2019

Quá trình suy nghĩ về một cái gì đó, một cách hợp lý, để đưa ra kết luận hợp lệ, được gọi là Lý luận. Đó là một hoạt động hàng ngày mà chúng ta sử dụng để đưa ra quyết định, bao gồm gocnhintangphat.comệc xây dựng suy nghĩ và chuyển đổi chúng thành một đề xuất để đưa ra lý do tại sao chúng ta đã chọn một giải pháp thay thế khác so với phương pháp khác. lý luận hoặc suy luận. Lý luận quy nạp theo một dòng chảy hoặc hành gocnhintangphat.com cụ thể để đưa ra suy luận

Ngược lại, lý luận suy diễn sử dụng thông tin có sẵn, sự kiện hoặc tiền đề để đi đến kết luận. Hai logic này hoàn toàn trái ngược với nhau. Tuy nhiên, chúng thường bị thay đổi do thiếu thông tin đầy đủ. Trong bài gocnhintangphat.comết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết những khác biệt cơ bản giữa lý luận quy nạp và suy diễn, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng.

Đang xem: Sự khác biệt giữa lý luận quy nạp và suy diễn là gì, suy diễn logic

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhLập luận quy nạpSuy luận
Ý nghĩa Lý luận quy nạp bao hàm lập luận trong đó các tiền đề đưa ra lý do hỗ trợ cho sự thật có thể xảy ra của phỏng đoán. Lý luận suy diễn là hình thức cơ bản của lý luận hợp lệ, trong đó các tiền đề đảm bảo cho sự thật của sự phỏng đoán.
Tiếp cận Cách tiếp cận từ dưới lên Cách tiếp cận từ trên xuống
Điểm khởi đầu Phần kết luận Cơ sở
Dựa trên Mẫu hoặc xu hướng Sự thật, sự thật và quy tắc
Quá trình Quan sát> Mô hình> Giả thuyết dự kiến> Lý thuyết Lý thuyết> Giả thuyết> Quan sát> Xác nhận
Tranh luận Có thể hoặc không mạnh. Có thể hoặc không thể hợp lệ.
Kết cấu Đi từ cụ thể đến chung Đi từ chung đến cụ thể
Vẽ suy luận với Chắc chắn Xác suất

Định nghĩa lý luận quy nạp

Trong nghiên cứu, lý luận quy nạp ám chỉ quá trình logic, trong đó các trường hợp hoặc tình huống cụ thể được quan sát hoặc phân tích để thiết lập các nguyên tắc chung. Trong quá trình này, nhiều đề xuất được cho là cung cấp bằng chứng mạnh mẽ, cho sự thật của kết luận. Nó được sử dụng để phát triển sự hiểu biết, trên cơ sở quan sát các quy tắc, để xác định cách thức hoạt động của một cái gì đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wimp Là Gì – Wimp Là Gì, Nghĩa Của Từ Wimp

Đây là những lập luận không chắc chắn; trong đó mô tả mức độ mà các kết luận rút ra trên cơ sở các cơ sở, là đáng tin cậy.

Trong lý luận quy nạp, có một số khả năng nhất định rằng kết luận rút ra có thể sai, ngay cả khi tất cả các giả định là đúng. Các lý luận về kinh nghiệm và quan sát hỗ trợ sự thật rõ ràng của kết luận. Hơn nữa, lập luận có thể mạnh hoặc yếu, vì nó chỉ mô tả khả năng suy luận, là đúng.

Định nghĩa lý luận suy diễn

Lý luận suy diễn có nghĩa là một hình thức logic trong đó suy luận cụ thể được rút ra từ nhiều tiền đề (tuyên bố chung). Nó thiết lập mối quan hệ giữa các đề xuất và kết luận. Khi tất cả các tuyên bố đề xuất là đúng, thì các quy tắc khấu trừ được áp dụng và kết quả thu được là chắc chắn đúng.

Logic suy diễn dựa trên luật cơ bản của lý luận, tức là nếu X thì Y. Nó ngụ ý gocnhintangphat.comệc áp dụng trực tiếp thông tin hoặc sự kiện có sẵn, để đưa ra thông tin hoặc sự kiện mới. Trong đó, nhà nghiên cứu tính đến một lý thuyết và đưa ra một giả thuyết, có thể được kiểm tra, sau đó quan sát được ghi lại, dẫn đến dữ liệu cụ thể, không có gì ngoài sự xác nhận tính hợp lệ.

Sự khác biệt chính giữa lý luận quy nạp và suy diễn

Các điểm được cung cấp dưới đây, làm rõ sự khác biệt giữa lý luận quy nạp và suy diễn một cách chi tiết:

Lập luận trong đó các tiền đề đưa ra lý do hỗ trợ cho sự thật có thể xảy ra của phỏng đoán là lý luận quy nạp. Hình thức cơ bản của lý luận hợp lệ, trong đó mệnh đề cung cấp sự bảo đảm cho sự thật của sự phỏng đoán, là lý luận suy diễn.Trong khi lý luận quy nạp sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên, lý luận suy diễn sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống.Điểm ban đầu của lý luận quy nạp là kết luận. Mặt khác, lý luận suy diễn bắt đầu với tiền đề.Cơ sở của lý luận quy nạp là hành gocnhintangphat.com hoặc mô hình. Ngược lại, suy luận suy luận phụ thuộc vào sự kiện và quy tắc.Lý luận quy nạp bắt đầu bằng một quan sát nhỏ, xác định mô hình và phát triển lý thuyết bằng cách làm gocnhintangphat.comệc trên các vấn đề liên quan và thiết lập giả thuyết. Ngược lại, lý luận suy diễn bắt đầu bằng một tuyên bố chung, tức là lý thuyết được chuyển sang giả thuyết, và sau đó một số bằng chứng hoặc quan sát được kiểm tra để đi đến kết luận cuối cùng.Trong lý luận quy nạp, lập luận ủng hộ kết luận, có thể hoặc không thể mạnh. Ngược lại, trong lý luận suy diễn, lập luận có thể được chứng minh là hợp lệ hoặc không hợp lệ.Lý luận quy nạp chuyển từ cụ thể sang chung. Không giống như, suy luận suy luận chuyển từ chung sang cụ thể.Trong lý luận quy nạp, các suy luận được rút ra là xác suất. Trái ngược, trong lý luận suy diễn, gocnhintangphat.comệc khái quát hóa được đưa ra là nhất thiết phải đúng, nếu các tiền đề là chính xác.

Xem thêm: Kí Tự Đặc Biệt Là Gì ? Thế Nào Là Câu Đặc Biệt

Phần kết luận

Tóm lại, lý luận quy nạp và suy diễn là hai loại logic, được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu để phát triển giả thuyết, để đi đến kết luận, trên cơ sở thông tin, được cho là đúng. Lý luận quy nạp xem xét các sự kiện để làm cho khái quát. Ngược lại, lý luận suy diễn lấy những phát biểu chung làm cơ sở để đi đến một kết luận cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *