Yield Curve là gì? 2021

I.8 Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; lãi suất giao ngay và lãi suất kỳ hạn (Có Thể 2021).

Đang xem: Đường cong lợi suất ( yield curve là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

*

*

Các nhà đầu tư trái phiếu đôi khi sẽ nghe thuật ngữ “https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpgđường cong năng suất. “https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpgĐể hiểu đường cong năng suất là gì và làm thế nào nó có thể cải thiện kết quả đầu tư trái phiếu của bạn, hãy xem câu chuyện dưới đây.

Định nghĩa và giải thích đường cong lợi tức

Đường cong lợi tức là một minh hoạ đồ họa (vẽ trên đồ thị) cho thấy sản lượng trái phiếu có kỳ hạn khác nhau – điển hình là từ ba tháng đến 30 năm.

Các trái phiếu ngắn hạn được cho là có lợi suất thấp, trong khi các trái phiếu dài hạn thường cung cấp lợi suất cao hơn.

Xem thêm: Tăng Tương Tác Là Gì – Nghĩa Của Từ Tương Tác

Kết quả là hình dạng đường cong năng suất (trong đó trục Y thể hiện lãi suất tăng và trục X cho thấy thời gian tăng lên) là một đường bắt đầu ở phía dưới bên trái và tăng lên đến phía trên bên phải. Đường cong này được gọi là đường cong năng suất “https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpgbình thường”https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpg.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đường cong năng suất

Lưu ý rằng giá trái phiếu và năng suất trái ngược nhau, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự chuyển động ở cả hai đầu của đường cong năng suất. Lãi suất ngắn hạn – còn được gọi là “https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpgkết thúc ngắn”https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpg của đường cong năng suất – có xu hướng bị ảnh hưởng bởi những gì chính phủ sẽ làm trong tương lai, hoặc cụ thể là những kỳ vọng đối với chính sách của Liên bang Mỹ. Các mức lãi suất ngắn hạn này có xu hướng tăng lên khi Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất và giảm khi dự kiến ​​giảm lãi suất.

Trái phiếu dài hạn – “https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpgsự kết thúc dài”https://gocnhintangphat.com/yield-curve-la-gi/imager_2_2245_700.jpg của đường cong cũng bị ảnh hưởng đến mức độ nào đó bởi triển vọng chính sách của Fed, nhưng các yếu tố khác đóng một vai trò trong việc chuyển lợi nhuận dài hạn hoặc tăng lên hay thấp hơn 999. Trước hết, trong số các nhân tố này là triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế, cung cầu và thái độ chung của các nhà đầu tư đối với rủi ro.

Xem thêm: Tổng Quan Về Spring Framework Là Gì ? Nó Khác Gì So Với Spring?

Nói chung, tăng trưởng chậm lại, lạm phát thấp và áp lực rủi ro trầm trọng giúp sự gia tăng nhanh hơn, lạm phát cao hơn và tăng áp lực rủi ro gây ra hiệu suất (và làm cho năng suất tăng)

Tất cả các yếu tố này đẩy và kéo đồng thời để ảnh hưởng đến hướng của trái phiếu dài hạn

Hình dạng của đường cong lợi suất

Đường cong năng suất luôn luôn thay đổi dựa trên sự thay đổi trong các điều kiện thị trường chung có thể

dốc

bởi vì tỷ giá dài hạn đang tăng nhanh hơn ngắn (do đó cho thấy sự không hiệu quả đối với trái phiếu dài hạn so với ngắn hạn i ssues). Ngược lại, đường cong năng suất có thể

dẹt , nghĩa là lãi suất ngắn hạn đang tăng nhanh hơn lãi suất dài hạn (do đó cho thấy hiệu quả cao hơn đối với trái phiếu dài hạn tương đối với các vấn đề ngắn hạn). Rất hiếm khi, đường cong năng suất có thể đảo ngược . Điều này xảy ra khi các trái phiếu ngắn hạn thực sự mang lại nhiều hơn các vấn đề dài hạn, hoặc khi các xu hướng đường cong xuống và sang phải hơn là lên trên.Đường cong năng suất đảo ngược thường xảy ra khi các nhà đầu tư mong đợi một môi trường tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát thấp và cắt giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *