– Kết cấu độ tuổi của dân số; có bao nhiêu người ở từng tầng lớp độ tuổi, nhóm tuổi.

Đang xem: Tháp tuổi là gì và Ý nghĩa của nó, tháp tuổi cho ta biết Điều gì

Bạn đang xem: Tháp tuổi là gì

– Kết cấu theo giới tính (nam; nữ)

– Kết cấu theo nhóm lao động( trong lao động, ngoài lao động, và nguồn lao động trong tương lai.

*

Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số, giới tính độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai của 1 địa phương

Tháp tuổi: cho ta biết số nam, nữ, số người trong các nhóm tuổi, biết nguồn lao động hiện tại và tương lai, người già

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết:

– Kết cấu theo độ tuổi của dân số: có bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

– Kết cấu theo giới tính của dân số: có bao nhiêu nam, nữ ở tầng lớp ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

Xem thêm: 5 Chiến Lược Trade Promotion Là Gì, Các Hình Thức Xúc Tiến Thương Mại

Nhìn tháp tuổi cho chúng ta biết:

– Tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi

– Số người trong độ tuổi lao động của một địa phương

– Tháp tuổi cho ta biết tỷ lệ tuổi ở một nước, nếu dân số trong đọ tuổi trẻ càng cao và nhiều thì chứng tỏ dân số đó là trẻ, nguồn lao động dồi dào. – Nếu tỷ lệ tuổi cao ở con số cao thì chứng tổ dân nước đó sống thọ và đời sống khá đầy đủ. – Nếu tỷ lệ người già lớn hơn tuổi trẻ thì dân số nước đó đang ở tình trạng thiếu lao động, lão hóa. – Qua tháp tuổi bạn cũng có thể biết thêm thông tin về giới tính, tỷ lên nam và nữ trong đọ tuổi lao động, tỷ lệ nam nữ ở tuổi già.

1. Dân số, nguồn lao động – Dân số là tổng số người dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ơ một thời điểm nhát định. – Đế biêt được dân sô”, nguồn lao dộng của một địa phương, một nước…, cần phải điều tra dân số. – Dân số thường được biểu hiện bằng tháp tuổi (tháp dân số).Tháp tuổi cho ta biết: – Kết cấu theo độ tuổi của dân số: bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi. – Kết cấu theo giới tính của dân số: bao nhiêu nam, nừ ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

Tháp tuổi cho ta biết tỷ lệ tuổi ở một nước, nếu dân số trong đọ tuổi trẻ càng cao và nhiều thì chứng tỏ dân số đó là trẻ, nguồn lao động dồi dào.Nếu tỷ lệ tuổi cao ở con số cao thì chứng tổ dân nước đó sống thọ và đời sống khá đầy đủ.Nếu tỷ lệ người già lớn hơn tuổi trẻ thì dân số nước đó đang ở tình trạng thiếu lao động, lão hóa.Qua tháp tuổi bạn cũng có thể biết thêm thông tin về giới tính, tỷ lên nam và nữ trong đọ tuổi lao động, tỷ lệ nam nữ ở tuổi già.

Tháp tuổi cho ta biết các độ tuổi của dân số ,số nam, số nữ,

số người trong độ tuổi lao động , số người dưới độ tuổi lao

động , số người trên độ tuổi lao động

1 dân số là gì? tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số

2 dân số thế giới có mấy chủng tộc ? nêu tên và đặc điểm của các chủng tộc

3 nêu những sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn

4 so sánh môi trường xích đạo ẩm với môi trườngnhiệt đới

5 so sánh môi trườngnhiệt đới với môi trường nhiệt đới gió mùa

6 nêu những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp đới nóng và biện pháp khắc phục

7 dân số thế giới tăng nhanh gây sức ép tới tài nguyên môi trường đới nóngnhư thế nào?

SẼ TICK, THANK

Lớp 7 Tiếng anh 4 0 Gửi Hủy

đây hông phải tiếng anh mà là địa lí nhưng không sao nếu tôi làm thì phải ks cho tui nha

có lẽ có một và câu tôi koong biết làm thì mai ra hỏi cô giáo nha

Đúng 0 Bình luận (0)

ukm thank

Đúng 0 Bình luận (0)

1. dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, đc tính ở một thời điểm cụ thể

tháp tuổi cho chúng ta biết tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động của một địa phương,…

2. dân số thế giới có 3 chủng tộc chính

các chủng tộc là: + Môngôlôit : ng da vàng

+ Nêgrôit : ng da trắng

+ Ơrôpêôit : ng da đen

3. Quần cư nông thôn:

+ SX nông – lâm – ngư nghiệp

+ Làng mạc, thôn xóm thường phân tán

Quần cư đô thị:

+ SX công nghiệp

+ Nhà cửa tập trung với mật độ cao

Đúng 0 Bình luận (0)

Cho biết quan niệm về dân số .việc điều tra dân số tại mot thời điểm có thể biết được những thông tin gì

cho biết tháp dân số thể hiện những thông tin gì

Lớp 7 Địa lý Các môi trường địa lý 4 0 Gửi Hủy

– Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý hoặc một không gian nhất định,, là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

– Việc điều tra dân số tại một thời điểm có thể biết được tỉ lệ và so sánh sự gia tăng dấn số của hiện tại so với những năm trước .

Xem thêm: True Node Là Gì – Các Khái Niệm Trong Chiêm Tinh

– Các nhóm tuổi, dân số

Đúng 0 Bình luận (0)

Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý hoặc một không gian nhất định,, nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội, thường được đo bằng một cuộc điều tra dân sốvà biểu hiện bằng một tháp dân số.

Đúng 0 Bình luận (0)

Dân số là tập hợp những người sinh sống trên lãnh thỗ nhất định, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Đúng 0 Bình luận (0)

1 dân số là gì? tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số

2 dân số thế giới có mấy chủng tộc ? nêu tên và đặc điểm của các chủng tộc

3 nêu những sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn

4 so sánh môi trường xích đạo ẩm với môi trườngnhiệt đới

5 so sánh môi trườngnhiệt đới với môi trường nhiệt đới gió mùa

6 nêu những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp đới nóng và biện pháp khắc phục

7 dân số thế giới tăng nhanh gây sức ép tới tài nguyên môi trường đới nóngnhư thế nào?

SẼ TICK, THANK

Lớp 7 Toán 2 0 Gửi Hủy

1) tháp tuoir là tổng số dân sinh sông trên một lã thổ nhất định vào một thời điểm cụ thể.Qua tháp tuổi ta biết được tổng số dân tỉ lệ nam nữ tỉ lệ lao động cơ cấu dân số

2)có 3 chủn tộc chính:- nê-gro-it: da đen,tóc đen,xoăn, mũi hơi thấp,mắt đen,to

– môn-gô-lô-it:da váng mắt đen tóc đen mũi thấp

– ơ-rô-pê-ô-it:da trắng tóc hơi vàng mắt xanh,nâu mũi cao hẹp

3)- hoạt động kinh tế chủ yếu

+)nông thôn:nông-lăm-ngư nghiệp

+)đô thị: công nghiệp và dịch vụ

– mật độ dân số

+) nông thôn:thấp

+) đô thị: cao,rất cao

– đơn vị hành chính

+)xóm thôn làng bản

+) tổ dân số khu dân cư phường quận thành phố

– lối sống

+) nông thôn: phổ biến lối sống nông thôn

+) đô thị: phổ biến lối sống thành thị

4) CÂU NÀY RẤT DÀI GHI RA ĐÂY THÌ RẤT LÂU NÊN MÌNH KHÔNG GHI XIN LỖI NHA

các cậu kiểm tra 1 tiết phải không

nhớ trả lời và k cho mình nha

có thể kết bạn với mình thì càng tốt

Đúng 0 Bình luận (0)

bài làm:

1) tháp tuổilà tổng số dân sinh sông trên một lã thổ nhất định vào một thời điểm cụ thể.Qua tháp tuổi ta biết được tổng số dân tỉ lệ nam nữ tỉ lệ lao động cơ cấu dân số

2)có 3 chủng tộc chính:- nê-gro-it: da đen,tóc đen,xoăn, mũi hơi thấp,mắt đen,to

– môn-gô-lô-it:da váng mắt đen tóc đen mũi thấp

– ơ-rô-pê-ô-it:da trắng tóc hơi vàng mắt xanh,nâu mũi cao hẹp

3)- hoạt động kinh tế chủ yếu

+)nông thôn:nông-lăm-ngư nghiệp

+)đô thị: công nghiệp và dịch vụ

– mật độ dân số

+) nông thôn:thấp

+) đô thị: cao,rất cao

– đơn vị hành chính

+)xóm thôn làng bản

+) tổ dân số khu dân cư phường quận thành phố

– lối sống

+) nông thôn: phổ biến lối sống nông thôn

+) đô thị: phổ biến lối sống thành thị

4) câu này mình ko biết làm

Đúng 0 Bình luận (0)

– Cho biết tháp dân số thể hiện những thông tin gì?

-Cho biết quan niệm về dân số? Việc điều tra dân số tại một thời điểm có thể biết được những thông tin gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *