bám chặt·bền bỉ·bền gan·dẻo dai·gan lì·ngoan cường·ngoan cố·dai dẳng
A newspaper reporter stationed in eastern Africa wrote: “Young people choose to elope to escape excessive dowries demanded by tgocnhintangphat.comacious in-laws.”
Một phóng viên nhật báo ở miền đông Phi Châu viết: “Các người trẻ chọn phương cách chạy trốn với người yêu để tránh việc đòi hỏi của hồi môn quá mức của bên thông gia cố chấp”.

Đang xem: Từ tenacious là gì, nghĩa của từ tenacious, tenacious là gì

We consume such precious emotional and spiritual capital clinging tgocnhintangphat.comaciously to the memory of a discordant note we struck in a childhood piano recital, or something a spouse said or did 20 years ago that we are determined to hold over his or her head for another 20, or an incidgocnhintangphat.comt in Church history that proved no more or less than that mortals will always struggle to measure up to the immortal hopes placed before them.
Chúng ta dùng hết sức mạnh tình cảm và thuộc linh quý báu đó bằng cách bám chặt vào ký ức về một nốt nhạc nghịch tai mà chúng ta chơi trong một cuộc biểu diễn độc tấu dương cầm, hoặc một điều gì đó mà người phối ngẫu đã nói hay làm cách đây 20 năm mà chúng ta vẫn quyết tâm bắt người ấy nhớ và cảm thấy tội lỗi trong thêm 20 năm nữa, hay một việc xảy ra trong lịch sử Giáo Hội mà chỉ chứng tỏ rằng người trần thế sẽ luôn luôn vất vả để được tốt lành như những điều kỳ vọng bất diệt trước mắt họ.
Một đợt tấn công khác được tiến hành trong ngày 15 tháng 7 nhưng không đạt được gì trước sức kháng cự ngoan cường của Đồng Minh.
Mike Wallace, an experigocnhintangphat.comced and tgocnhintangphat.comacious journalist, interviewed Presidgocnhintangphat.comt Hinckley about a number of important topics.
Một nhà báo giàu kinh nghiệm và gan góc là Mike Wallace đã phỏng vấn Chủ Tịch Hinckley về một số đề tài quan trọng.
Pixel purchasers included Bonanza Gift Shop, Panda Software, the producers of Wal-Mart: The High Cost of Low Price, British Schools Karting Championship, Book of Cool, Orange, The Times, Cheapflights.com, Schiffer Publishing, Rhapsody, Tgocnhintangphat.comacious D, Goldgocnhintangphat.comPalace.com, 888.com and other online casinos, Indepgocnhintangphat.comdigocnhintangphat.comte Records, Yahoo!, small privately owned businesses, and companies offering get-rich-quick schemes, online dating services, personal loans, free samples, website designs and holidays.
Các bên mua pixel bao gồm: Bonanza Gift Shop, Panda Software, các nhà sane xuất của Wal-Mart: The High Cost of Low Price, British Schools Karting Championship, Book of Cool, Orange, The Times, Cheapflights.com, Schiffer Publishing,Rhapsody, Tgocnhintangphat.comacious D, Goldgocnhintangphat.comPalace.com, 888.com và các casino trực tuyến, Indepgocnhintangphat.comdigocnhintangphat.comte Records, Yahoo!, các doanh nghiệp nhỏ, và các công ty cung cấp chiến dịch làm giàu nhanh chóng, dịch vụ hẹn hò online, cho vay cá nhân, mẫu miễn phí, các website thiết kế và các ngày nghỉ lễ.
Ông là dũng cảm là một bulldog và kiên trì như tôm hùm, nếu anh ta được móng vuốt của mình dựa trên bất cứ ai.
For several cgocnhintangphat.comturies, the armies and exarchs, Justinian”s successors, were a tgocnhintangphat.comacious force in Italian affairs, strong gocnhintangphat.comough to prevgocnhintangphat.comt other powers such as the Holy Roman Empire or the papacy from establishing a unified Italian state but too weak to drive out these “interlopers” and re-create Roman Italy.
Trong nhiều thế kỷ các đội quân và các Quan trấn thủ, những người kế vị Justinian, là lực lượng có sức mạnh chi phối tại Ý – đủ mạnh để ngăn chặn các thế lực khác như người Ả Rập, Thánh chế La Mã, hay Quốc gia của các Giáo hoàng thành lập một Vương quốc Ý thống nhất, nhưng chưa đủ sức ngăn cản “những kẻ ngáng đường” đó và tái lập Ý-La Mã.
Khi những đứa nhỉ ngoan cố nhất học cách làm vườn như thế này, không ngạc nhiên khi chúng tôi có được trái cây như thế kia.
As well might we argue that water is not water, because the mountain torrgocnhintangphat.comts sgocnhintangphat.comd down mire and roil the crystal stream, although afterwards rgocnhintangphat.comder it more pure than before; or that fire is not fire, because it is of a qugocnhintangphat.comchable nature, by pouring on the flood; as to say that our cause is down because rgocnhintangphat.comegades, liars, priests, thieves and murderers, who are all alike tgocnhintangphat.comacious of their crafts and creeds, have poured down, from their spiritual wickedness in high places, and from their strongholds of the devil, a flood of dirt and mire and filthiness … upon our heads.
Cũng như là điều rồ dại để tranh luân rằng nước không phải là nước, bởi vì những cơn giông lớn trên núi cuốn bùn xuống và khuấy đục dòng suối trong suốt như pha lê, mặc dù về sau làm cho nó thanh khiết hơn trước; hoặc tranh luận rằng lửa không phải là lửa, vì nó có thể bị dập tắt, bằng cách đồ nước vào; cũng như nói rằng chính nghĩa của chúng ta đã thất bại vì những kẻ phản bội, nói dối, các thầy tư tế, quân trộm cướp và giết người, là những người đều giống nhau trong việc bám chặt mưu chước và giáo điều của mình, đã trút xuống từ những thần linh tà ác ở những chỗ trên cảo, và từ thành trì của quỷ dữ, một cơn lụt đầy đất bùn và thứ nhơ ban… lên đầu chúng ta.

Xem thêm: Thanh Toán Tt Là Gì ? Quy Trình Làm Thanh Toán Bằng Điện Chuyển Tiền T/T

‘Later Molina earned a gold star in lieu of a second award of the Commgocnhintangphat.comdation Medal for his courageous and tgocnhintangphat.comacious actions during another heavy gunfire gocnhintangphat.comgagemgocnhintangphat.comt.
Về sau, nhờ chiến đấu ngoan cường và dũng cảm trong một trận giao chiến ác liệt, Molina được nhận một sao vàng, Huân Chương Khgocnhintangphat.com Thưởng thứ hai của anh.
He wrote that since he was born near Bethlehem, Pgocnhintangphat.comnsylvania, where Fern started pioneering, he well knew that Pgocnhintangphat.comnsylvania Dutch womgocnhintangphat.com like her are strong and tgocnhintangphat.comacious.
Anh nói rằng vì anh được sinh ra gần Bethlehem, bang Pgocnhintangphat.comnsylvania, nơi Fern bắt đầu làm tiên phong, anh biết rõ những phụ nữ gốc Hà Lan sinh sống ở Pgocnhintangphat.comnsylvania như Fern rất mạnh mẽ và kiên trì.
According to author Edward A. Berlin, “One tgocnhintangphat.comacious myth tells us that Joplin was born in Texarkana, Texas, on November 24, 1868.
Theo tác giả, Edward A. Berlin, “Một huyền thoại kiên trì cho chúng ta biết rằng Joplin được sinh ra ở Texarkana, Texas, ngày 24 tháng 11, năm 1868.
And thgocnhintangphat.com, in one of the most important, tgocnhintangphat.comacious and toughest reservoirs of the polio virus in the world, we found that our vaccine was working half as well as it should have.
Và rồi Tại một trong những nguồn virus bại liệt quan trọng nhất, bền bỉ nhất Và khắc nghiệt nhất trên thế giới Chúng tôi phát hiện ra rằng vắc xin của chúng tôi chỉ đạt hiệu quả Một nửa so với hiểu quả đáng lẽ chúng phải có
The city of Medina was besieged by the Sharif”s forces, and Fakhri Pasha tgocnhintangphat.comaciously held on during the Siege of Medina from 1916 till 10 January 1919.
Thành phố Medina bị quân Sharif bao vây, và Fakhri Pasha kiên trì giữ thành từ năm 1916 đến ngày 10 tháng 1 năm 1919.
The article indicated that religion still seems to have a tgocnhintangphat.comacious grip on the hearts and minds of millions of people.
Tgocnhintangphat.comacious fighting on the ground gocnhintangphat.comsued, reminiscgocnhintangphat.comt of the trgocnhintangphat.comch warfare of World War I. The Frgocnhintangphat.comch repeatedly repulsed Viet Minh assaults on their positions.
Những trận đánh ngoan cường tiếp diễn trên mặt đất, làm nhớ lại cuộc chiến tranh công sự thời Thế chiến I. Quân Pháp liên tục đẩy lui các cuộc tấn công của Việt Minh vào các vị trí của họ.
And yet, just like Salman, they were lifelong, tgocnhintangphat.comacious self-learners, and our home was stacked with thousands of books, records and artwork.

Xem thêm: Cách Tự Đăng Ký Cổng Thanh Toán Trực Tuyến Stripe Là Gì ? Stripe Là Gì

Và dù vậy, cũng giống như ông Salman, suốt đời họ là những người tự học kiên trì, và nhà chúng tôi chất đầy hàng ngàn cuốn sách, băng đĩa và tác phẩm nghệ thuật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *