Cho vay hợp vốn là hình thức cho vay tín dụng đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Vậy cho vay hợp vốn là gì? Hãy cùng mình đi khám phá những thông tin về hình thức vay này trong bài viết dưới đây.

Đang xem: Cho vay hợp vốn là gì, cho vay hợp vốn (loan syndication) là gì

Hợp đồng cho vay là gì?

Cho vay hợp vốn (Vay hợp vốn) là hình thức một nhóm các tổ chức tín dụng tài chính cùng nhau cho vay để thực hiện một dự án, phương án cho vay để đầu tư của khách hàng.

*

Hợp vốn cho vay là gì?

Trong đó, một tổ chức tín dụng làm đầu mối thu xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Hình thức vay vốn này phải tuân thủ các quy định về đồng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của ngân hàng tài chính để thực hiện khoản vay.

Tầm quan trọng của hợp đồng cho vay

Cho vay hợp vốn có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, thúc đẩy các nguồn vốn đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện phát triển tốt nhất, cụ thể như sau:

Cho vay hợp vốn thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Các công ty luôn tìm kiếm các khoản vay phù hợp để tài trợ cho nhiều hoạt động kinh doanh của đơn vị như mua lại, sáp nhập, hợp nhất và phát triển các dự án đầu tư khác …Các dự án đầu tư lớn luôn đòi hỏi lượng vốn lớn, vượt quá khả năng cho vay và khả năng bảo lãnh của một tổ chức tín dụng.Khi đó, cho vay hợp vốn trở thành công cụ hữu hiệu cho phép doanh nghiệp tiếp cận vốn vay nhanh chóng và các tổ chức tín dụng vẫn có khả năng cho vay, từ đó chia sẻ rủi ro. ra với các tổ chức tín dụng khác.Trách nhiệm của mỗi người cho vay được giới hạn thông qua lãi suất tương ứng. Tuy nhiên, ngoại trừ các yêu cầu về tài sản thế chấp, hầu hết các điều khoản của hợp đồng cho vay hợp vốn đều dựa trên thỏa thuận giữa các bên cho vay.

*

Tầm quan trọng của cho vay hợp vốn

Lợi ích của Khoản vay hợp vốn

Cho vay hợp vốn giúp doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh, hoạt động tốt hơn, giải quyết những khó khăn về tài chính. Hơn nữa, nhiều ngân hàng hiện cung cấp các khoản vay lớn hơn đáng kể so với hạn mức của một ngân hàng.

Xem thêm: World Music Là Gì – “Around The World”

Khi cần rút vốn cho vay, ngân hàng sẽ làm đầu mối bảo đảm tiền vay và thu xếp để các ngân hàng khác tham gia. Việc giải quyết các thủ tục vay vốn cũng rất đơn giản, thuận tiện và hiệu quả.

Đặc điểm của Hợp đồng cho vay

Hình thức cho vay hợp vốn luôn có những đặc điểm cơ bản sau:

Khoản vay hợp vốn phải có sự tham gia của 2 ngân hàng hoặc 2 đơn vị tài chính trở lên. Một ngân hàng làm đầu mối chịu trách nhiệm, ăn phí và hưởng hoa hồng cao hơn, nhưng sẽ phải chịu nhiều rủi ro hơn. Phần còn lại là các ngân hàng thành viên, chịu chi phí thấp hơn, nhưng ít rủi ro hơn.Hình thức cho vay hợp vốn chỉ phù hợp với những khoản vay lớn hoặc những khoản vay phức tạp, khó thẩm định.Khoản vay có khoảng cách địa lý và thời gian hoàn vốn dài, ví dụ dự án xây dựng được triển khai ở vùng sâu, vùng xa, …

*

Đặc điểm của cho vay hợp vốn

Thực tế, ngân hàng đầu mối sẽ quản lý dòng tiền chính của dự án, sau khi có tiền sẽ chia đều cho các ngân hàng thành viên. Ngân hàng thành viên nào giải ngân chậm sẽ bị phạt hoặc ngân hàng đầu mối chuyển lãi chậm cũng bị phạt.

Nguyên tắc cho vay hợp vốn

Theo Thông tư 42/2011 / TT-NHNN, nguyên tắc cấp tín dụng hợp vốn như sau:

Dịch vụ cấp tín dụng hợp vốn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện tham gia của tất cả các thành viên theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định cấp tín dụng cho khách hàng và phải cùng chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. kết quả của hoạt động tín dụng đã đăng ký. Các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn theo tỷ lệ tham gia quy định trong hợp đồng vốn và được hưởng lợi ích, chia sẻ chi phí và rủi ro phát sinh rõ ràng trong hợp đồng vốn. Tất cả các thành viên của tổ chức tín dụng hợp vốn đều có thể làm thành viên đầu mối thu xếp hoạt động tín dụng hợp vốn, thành viên thanh toán chính hoặc thành viên đầu mối nhận tài sản đảm bảo. Thành viên tham gia hợp vốn tín dụng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, nhận hoa hồng từ việc thực hiện nhiệm vụ do thành viên khác ủy quyền. Việc hợp vốn hợp pháp để cấp tín dụng cho từng nghiệp vụ cụ thể căn cứ vào quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan do Nhà nước quy định đối với hoạt động cụ thể đó.

Xem thêm: Tuyển Nhân Viên Tiếp Tân Là Gì ? Có Nên Làm Lễ Tân Khách Sạn?

Hợp đồng các trường hợp tín dụng

*

Các trường hợp cần vay hợp vốnKhách hàng có nhu cầu đề nghị cấp tín dụng để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh vượt hạn mức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, tổ chức theo quy định của pháp luật.Năng lực tài chính cũng như nguồn vốn của tổ chức tín dụng không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng của dự án.Sự cần thiết phải phân tán rủi ro cho các tổ chức tín dụng hợp tác.Khách hàng có nhu cầu được vay vốn hợp vốn từ nhiều tổ chức tín dụng khác nhau để giải quyết các vấn đề tài chính nhằm triển khai thành công dự án.Tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn đối với các dự án quan trọng phải thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

Kết luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *