WHMCS (Web Host Manager Completed Solution) là một hệ thống quản lý khách hàng (CRM) và sản phẩm/dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực lưu trữ web (hosting). WHMCS được đánh giá là CRM tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất và cung cấp đầy đủ các tính năng về quản trị dịch vụ hosting, tên miền, VPS, Server và các dịch vụ liên quan.

*

Đang xem: Whmcs là gì, hướng dẫn sử dụng whmcs, whmcs nulled

STARTERPLUSPROFESSIONALBUSINESS
Chi phí 385.000 VNĐ/tháng 455.000 VNĐ/tháng 600.000 VNĐ/tháng 960.000 VNĐ/tháng
Giới hạn khách hàng 250 clients 250 clients 251 – 1000 clients Không giới hạn client
Không giới hạn nhân viên  
Không giới hạn dịch vụ
“Powered By” Link
Không giới hạn email/ticket hỗ trợ
Hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi

InstallationIntegrationAdvanced
Cài đặt WHMCS (phân quyền + cơ sở dữ liệu)
Cấu hình thông tin chung (logo, website, thông tin công ty) (1)
Cấu hình gửi email (2)  
Cấu hình hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt (Trang chủ và email templates)
Cấu hình các phòng ban nhận ticket (3) 1 phòng ban 5 phòng ban
Cấu hình dịch vụ hosting (4) 3 10
Tích hợp server vào WHMCS (5) 1 server 3 server
Import dịch vụ hosting vào WHMSC (6) 1 server 3 server
Cấu hình DNS Manager (7)
Cấu hình đăng ký domain tự động với gocnhintangphat.com (8)
Tích hợp cổng thanh toán (9)
Chi phí 1.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ

Chú thích:

1. Quý đại lý cần cung cấp thông tin: logo định dạng PNG, địa chỉ website và thông tin công ty để gocnhintangphat.com tiến hành cài đặt và triển khai.2. Quý đại lý cần cung cấp thông tin bao gồm: mail server, username và password để gocnhintangphat.com tiến hành triển khai.3. Quý đại lý cần cung cấp địa chỉ email và thông tin đăng nhập của các phòng ban cần tích hợp để gocnhintangphat.com tiến hành triển khai.4. Quý đại lý cần cung cấp thông tin các dịch vụ hosting của mình theo định dạng của gocnhintangphat.com để gocnhintangphat.com khai báo trên hệ thống. Định dạng này gocnhintangphat.com sẽ gửi thông tin yêu cầu để Quý đại lý khai báo.6. Quý đại lý cần đảm bảo các dịch vụ hosting trên control panel trên server đã được cấu hình về các cấu hình (package/plan) như đã cấu hình tại mục (4).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vesting Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem thêm:

Trong quá trình import việc import dữ liệu bị thiếu chúng tôi sẽ không hỗ trợ lại.7. gocnhintangphat.com sử dụng modules DNS Manager của nhà phát triển phần mềm ModulesGarden. Hiện tại modules này có chi phí là $150 USD/năm tương đương 3.600.000 VNĐ/năm. Quý đại lý chịu trách nhiêm duy trì phí bản quyền cho modules này. (Quý đại lý có thể đăng ký trực tiếp thông qua gocnhintangphat.com).8. Chỉ hỗ trợ đối với các đại lý của gocnhintangphat.com9. gocnhintangphat.com hỗ trợ tích hợp các cổng thanh toán sau: Onepay, Bảo Kim, Ngân Lượng và Paypal. Việc tích hợp sẽ do gocnhintangphat.com tích hợp tuy nhiên Quý đại lý cần chuẩn bị hợp đồng và các thông tin yêu cầu để cung cấp cho các cổng thanh toán tiến hành hợp đồng giữa Quý đại lý và cổng thanh toán.Quý đại lý cần đăng ký modules để tiến hành tích hợp (tham khảo bảng giá các modules ngay bên dưới)Addon: Tích hợp 01 server vào WHMCS: 300.000 vnđ/lần♦ Import dịch vụ hosting vào WHMSC: 250.000 vnđ/lần Lưu ý:♦ Hosting vận hành WHMCS sẽ do Quý đại lý chịu trách nhiệm cung cấp cho gocnhintangphat.com để gocnhintangphat.com tiến hành cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *