SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam của cPanel. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và và phần tiêu đề (header) của email gởi đến.

Đang xem: Chống spam với postfix và spamassassin là gì, chống spam với postfix và spamassassin

1. Các bạn đăng nhập vào trang quản trị cPanel.

*

2. Chọn SpamAssassin :

*

3. Bật SpamAssassin :

*

4. Cấu hình SpamAssassin :

*

5. Các bạn có thể cấu hình những thiết lập khác nhau cho SpamAssassin :

– Blacklist (danh sách đen): Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

Xem thêm: Mỗi Người Được Bao Nhiêu Sát Na Là Gì, Sát Na Nghĩa Là Gì

Vd:

 cron
spam.ru
— Blacklists email cron
spam.ru*
spam.ru
— Blacklists tất cả các địa chỉ từ domain spam.

Xem thêm: Phân Biệt Số Thẻ Là Gì – Phân Biệt Số Thẻ Atm Và Số Tài Khoản

ru?ron
spam.ru
— Dấu ? đại diện cho một ký tự, ví dụ email cron
spam.ru sẽ bị blacklist, nhưng email bcron
spam.ru sẽ không bị blacklist.

– Whilelist ( danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam. Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist. Sau đó ấn Save

*

Chia sẻ {{postData.favorites_isset ? “https://gocnhintangphat.com/Like”https://gocnhintangphat.com/ : “https://gocnhintangphat.com/Thích”https://gocnhintangphat.com/}}
cPanelEmailSpamSpam mail

*

Ebook WordPress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản

Download
EmailWeb Hosting

Hướng dẫn sử dụng Email trên Hosting Windows

Email

Hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng dịch vụ Email Marketing?

0 trả lời ATác giả MQuản lý
Chưa có phản hồi nào

{{show.info ? “https://gocnhintangphat.com/Xác nhận các thay đổi”https://gocnhintangphat.com/ : “https://gocnhintangphat.com/Sửa đổi thông tin”https://gocnhintangphat.com/}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *