chiếc lắp thêm (bà xã nhỏ):trưởng sản phẩm công nghệ tử長庶子.

Con trai máy nhì của loại sản phẩm công nghệ (vk nhỏ):lắp thêm vật dụng tử次庶子.

Con trai lắp thêm cha của dòng sản phẩm (bà xã nhỏ):tam sản phẩm tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):máy nam次男, sản phẩm tử次子.

Con trai của vợ hai, vk bố, vk tư…Điện thoại tư vấn là:thứ nam庶男,lắp thêm tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở đây viết khác chữ “thứ”次trong con trai kế (cũng Hotline là sản phẩm công nghệ nam次男tuyệt trang bị tử次子).

Con trai máy bố (kế sản phẩm nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai sản phẩm tư:tứ đọng nam四男: còn gọi là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, cháu nó (khiêm từ- giờ bố mẹ xưng conbản thân với những người khác):đái nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái sản phẩm hai (kế trưởng nữ):máy nữ次女.

Con gái của bà xã hai, vk tía, vợ tư…điện thoại tư vấn là:máy nữ庶女(chữ “thứ”次viết khác “thứ”次sử dụng mang đến phụ nữ sản phẩm hai).

Con gái sản phẩm công nghệ ba:tam nữ三女.

Con gái vật dụng tư:tứ đọng nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa tồn tại chồng:sương nữ孀女.

Con gái chưa rước ông xã, còn trinh:xử nữ處女, cònhotline là xử tử處子.

Con gái sẽ có chồng:giá bán nữ嫁女.

Con gái yêu thích, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng phụ nữ bạn khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con mồ côi với bầy bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con không cha mẹ người mẹ trường đoản cú xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả phụ thân với bà mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con mồ côi cha:孤子cô tử (tín đồ để tang thân phụ cơ mà bà bầu còn sống từ bỏ xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:đưa tử假子, dưỡng tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con bà xã lẽ:thứ tử庶子.

Con từ xưng với phụ huynh là:nhi兒.

Con tự xưng cùng với phụ thân ghẻ là:chấp tử執子.

Cha bà bầu Gọi con cái là:nhi兒.

Tiếng gọi đứa con yêu thương mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng điện thoại tư vấn nhỏ của bằng hữu mình:hiền lành điệt賢姪, cầm điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con fan khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con lỗi hỏng:bại tử敗子.

Con của ck hoặc vợ trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng từ xưng của nhỏ (trai và gái) so với phụ vương mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng call đàn ông của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vợ cả xuất xắc con của vk cả:đích tử嫡子.

Con lai (bố mẹ không thuộc huyết thống chủng tộc):lếu láo tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh hay em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (nhỏ của anh tuyệt em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối cái xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,Có nghĩa là bé của bạn bè chúng ta (nhỏ cô, bé cậu con dì) hoặc chị em bọn họ (nhỏ cô, nhỏ cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi bằng cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sinh tế甥婿.

Cháu đời vật dụng tám:nhưng mà tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ bỏ, giờ đồng hồ để gọi các người thân, hay được dùng mang đến hàng dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ấy và bác trường đoản cú xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu tự xưng với bác của phụ vương là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai fan khác:lệnh điệt令姪.

Vợ con cháu mình:điệt phụ姪婦, cònGọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (nhỏ của con cháu nội giỏi cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (con cháu sáu đời, bé của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học tập (tiếng xưng hô tỏ ý tôn kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người bạn nữ sư phú trách rưới bảo ban bé công ty quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người lũ bà nuôi dậy con loại núm cho tất cả những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:mặt đường đệ堂弟.

Môn đồ gia dụng, học tập trò:đệ tử弟子, đồ vật đệ徒弟. môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em công ty dòng dõi học tập đỗ đạt:tlỗi hương thơm môn đệ書香門第.

Học mang hoặc quan viên từ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng Hotline sư phụ của người khác:lệnh sư令師.

Tiếng Điện thoại tư vấn anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng gọi em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng hotline học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ gia dụng.

Tiếng mĩ xưng nhằm điện thoại tư vấn con trẻ, đồ đệ tín đồ khác:cao túc高足xuất xắc thượng túc上足.

Tiếng học trò kính xưng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy đã chết:tiên sư先師.

Người trước tiên tạo nên ra một nghề, coi như ông tổ của nghề kia Gọi là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học tập cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học tập thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học tập cùng thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bọn ông ttốt tuổi:sĩ phu士夫.

Người bầy ông dâm tà với những người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, bé gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi cùng đàn bà góa:cô quả孤寡.

Người đàn bà có ck đánh trận chỗ xa:chinh phụ征婦.

Người đàn bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ chủ nhân:nhà phụ主婦.

Tiếng tôn xưng phụ nữ vẫn bao gồm chồng:phu nhân夫人.

Tiếng hotline phổ biến đàn bà bé gái:cô姑.

Tục call đàn bà không ông chồng là:cô姑.

Tiếng tự xưng hoặc xưng điện thoại tư vấn người phái nữ khác:cô姑.

Tiếng Hotline kính trọng giành cho phú nữ:thái cô太家.

Tiếng Hotline bạn nữ:cô nương姑娘.

Cô nương nhà (tiếng xưng gọi người khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng thanh nữ vẫn có ck và ngang tuổi với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô so với thanh nữ ngang mặt hàng hoặc có tuổi ngay sát bằng tuổi thân phụ mình:chỏng mẫu諸母.

TRẺ EM

Ttốt em:nhi đồng兒童.

Tthấp nhỏ bé dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, bé nhỏ gái:anh nhi嬰兒.

Tthấp sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Tthấp mất cha mẹ, không người nào bịt chở:cô lộ孤露.

Trẻ mồ côi (mất phụ thân hoặc mất cả thân phụ với mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:đái hài nhi小孩兒.

Bé gái:thiếu nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:phái mạnh hài nhi男孩兒.

Lũ tphải chăng, lũ ttốt (giờ đồng hồ bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú bé bên (giờ xưng Gọi tín đồ khác):đái hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤPhường BẬC

Tiếng tôn xưng bạn lũ ông bự tuổi: lão trượng老丈(cố gắng già), lão tẩu老叟(vắt già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phãn hữu chỉ - giờ điện thoại tư vấn bọn ông Khủng tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc bên trên mình cơ mà bao gồm tuổi gọi là:trưởng lão長老.

Người già ko bé cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (giờ đồng hồ hotline bọn ông to tuổi rộng mình):huynh兄.

Anh (giờ đồng hồ gọi thân mật):nhân hậu huynh賢兄.

Anh (giờ tôn xưng tín đồ phái nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của người nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với tín đồ ít tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (giờ call thân mật):hiền đức đệ賢弟.

Em (khiêm từ bỏ, tín đồ nữ tự xưng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, lũ ông vào thân yêu thích, cùng lứa nhưng nhỏ dại tuổi rộng bản thân Call là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng fan lũ ông đứng tuổi hoặc hơn thế tuổi cha mình:lão bá老伯.

Tiếng Điện thoại tư vấn tín đồ nhỏ tuổi tuổi:tè tử小子.

Phiếm chỉ người tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối Điện thoại tư vấn người sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ người vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng fan trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc bên trên hoặc những người ngang vai kính xưng cùng nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn btrần cũ:nắm cựu故舊, có cách gọi khác lànạm giao故交, thay tri故知.

Quý khách hàng bè cổ thuộc chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè cổ kết có tác dụng anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng nhằm Gọi bằng hữu bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (giờ đồng hồ kính xưng thân các bạn hữu):huynh兄.

Anh bạn nhơn tình (giờ kính xưng thân chúng ta hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (giờ anh em tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ lũ em này (giờ đồng hồ từ bỏ xưng khiêm tốn cùng với chúng ta bè):ngớ ngẩn đệ愚弟.

Em (tiếng dùng làm Điện thoại tư vấn anh em nhỏ tuổi tuổi hơn mình):nhân từ đệ賢弟.

Tiếng để hotline phụ thân của bạn bè hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (giờ kính xưng đối với vk của khách hàng hoặc so với phụ nữ nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để Call vk bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn đồ Phật call là:tăng-già僧伽(theo biện pháp định bốn vị sư trsinh sống lên mới Điện thoại tư vấn là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo hiện đang có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng đơn vị sư già tự xưng:lão nạp老衲.

Tiếng công ty sư nam tự xưng (khiêm từ):xấu tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc đơn vị sư nam giới từ xưng (khiêm từ):bựa đạo貧道.

Tiếng cô gái đạo sĩ từ bỏ xưng:bựa đạo貧道.

Tiếng ni cô từ bỏ xưng (khiêm từ):bựa ni貧尼.

Prúc nàng xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng nhà tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, tthánh thiện sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà nhỏ mặt ngoại:nhân thân姻親.

Bà bé mặt nội (và một họ):nội thân內親.

Bậc học đưa, đơn vị thẩm mỹ tài giỏi lớn:đại sư大師.

Cha bà mẹ bạn bè bà xã chồng nói chung:lục thân六親.

Cmặt hàng tuổi trẻ (mỹ xưng dành cho những người nam):thiếu thốn niên lang少年郎.

Con em bên lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chỏng hầu, nối ngôi cha:thay tử世子.

Cô phú dâu:bạn nương伴娘, còn gọi là chị em tân tướng女儐相.

Đầy tớ điện thoại tư vấn người chủ là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc Call chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử đối với vua chư hầu thuộc bọn họ call là:bá phụ伯父.

Người bao gồm học tập thức:sĩ phu士夫.

Người có học tập, học tập giả:nho sanh儒生.

Người Tiên phong trong nhà:gia trưởng家長.

Người bự trẻ nhỏ trong bên (từ hotline chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người nhớ ơn xưng với người có tác dụng ơn:ân nhi恩兒.

Người prúc rễ:伴郎chúng ta lang, có cách gọi khác là nam giới tân tướng男儐相.

Người gần gũi trong đơn vị, hay chỉ người thuộc chiếc họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị mang điện thoại tư vấn là:chấp dịch執役.

Thiếp đáp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu phụ nữ bé dại tuổi:diệu linc nàng lang妙齡女郎.

Tiếng hotline phụ vương của fan đã chat chit cùng với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng call nhỏ công ty quý tộc:công tử公子.

Tiếng call người không giống với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng Điện thoại tư vấn tín đồ có tài năng về một bộ môn:thi bá詩伯(bên thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng call người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc so với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng thay gia tử đệ trong văn cmùi hương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng bầy bà hoặc tín đồ vẫn bao gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi với phụ nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng trường đoản cú xưng của vị quan tiền với vua:hạ thần下臣.

Tiếng từ xưng đối với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinc sau này).

Tiếng từ bỏ xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc bà xã so với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (tín đồ làm việc chức vị rẻ trường đoản cú xưng, sau này cần sử dụng làm cho tiếng tự xưng khiêm nhường):tại hạ在下.

*