Tệp có phần mở rộng tệp XSLT là tệp Chuyển đổi Ngôn ngữ Biểu định kiểu Mở rộng. Đó là một ngôn ngữ sử dụng các lệnh XSL để chuyển đổi và tạo kiểu cho một tệp XML .

Đang xem: Xslt là gì, phần mềm & cách mở file xslt là file gì

Tệp XSLT là một tệp văn bản và cung cấp các quy tắc mà tệp XML phải tuân thủ. Trong số các hàm khác, XSLT có thể được sử dụng để sắp xếp và sắp xếp các phần khác nhau của tệp XML và ẩn một số phần tử hiển thị hoàn toàn. W3Schools.com có ​​một số ví dụ XSLT bạn có thể xem.

Khi các tệp XSLT được sử dụng với các tệp XML, tệp XML gốc không bị thay đổi theo bất kỳ cách nào. Thay vào đó, một tệp XML mới được tạo. Trong thực tế, các tệp XSLT có thể được sử dụng để “chuyển đổi” không chỉ các tệp XML, mà còn nhiều tài liệu có cấu trúc khác.

Cách mở tệp XSLT

Bạn có thể mở tệp XSLT trong bất kỳ trình chỉnh sửa văn bản nào vì đây là tệp chỉ văn bản. Windows Notepad là trình soạn thảo văn bản được tích hợp sẵn trong Windows và có thể hữu ích nếu bạn cần thực hiện thay đổi nhanh chóng, nhưng có lẽ đây không phải là chương trình tốt nhất để chỉnh sửa nặng.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng một chương trình từ danh sách Trình chỉnh sửa văn bản miễn phí tốt nhất của chúng tôi để mở và chỉnh sửa tệp XSLT. Nó cấu trúc tệp XSLT theo cách làm cho gocnhintangphat.comệc chỉnh sửa và đọc dễ dàng hơn nhiều so với các trình soạn thảo văn bản cơ bản nhất như Notepad.

gocnhintangphat.comsual Studio của Microsoft là một trình mở rộng và biên tập XSLT khác giúp đơn giản hóa toàn bộ quá trình chỉnh sửa. Trong khi bạn đang thay đổi tệp XSLT, bạn có thể xem các biến đổi sẽ trông như thế nào trong tệp kết quả thông qua trình đơn XML .

Mặc dù chúng không miễn phí, XMLSpy XSLT Editor và Liquid XML Studio là một số tùy chọn tốt khác.

Xem thêm:

Xem thêm: Tbsp Là Gì? Tsp Là Gì ? Tbsp Là Gì? Cách Đổi Đơn Vị Đo Lường

Bạn cũng có thể mở các tệp XSLT trong trình duyệt web để xem mã, nhưng thực hiện điều đó sẽ không cho phép bạn thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào.

Cách chuyển đổi tệp XSLT

Nếu bạn mở tệp XSLT trong trình chỉnh sửa như gocnhintangphat.comsual Studio, bạn sẽ có thể lưu tệp vào một số định dạng khác như XSL, XSD , XML, DTD, CONFIG và các định dạng khác.

Những gì bạn có thể tìm kiếm thay vì chuyển đổi một tệp XSLT là một cách để thực sự sử dụng nó cho mục đích dự định của nó, đó là chuyển đổi các tệp XML.

Các tệp XSLT xây dựng các tài liệu bằng cách kết hợp các hướng dẫn của một tệp XSL và mã của một tệp XML. Bạn có thể sử dụng Biến áp XSL của FreeFormatter.com cho mục đích này. Nó hỗ trợ dán các giá trị XML và XSL trong trang web cũng như tải lên các tệp này từ máy tính của bạn.

Các tệp XSLT tạo của Microsoft có thêm một số thông tin về điều này.

Thông tin bổ sung về tệp XSLT

Rất nhiều thông tin về cách các tệp XSLT được cấu trúc và các ví dụ và hướng dẫn về cách sử dụng chúng, có thể được tìm thấy tại W3Schools, Quackit. và trong tài liệu đặc tả XSLT chính thức.

Bài gocnhintangphat.comết trên Wikipedia về chủ đề này là một nguồn tốt cho thông tin nâng cao về các tệp XSLT.

Vẫn không thể mở tệp của bạn?

Một lý do khiến bạn không thể mở tệp của mình bằng các chương trình trên trang này nếu bạn đang nhầm lẫn giữa các tệp XSLT với các định dạng tệp khác sử dụng phần mở rộng tệp tương tự. Hai định dạng tệp trông giống nhau không nhất thiết phải hoạt động theo cùng một cách.

Phần mở rộng của tệp XSLT trông rất khủng khiếp như phần mở rộng tệp được tìm thấy ở một số định dạng tệp khác như XLSX , XSPF và XSLIC (Giấy phép XenServer), nhưng điều đó không có nghĩa là các định dạng có bất kỳ điểm chung nào. Nếu tệp của bạn không mở dưới dạng tệp XSLT bằng các chương trình tôi đã đề cập ở trên, bạn có thể muốn kiểm tra kỹ định dạng tệp bạn đang thực sự xử lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *