Tra từ: Độ nghĩa là gì, vì sao nó lại hot như vậy? nghĩa của từ Độ

      288
1. (Danh) Đất. ◎Như: “niêm thổ” 黏土 đất thó, đất sét nung, “sa thổ” 沙土 đất mèo, “nê thổ” 泥土 đất bùn.2. (Danh) Khu vực, cương vực. ◎Như: “hữu nhân demo hữu thổ” 有人此有土 tất cả tín đồ thì gồm địa điểm nghỉ ngơi, “quốc thổ” 國土 lãnh thổ giang sơn, “lĩnh thổ” 領土 bao gồm đất đai, hải phận, không phận thuộc độc lập quốc gia.3. (Danh) Quê mùi hương, thôn ấp, hương lí. ◎Như: “gắng thổ” 故土 quê cũ. ◇Hậu Hán Thỏng 後漢書: “Niên lão bốn thổ” 年老思土 (Ban Siêu truyện 班超傳) Tuổi già lưu giữ quê huơng.4. (Danh) Một hành trong “ngũ hành” 五行.5. (Danh) Tiếng “thổ”, một âm trong “chén bát âm” 八音.6. (Danh) Sao “Thổ”.7. (Danh) Giống Thổ, tín đồ Thổ. ◎Như: cần sử dụng fan Thổ làm quan liêu ách thống trị thổ hotline là “thổ ti” 土司.8. (Tính) Thuộc về một địa pmùi hương, khu vực, bổn định địa. ◎Như: “thổ sản” 土產 sản đồ vật địa phương thơm, “thổ thoại” 土話 giờ đồng hồ địa phương thơm.9. (Tính) Thuộc về truyền thống lịch sử xưa, đang bao gồm lâu lăm vào dân gian. ◎Như: “thổ phương pháp” 土方法 bí quyết tuân theo lối cũ trong dân gian.10. (Tính) Không đúng theo thời, lạc hậu, quê mùa. ◎Như: “thổ khí” 土氣 quê mùa.11. Một âm là “độ”. (Danh) ◎Như: “Tịnh độ” 淨土 là cõi vực, trái đất khôn xiết thật sạch sẽ, phấn kích sinh sống Tây phương thơm. Tông phái tu cầu được vãng sinch về bên cạnh ấy Gọi là “Tịnh độ tông” 淨土宗.12. Lại một âm nữa là “đỗ”. (Danh) Vỏ của rễ cây. ◇Thi Kinc 詩經: “Triệt bỉ tang đỗ” 徹彼桑土 (Bân phong 豳風, Si hào 鴟鴞) Bóc lấy vỏ của rễ cây dâu tê.

Bạn đang xem: Tra từ: Độ nghĩa là gì, vì sao nó lại hot như vậy? nghĩa của từ Độ

① Ðất, nhỏng niêm thổ 黏土 khu đất thó, sa thổ 沙土khu đất cat, v.v.② Ðất sống, nlỗi hữu nhân test hữu thổ 有人此有土 tất cả fan ấy gồm khu đất.③ Vật gì chỉ ngơi nghỉ khu đất ấy new bao gồm Điện thoại tư vấn là thổ, nhỏng thổ sản 土產, thổ nghi 土檥, v.v. Người sinc trưởng sống đất làm sao thì gọi fan xđọng ấy là thổ trước 土著.④ Giống thổ, fan thổ. Dùng bạn thổ có tác dụng quan kẻ thống trị thổ gọi là thổ ti 土司.⑤ Không hợp với sự ái mộ của đời cũng gọi là thổ, tương tự như ta chê bạn chưa phù hợp thời-trang là tương tự mường, người mường vậy.⑥ Tiếng thổ, một thiết bị tiếng trong chén bát âm.⑦ Sao thổ.⑧ Một âm là độ. Nhỏng Tịnh-độ 淨土. Theo trong kinh Phật thì cõi Tịnh-độ là 1 trong quả đât hết sức thật sạch sẽ phấn kích nghỉ ngơi Tây-pmùi hương. Vì gắng tôn phái tu cầu được vãng sinch về bên ấy điện thoại tư vấn là tôn Tịnh-độ.⑨ Lại một âm nữa là đỗ. Vò rễ cây dâu.

• Bắc Trấn tin vui vũ - 北鎮喜雨 (Lê Quý Đôn)• Bệnh hậu ngộ Vương Kỳ ẩm tặng ngay ca - 病後遇王倚飲贈歌 (Đỗ Phủ)• Điểm giáng thần - Mộ xuân ức nhân - 點絳唇-暮春憶人 (Cao Tự Thanh)• Hỗ giá chỉ Thiên Trường tlỗi sự kỳ 1 - 扈駕天長書事其一 (Phạm Sư Mạnh)• Kiều hoạch trúc tị nạnh đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 1 - 翹劃樹皮題弔淡仙詩其一 (Tkhô nóng Tâm tài nhân)• Ngọc Hoa cung - 玉華宮 (Đỗ Phủ)• Thiên Trường đậy - 天長府 (Trần Nhân Tông)• Trân châu liêm - 真珠簾 (Lục Du)• Tùng Tư độ vọng gần cạnh trung - 松滋渡望峽中 (Lưu Vũ Tích)• Vọng Cao Bằng biên tín - 望高平邊信 (Trần Bích San)

Xem thêm: Thông Tin Utility Token Là Gì ? Mới Nhất Hôm Nay Coin Và Token Là Gì

độ

U+5857, tổng 13 nét, cỗ thổ 土 (+10 nét)hình thanh


Từ điển trích dẫn


1. (Danh) Bùn. ◎Như: “nê đồ” 泥塗 bùn khu đất. ◇Trang Tử 莊子: “Thử quy trả, ninch kì tử vi lưu cốt nhi quý hồ? Ninh kì sanh nhi duệ ư thiết bị trung hồ?” 此龜者, 寧其死為留骨而貴乎? 寧其生而曳於塗中乎? (Thu tbỏ 秋水) Con rùa ấy, thà bị tiêu diệt vướng lại bộ khung cho người ta quý trọng? Hay ao ước sống mà lết trong bùn?2. (Danh) Đường đi. § Thông “đồ” 途. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nguyện hiến cửu đỉnh, bất thức đại quốc hà đồ chi, tòng nhi trí bỏ ra Tề?” 願獻九鼎, 不識大國何塗之, 從而致之齊 (Chu sách nhất 周策一, Tần cầu cửu đỉnh 秦求九鼎) Xin dâng chín dòng đỉnh, không rõ đại quốc đang vày con phố như thế nào nhưng chngơi nghỉ nó về Tề?3. (Danh) Họ “Đồ”.4. (Động) Bôi, xoa, đắp, rịt. ◇Pháp Hoa Kinc 法華經: “Hương du thứ thân” 香油塗身 (Dược Vương Bồ-Tát phiên bản sự 藥王菩薩本事) (Lấy) dầu thơm xoa thân.5. (Động) Xóa, bôi bỏ. ◎Như: “vật điệu thác tự” 塗掉錯字 xóa số đông chữ không đúng.6. (Động) Ngăn trsinh sống, có tác dụng nghẽn, đậy phủ. ◇Nghiêm Phục 嚴復: “Nhiên nhi sự kí nlỗi demo hĩ, tắc ngô khởi năng tắc nhĩ đồ mục, nhi bất vi ngô đồng bào trả thùy nuốm khấp nhi duy nhất chỉ kì thật dã tai!” 然而事既如此矣, 則吾豈能塞耳塗目, 而不為吾同胞者垂涕泣而一指其實也哉 (Ngulặng cường 原強).7. (Động) Làm dơ, làm nhơ bẩn. ◇Trang Tử 莊子: “Kyên trần giới ám, Chu đức suy, kì tịnh hồ nước Chu dĩ đồ vật ngô thân dã, bất như ghen tuông chi, dĩ khiết ngô hạnh” 今天下闇, 周德衰, 其並乎周以塗吾身也, 不如避之, 以潔吾行 (Nhượng vương 讓王) Nay người đời hôn ám, đức bên Chu sẽ suy, làm việc lại với bên Chu để làm dơ bẩn không sạch thân ta, không bằng lánh đi cho sạch nết ta.8. (Động) Tan, chảy (giá lạnh). ◇Thi Kinch 詩經: “Klặng ngã lai tư, Vũ tuyết tái đồ” 今我來思, 雨雪載塗 (Tiểu nhã 小雅, Xuất xa 出車) Nay ta trsống về, Thì mưa tuyết rã chảy.9. Một âm là “trà”. § Có sách đọc là “độ”. (Động) Trát, mạ. § Ngày nay viết là “độ” 鍍. ◇Hán Thư 漢書: “Tác vượt dư liễn, gia họa tú nhân phùng, hoàng klặng độ” 作乘輿輦, 加畫繡絪馮, 黃金塗 (Hoắc Quang truyện 霍光傳).

• Biện thượng tống Lý Dĩnh chi Tô Châu - 汴上送李郢之蘇州 (Lý Thương Ẩn)• Chiết hạm hành - 折檻行 (Đỗ Phủ)• Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa TS đề danh ký - 大寶弎年壬戌科進士題名記 (Thân Nhân Trung)• Hàn bi - 韓碑 (Lý Thương thơm Ẩn)• Hoàn gia hành - 還家行 (Trịnh Tiếp)• Ngâm nguyệt kỳ 2 - 吟月其二 (Tào Tuyết Cần)• Ngẫu bút kỳ 2 - 偶筆其二 (Nguyễn Tư Giản)• Tạp thi kỳ 5 - 雜詩其五 (Tào Thực)• Thứ đọng Thiểm Châu tiên ký kết Ngulặng tòng sự - 次陝州先寄源從事 (Lý Thương thơm Ẩn)• Trường Sa tống Lý thập duy nhất Hàm - 長沙送李十一銜 (Đỗ Phủ)
*