Từ Điển tiếng việt thanh thoát là gì, thanh thoát in english

      118
The new décor is lighter, looks more contemporary, và was not nearly as expensive as the old mahogany.

Bạn đang xem: Từ Điển tiếng việt thanh thoát là gì, thanh thoát in english


Ngọn lửa sáng rực nấu nung cô khiến cho mẹ tôi cảm hứng vui mừng húm sâu sắc, thanh thoát, như bà vẫn thấy khi nằm mơ.
Bà áp dụng một cách thanh thoát đk dây chuyền tăng dần, và các đối tượng người dùng thỏa mãn bọn chúng được với tên Noetherian để vinh danh bà.
She made elegant use of the ascending chain condition, and objects satisfying it are named Noetherian in her honor.
Biết đến tựa như các Castrato, giọng hát thanh thoát của họ nổi tiếng khắp châu Âu, cho đến khi hủ tục man rợ này bị cấm vào trong thời gian 1800s.
Known as castrati, their light, angelic voices were renowned throughout Europe, until the cruel procedure that created them was outlawed in the 1800s.
Chúng làm tạo thêm vẻ dễ thương thanh thoát và hương thơm ngạt ngào cho những chiếc ao nhưng mà nếu không có chúng thì chỉ là những chiếc ao đọng nước đầy bùn.
Nhưng lí vày để tôi đề cập mang lại quyển sách là trước đó, Rabassa đã đưa ra một đánh giá giản đối kháng một bí quyết thanh thoát: "Mỗi vận động giao tiếp là một chuyển động chuyển tải."
But the reason that I mention it is that early on, Rabassa offers this elegantly simple insight: "Every act of communication is an act of translation."
Và y hệt như tất cả những bé bỏng gái khác, chị mau lẹ nhận ra rằng vẻ uyển đưa và sự thanh thoát cơ mà chị thấy trên sảnh khấu đều giành được với một cái giá hơi đắt.
And lượt thích all of those other little girls, she quickly discovered that the grace & freedom she saw on the stage came at a pretty steep price.
Khi những nhóm chim diễu hành ngược qua nhau, khía cạnh trời chiếu trên những cỗ lông vũ thanh thoát của chúng, tạo thành thành một bức khảm với rất nhiều gam màu tương làm phản giữa red color chói cùng hồng.

Xem thêm: T35 Là Trường Gì - Thông Báo Tuyển Sinh Công An Nhân Dân Năm 2021


As platoons of birds march past one another in opposite directions, the sun reflects on the birds’ delicate feathers, forming a mosaic of contrasting shades of scarlet & pink.
Điều này là để bảo đảm an toàn lựa chọn các điểm sáng mong muốn, mà bây chừ là một con ngựa chiến nhẹ nhàng thanh thoát rộng và tích cực hơn đã được nhìn thấy trong thời hạn nuôi đem thịt ngựa.
This is to ensure selection for the desired breed characteristics, which are now a lighter and more active horse than was seen during the time of breeding for horse meat.
Anh còn đánh giá cao kịch phiên bản của Jonze vị tính tỉ mỉ về phần đa gì mà nhỏ người mong ước ở tình thương và những mối quan liêu hệ, trong khi miêu tả phần diễn xuất " số đông thứ có cảm giác thanh thoát cùng khẩn trương."
He also praised Jonze"s writing for its insights into what people want out of love và relationships, as well as the acting performances that " it all feel spontaneous and urgent".
Ông nói ông muốn tạo thành nghệ thuật nhằm thỏa thích; nghệ thuật như một sự tô điểm là mục tiêu của ông và có thể nói rằng ông sử dụng màu sắc tươi sáng sủa sẽ cố gắng để bảo trì sự thanh thoát của thành phần.
He said he wanted lớn create art to lớn delight; art as a decoration was his purpose và it can be said that his use of bright colors tries lớn maintain serenity of composition.
Ngựa Andalusia được lai với đều con ngựa chiến Friesian tạo ra một con chiến mã nhẹ nhàng, thanh thoát hơn cân xứng hơn (về lượng thức ăn ít hơn và lượng chất thải) cho các bước như con ngữa vận đưa và kéo xe pháo ở hầu hết vùng đô thị.
Andalusian horses were crossbred with Friesians, producing a lighter horse more suitable (in terms of less food intake and waste output) for work as urban carriage horses.
Trong khi cửa hàng chúng tôi nghiêm trang đi tham quan khắp đền thờ, tôi thấy mình chiêm ngưỡng và ngắm nhìn công trình phong cách xây dựng kỳ diệu, vẻ thanh thoát của tòa án nhân dân nhà đã hoàn tất, ánh sáng chiếu rực rỡ qua những cánh hành lang cửa số cao, cùng nhiều bức tranh đầy cảm ứng.
As we reverently walked through the temple, I found myself admiring the magnificent architecture, the elegant finishes, the light shining through towering windows, và many of the inspiring paintings.
Ông dìm xét rằng, "như vang lên sống điểm thanh thoát hoàn thiện và thực hiện cây đũa thần trí tuệ sáng tạo một biện pháp phóng khoáng, một Dion trưởng thành và cứng cáp hơn lúc nào hết đang gợi lên sự bất ngờ với đều gì fan nghe từng mong chờ cho một album "lớn" tiếp theo của cô."
He wrote, "sounding at complete ease và wielding a wildly creative wand, an ever-maturing Dion conjures up surprise on what should be regarded as her next "big" album."
Chúng tôi biết Thanh Long đang chạy thoát, để tránh đêm lâu năm lắm mộng cửa hàng chúng tôi sẽ góp công công hủy diệt Thanh Long
We know of Qinglong"s escape & to avoid unnecessary trouble I will help Sir Jia khổng lồ get rid of Qinglong
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*