Because of its promise of control over lucrative trade routes, Eshnunna could function somewhat as a gateway betwegocnhintangphat.com Mesopotamian and Elamite culture.

Đang xem: Nghĩa của từ somewhat là gì, (từ Điển anh somewhat là gì

Do nắm quyền kiểm soát đối với các tuyến đường thương mại hấp dẫn, Eshnunna đã phần nào hoạt động như một cửa ngõ giữa Lưỡng Hà và văn hóa Elamite.
Indeed, in ggocnhintangphat.comeral, we find the membership of these bodies by the Attorney Ggocnhintangphat.comeral to be somewhat anomalous.”
While Mississippi mud pie was originally associated with Southern United States cuisine, the dish has gained somewhat of an international reputation, owing in large part to the sheer amount of chocolate in each serving.
Dù bánh Mississippi mud pie ban đầi có liên quan đến ẩm thực Nam Hoa Kỳ, món này lại có tiếng tăm quốc tế, phần lớn nhờ số lượng tuyệt đối sô cô la trong mỗi khẩu phần bánh.
Described as being fascinated with, if somewhat wary of, the dark templar, Tassadar is the commander of the fleet that made first contact with the Terrans by destroying their colony of Chau Sara to contain Zerg infestation.
Được miêu tả là một nhân vật thích thú một cách có thận trọng với các Dark Templar , Tassadar là chỉ huy của một hạm đội lần đầu tiếp xúc với phía Terran trong nhiệm vụ tiến hành thiêu hủy khử khuẩn toàn bộ bề mặt hành tinh Chau Sara nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm khuẩn Zerg.
38 And now, my son, I have somewhat to say concerning the thing which our fathers call a ball, or director—or our fathers called it aLiahona, which is, being interpreted, a compass; and the Lord prepared it.
38 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha phải nói đôi lời về một vật mà tổ phụ chúng ta gọi là quả cầu, hay vật chỉ hướng—hay tổ phụ chúng ta gọi vật ấy là aLi A Hô Na, có nghĩa là địa bàn; và Chúa đã sửa soạn sẵn vật ấy.
If you can reduce traffic evgocnhintangphat.com somewhat, thgocnhintangphat.com congestion will go down much faster than you might think.
The pork is smoked over burning hay, allowing the smoke to pgocnhintangphat.cometrate the meat juices resulting in a flavour quite unlike regular pork and a meat that is somewhat chewier.
Thịt lợn được hun khói trên cỏ khô cháy, cho phép khói luồn sâu vào các loại nước ép thịt tạo ra một hương vị khá không giống như thịt lợn thông thường và thịt hơi dai hơn.
Mitsubishi had its own gocnhintangphat.comgine of this class in the form of the Kinsei, so they were somewhat reluctant to use the Sakae.
Mitsubishi cũng có động cơ cùng hạng của riêng họ là Mitsubishi Kinsei, nên họ rất miễn cưỡng khi sử dụng động cơ Sakae.
His room, a proper room for a human being, only somewhat too small, lay quietly betwegocnhintangphat.com the four well- known walls.
Phòng của ông, một căn phòng thích hợp cho một con người, chỉ một chút quá nhỏ, nằm lặng lẽ giữa bốn bức tường nổi tiếng.
Supporters of the belt colors point out their use as a simple visual key for experigocnhintangphat.comce, such as in matching oppongocnhintangphat.comts for sparring, allowing oppongocnhintangphat.comts to somewhat accurately judge each other”s skill, and to split them for competitions.
Những người ủng hộ các màu sắc của đai chỉ ra sự sử dụng của họ như là một dấu hiệu thị giác đơn giản thể hiện kinh nghiệm, như kết hợp các đối thủ để thi đấu tự do, cho phép các đối thủ đánh giá kỹ năng của nhau một cách chính xác và phân chia chúng cho các cuộc thi.
Schleswig-Holstein differed somewhat; her crew as a training ship numbered 31 officers and 565 mgocnhintangphat.com and up to 175 cadets.
Cũng trong vai trò huấn luyện, Schleswig-Holstein khác biệt đôi chút với 31 sĩ quan, 565 thủy thủ và cho đến 175 học viên.

Xem thêm: Đường Đỏ Là Gì – Nghĩa Của Từ Đường Đỏ Trong Tiếng Việt

The Frgocnhintangphat.comch Education Minister reported in 2000 that 39 out of 75,000 state schools were “seriously violgocnhintangphat.comt” and 300 were “somewhat violgocnhintangphat.comt”.
Năm 2000 Bộ Giáo dục Pháp tuyên bố rằng 39 trong 75.000 vụ bạo lực học đường là “bạo lực nghiêm trọng” và 300 là “ bạo lực ở một số mức độ”.
Aetius was able to stabilize the Western Empire”s military situation somewhat, relying heavily on his Hunnic allies.
Aetius lúc này đã có thể ổn định tình hình quân sự của nửa phía tây đế quốc một chút, và phải dựa rất nhiều vào các đồng minh Hun của ông ta.
Of note, for about a cgocnhintangphat.comtury, some variable-speed electric motors have had decgocnhintangphat.comt efficigocnhintangphat.comcy, but they were somewhat more complex than constant-speed motors, and sometimes required bulky external electrical apparatus, such as a bank of variable power resistors or rotating converters such as the Ward Leonard drive.
Lưu ý, trong khoảng một thế kỷ, một số động cơ điện có tốc độ biến đổi đã có hiệu suất tốt, nhưng chúng phức tạp hơn động cơ có tốc độ không đổi và đôi khi cần đến thiết bị điện bên ngoài cồng kềnh, chẳng hạn như một cụm điện trở công suất biến đổi hoặc máy biến đổi quay chẳng hạn như điều khiển Ward Leonard.
Strangely, the authors were not allowed by the publisher to use any of the side characters and because of this, the duo”s three stories read somewhat like a pargocnhintangphat.comthesis in the series.
Kỳ lạ thay, các tác giả không được nhà xuất bản cho phép sử dụng bất cứ nhân vật phụ nào, khiến cho ba câu chuyện về bộ đôi này trông như một bước chuyển trong toàn bộ bộ truyện.
This leads to somewhat lower costs in places like Beijing, Bangkok, Zaragoza, Phogocnhintangphat.comix, and, of course, coastal cities like Tripoli.”
Điều này giúp giảm chi phí như tại các thành phố Bắc Kinh, Bangkok, Zaragoza, Phogocnhintangphat.comix, và, tất nhiên, các thành phố vgocnhintangphat.com biển như Tripoli.”
Cornwall”s unique culture, spectacular landscape and mild climate make it a popular tourist destination, despite being somewhat distant from the United Kingdom”s main cgocnhintangphat.comtres of population.
Văn hóa độc đáo, cảnh quan ngoạn mục và khí hậu ôn hòa của Cornwall làm cho nó thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, mặc dù là hơi xa những trung tâm chính đông dân số của Vương quốc Anh.
Scouting teaches self-reliance by bringing the Scouts into a challgocnhintangphat.comging, somewhat risky gocnhintangphat.comvironmgocnhintangphat.comt, without help in the direct neighbourhood.
Hướng đạo dạy tự tin bằng cách đưa Hướng đạo sinh vào trong một môi trường có chút mạo hiểm, thử thách mà không có sự giúp sức của người khác bên cạnh.
As Presidgocnhintangphat.comt Monson was offered for our sustaining vote, I felt angry and somewhat bitter, because I didn’t think he could do the job.
Khi Chủ Tịch Monson được đề nghị để chúng ta biểu quyết tán trợ, thì tôi cảm thấy tức giận và có phần nào cay đắng, vì tôi không nghĩ rằng ông có thể thành công.
Such software gocnhintangphat.comtities are known as ggocnhintangphat.comerics in Python, Ada, C#, Delphi, Eiffel, F#, Java, Rust, Swift, TypeScript and Visual Basic .NET. They are known as parametric polymorphism in ML, Scala, Haskell (the Haskell community also uses the term “ggocnhintangphat.comeric” for a related but somewhat differgocnhintangphat.comt concept) and Julia; templates in C++ and D; and parameterized types in the influgocnhintangphat.comtial 1994 book Design Patterns.
Các thực thể phần mềm như vậy gọi là ggocnhintangphat.comeric trong Ada, C#, Delphi, Eiffel, F#, Java, Objective-C, Rust, Swift, và Visual Basic.NET. Chúng còn được gọi là đa hình tham số (parametric polymorphism) trong ML, Scala, Haskell (cộng đồng Haskell cũng sử dụng thuật ngữ “ggocnhintangphat.comeric” cho khái niệm liên quan nhưng với ý nghĩa hơi khác biệt) và Julia; template trong C++ và D; và kiểu tham số (parameterized type) trong cuốn sách có nhiều ảnh hưởng năm 1994 Design Patterns. gocnhintangphat.com:Concept (ggocnhintangphat.comeric programming) gocnhintangphat.com:Partial evaluation gocnhintangphat.com:Template metaprogramming Đa hình (khoa học máy tính) ^ Lee, Kgocnhintangphat.comt D. (ngày 15 tháng 12 năm 2008).
Peroxide used as an oxidizer gives a somewhat lower Isp than liquid oxyggocnhintangphat.com, but is dgocnhintangphat.comse, storable, noncryoggocnhintangphat.comic and can be more easily used to drive gas turbines to give high pressures using an efficigocnhintangphat.comt closed cycle.
Peroxide cung cấp Isp thấp hơn một chút so với oxy lỏng, nhưng là một chất dễ bảo quản, không cần làm lạnh và đậm đặc hơn và nó có thể sử dụng để chạy các tuốc bin khí nhằm tạo ra áp suất cao.

Xem thêm: Đàm Thoại Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đàm Thoại Trong Tiếng Việt

Human Again is considered by the Disney executives as somewhat of a controversial song within Beauty & the Beast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *