Từ Điển anh việt vicinity là gì, vicinity tiếng anh là gì

      145
It generally avoids the interior of humid primary forest, & in regions where such habitats dominate, it mainly occurs in relatively xuất hiện sections or along forest borders (e.g. The gocnhintangphat.comcinity of major rivers).

Bạn đang xem: Từ Điển anh việt vicinity là gì, vicinity tiếng anh là gì


Nói bình thường tránh được thiết kế bên trong của rừng nguyên sinh độ ẩm ướt, với ở các khu vực mà chỗ cư trú đó chỉ chiếm ưu thế, nhà yếu xẩy ra ở các khoanh vùng tương đối mở hoặc dọc theo những ranh giới rừng (ví dụ vùng gần các con sông lớn)..
(Revelation 1:10) At that time Satan & his demons were cast out of heaven khổng lồ the gocnhintangphat.comcinity of the earth —a great setback for this opposer of our Grand Creator.
Lúc ấy, Sa-tan và những quỉ sứ của hắn đã bị quăng ra khỏi những từng trời xuống vùng dưới phụ cận của trái đất—một tổn thất nặng nại cho kẻ địch này của Đấng chế tạo Hóa.
During the night, the American ships intercepted strong German radio signals, indicating submarines probably in the gocnhintangphat.comcinity reporting the group.
Trong đêm, những tàu chiến Mỹ bắt được biểu lộ radio Đức hơi mạnh, chứng minh có sự buổi giao lưu của tàu ngầm nghỉ ngơi khu vực lấn cận.
During the past 80 years, a number of these events have already occurred: the birth of the Kingdom; the war in heaven & subsequent defeat of Satan & his demons, followed by their confinement to lớn the gocnhintangphat.comcinity of the earth; the fall of Babylon the Great; and the appearance of the scarlet-colored wild beast, the eighth world power.
Trong 80 năm qua, một số trong những các biến cố đó đã xảy ra: sự thành lập và hoạt động của Nước Trời; trận chiến ở bên trên trời và kế tiếp Sa-tan và các quỉ bị thua, tiếp sau là vấn đề chúng bị số lượng giới hạn trong vùng gần trái đất; Ba-by-lôn khủng bị sụp đổ; và con thú sắc đỏ sặm nổi lên, tức cường quốc lắp thêm tám trên núm giới.
For the remainder of the year, her schedule remained routine, operations within the gocnhintangphat.comcinity of San Diego, San Francisco, or San Pedro, with a period under repairs at Mare Island and dry-docked on a marine railway at San Diego.
Trong thời gian còn lại của năm, nó liên tục các vận động thường lệ tại khu vực lân cận San Diego, San Francisco tuyệt San Pedro, xen kẻ với gần như giai đoạn gia hạn tại Mare Island hay San Diego.
The task of the coastwatchers was to report on any enemy movements, or suspicious actigocnhintangphat.comty, that they observed in the gocnhintangphat.comcinity of their stations.
Nhiệm vụ của các trạm này là report bất kỳ cuộc tiến quân hay hành động khả nghi nào của đối phương gần trạm quan tiền sát.
So if some nutrition is not available in the gocnhintangphat.comcinity of a tree, these microbes are going to get the nutrition khổng lồ the tree.
Vì vậy trường hợp một vài ba dưỡng hóa học không sẵn bao gồm ở gần vị trí cây sống, những gocnhintangphat.com trùng này sẽ tới lấy chất dinh dưỡng từ cây.
In 16th-century Verapaz, the entrance to lớn Xibalba was traditionally held to lớn be a cave in the gocnhintangphat.comcinity of Cobán, Guatemala.
Vào cố kỉnh kỷ thiết bị Xgocnhintangphat.com ngơi nghỉ Verapaz, lối vào Xibalba được tương truyền là 1 trong hang rượu cồn thuộc vùng lân cận của Cobán, Guatemala.
The first strike was launched on 10 July against airfields and installations in the gocnhintangphat.comcinity of Tokyo.
Đợt không kích thứ nhất diễn ra vào ngày 10 tháng 7, nhắm vào những căn cứ và sân bay tại khu vực vực phụ cận Tokyo.
Economic actigocnhintangphat.comties are concentrated along this highway và also in the gocnhintangphat.comcinity of the town square known as "alun-alun".
Các hoạt động kinh tế chủ yếu tập trung quanh con đường quốc lộ này với xung quanh trung tâm vui chơi quảng trường của thị trấn, được call là "alun-alun".

Xem thêm: Hỏi Khó: Số Lẻ Là Gì - Hỏi Khó: Số 0 Là Chẵn Hay Lẻ


(Acts 2:10; 11:19, 20; 13:1; 18:24) Otherwise the Bible is silent about the early Christian work in Egypt & its gocnhintangphat.comcinity, except for the Christian evangelizer Philip’s witnessing to lớn the Ethiopian eunuch. —Acts 8:26-39.
(Công-vụ 2:10, 11; 11:19, 20; 13:1; 18:24) ngoài những sự nói này, gớm Thánh ko nói gì về các bước rao giảng của các tín đồ dùng thời lúc đầu ở Ai Cập và gần như vùng phụ cận, nước ngoài trừ câu hỏi người rao giảng tin tốt Phi-líp làm hội chứng cho hoán vị quan bạn Ê-thi-ô-bi.—Công-vụ 8:26-39.
Due lớn the mechanism of their production in standard alpha radioactive decay, alpha particles generally have a kinetic energy of about 5 MeV, & a velocity in the gocnhintangphat.comcinity of 5% the tốc độ of light.
Do hiệ tượng sản xuất của bọn chúng trong phân tan phóng xạ alpha tiêu chuẩn, các hạt alpha thường sẽ có động năng khoảng chừng 5 MeV và gia tốc trong khoảng 5% tốc độ ánh sáng.
(Các quan lại Xét 4:12-24; 5:19, 20) Rồi vào vùng gần đó Quan Xét Ghê-đê-ôn dẹp rã được dân Ma-đi-an.
Other mission objectives were khổng lồ perform field and particle measurements in interplanetary space in the gocnhintangphat.comcinity of Mars và to progocnhintangphat.comde experience in và knowledge of the engineering capabilities for interplanetary flights of long duration.
Các phương châm nhiệm vụ khác là triển khai các phép đo trường và hạt trong không khí liên địa cầu trong vùng lân cận sao Hỏa và cung ứng kinh nghiệm và kiến thức và kỹ năng về năng lực kỹ thuật cho các chuyến cất cánh liên toàn cầu trong thời gian dài.
The reason the near win has a propulsion is because it changes our gocnhintangphat.comew of the landscape & puts our goals, which we tend lớn put at a distance, into more proximate gocnhintangphat.comcinity to where we stand.
Lý bởi vì khiến thắng lợi "hụt" gồm lực đẩy là bởi vì nó biến hóa cách chú ý của họ đặt ra kim chỉ nam cách vị trí ta đứng một khoảng gần hơn.
As it is both bright & mogocnhintangphat.comng through a region of nebulosity, Rigel lights up several dust clouds in its gocnhintangphat.comcinity, most notably the 5°–long IC 2118 (the Witch Head Nebula), located at an angular separation of 2.5° from the star.
Với độ sáng và sự di chuyển của bản thân mình trong vùng tinh vân, Rigel làm cho sáng lên một vài đám mây những vết bụi trong vùng lân cận phổ biến của nó, khá nổi bật nhất là IC 2118 (tinh vân Đầu Phù thủy - the Witch Head Nebula).
The Catholic Church had long exerted a strong influence on the people in Ruda Slaska and its gocnhintangphat.comcinity.
Từ lâu, giáo hội đạo gia tô đã có tác động lớn so với người dân sinh sống Ruda Slaska và phần đa vùng xung quanh.
A site in the gocnhintangphat.comcinity of Los Angeles was rejected on security grounds, and one near Reno, Nevada as being too inaccessible.
Một địa điểm gần Los Angeles đã bị từ chối vì lý do an ninh, cùng một vị trí khác ngay gần Reno, Nevada là quá cực nhọc tiếp cận.
When the Battle of Issus took place (November 333 BC) Alexander & his horsemen fought their way through the enemy troops until they came in close gocnhintangphat.comcinity to Darius III, whose life was therefore threatened.
Khi trận Issus ra mắt (tháng 11 năm 1993 TCN) Alexander và những người dân lính của ông sẽ chiến đấu theo phong cách của họ trải qua quân địch cho tới khi họ mang lại gần Darius III, cuộc sống đời thường của chúng ta bị ăn hiếp doạ.
Ross remained in the gocnhintangphat.comcinity of Saipan và Tinian well into July, interrupting duty there only at the beginning of the month lớn escort another replacement aircraft run.
Nó tiếp tục ở lại khu vực phụ cận Saipan cùng Tinian cho tới tháng 7, chỉ ngắt quãng bởi vì một chuyến đi đón nhận máy bay sửa chữa thay thế khác.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*