BV trong chứng khoán hay giá trị sổ sách là chỉ số phản ánh giá trị tài sản của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ. Vậy chỉ số BV trong chứng khoán được tính như thế nào?

BV chứng khoán là gì?

BV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Book Value, có nghĩa là giá trị sổ sách. 

Chỉ số BV được hiểu là giá trị của một doanh nghiệp xét theo giá trị toàn bộ tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) của doanh nghiệp trừ các khoản nợ phải trả. Đây là số tiền mà cổ đông nhận được trong trường hợp công ty bị phá sản, phải thanh lý tài sản và chi trả các khoản nợ. Giá trị BV được phản ánh qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đang xem: Chỉ số bv là gì, bv trong chứng khoán là gì

Ví dụ: Công ty chứng khoán A có tổng tài sản là 100 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 70 tỷ đồng, thì giá trị sổ sách giá trị (BV) của công ty là 30 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là nếu công ty bán hết tài sản của mình và trả hết nợ, giá trị vốn chủ sở hữu hoặc giá trị ròng của doanh nghiệp sẽ là 30 tỷ đồng.

*

Book Value giá trị sổ sách

Trong chứng khoán, chỉ số BV còn gọi là BVPS (viết tắt của từ tiếng Anh: Book Value per Share) có nghĩa là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Đây là giá trị sổ sách của một cổ phiếu thể hiện tổng số tiền thu được nếu thanh lý toàn bộ tài sản và sau khi trừ đi hết các khoản nợ mà công ty phải trả.

Khi giá trị sổ sách được chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, chúng ta sẽ nhận được giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS).

Xem thêm: Thuốc Tân Dược Là Gì ? Liều Dùng Và Cách Sử Dụng Thuốc Đúng Cách

Cách tính chỉ số BV trong chứng khoán

Chỉ số BV được tính theo công thức sau:

BV = Vốn chủ sử hữu – Tài sản vô hình / Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc 

BV = Tổng tài sản -Tài sản vô hình – Nợ / Số lượng cổ phiếu phát hành

Trong đó:

Tài sản vô hình (Tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn luỹ kếNợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Từ công thức trên, chúng ta dễ dàng tính được chỉ số BVPS trong chứng khoán:

BVPS = BV / Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc 

BVPS = BV/ Số lượng cổ phiếu phát hành

Ví dụ: Giả sử công ty ABC có tổng giá trị tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính là 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND và hiện công ty đang phát hành 2 triệu cổ phiếu như vậy giá trị sổ sách của công ty này được tính như sau:

BV = 200 tỷ đồng – 150 tỷ đồng = 50 tỷ đồng

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = 50 tỷ đồng / 2 triệu cổ phiếu = 25.000 VNĐ

Như vậy giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu mà công ty ABC đang phát hành là 25.000 VNĐ và sẽ được ghi rõ trên báo cáo tài chính.

*

Cách tính và ý nghĩa chỉ số BV chứng khoán

Ý nghĩa của chỉ số BV chứng khoán

Trong chứng khoán, chỉ số BV có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là một yếu tố quan trọng để cấu thành nên chỉ số P/B – chỉ số so sánh giá trị của một cổ phiếu trên thị trường so với giá trị sổ sách. Chỉ số này được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng trong việc tính toán, định giá một cổ phiếu.

Tuy nhiên, giá trị sổ sách trong chứng khoán cũng có một số hạn chế nhất định mà nhà đầu tư chứng khoán cần đặc biệt quan tâm. Theo đó:

Giá trị sổ sách (BV) trong chứng khoán chỉ được báo cáo hàng quý hoặc hàng năm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Do đó, chỉ khi công ty chứng khoán phát hành báo cáo tài chính nhà đầu tư mới nắm được giá trị sổ sách của công ty đó và những thay đổi của chỉ số này.Giá trị sổ sách là chỉ số thuộc mục kế toán nên có thể có sự điều chỉnh.Giá trị sổ sách – BV đánh giá không đầy đủ do không xem xét tác động thực tế của việc doanh nghiệp sử dụng máy móc, trang thiết bị làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nào đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Keep Something Under Review Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

BV trong chứng khoán là một chỉ số quan trọng mà thông qua đó, nhà đầu tư có thể định giá một cổ phiếu để có những quyết định đầu tư đúng đắn. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị sổ sách trong chứng khoán cũng như giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *