Hát whistle là gì, whistling nghĩa là gì trong tiếng việt

      652
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Hát whistle là gì, whistling nghĩa là gì trong tiếng việt

*
*
*

whistle
*

whistle /"wisl/ danh từ sự huýt sáo; sự huýt còi; sự thổi còi; tiếng huýt gió; tiếng còi giờ hót (chim); giờ đồng hồ rít (gió); giờ đồng hồ réo (đạn) tiếng xe hiệu dòng còi (thông tục) cổ, cuống họng nội rượu cồn từ huýt sáo; huýt còi, thổi còi hót (chim); rít (gió); réo (đạn) ngoại đụng từ huýt sáo; huýt gió gọito whistle a song: huýt sáo một bài bác hátto whistle a dog: huýt gió hotline chóto whistle for huýt gió nhằm gọito whistle past vèo qua (đạn)to shistle someone down the wind quăng quật ri fan nàoyou can whistle for it thôi không ước ao gì được đâu
cái còitiếng rítheterodyne whistle: giờ rít cỗ ngoại saiLĩnh vực: điện tử & viễn thôngtiếng còiGalton whistlecòi Galtoncall whistlecòi báo hiệuwhistle floatphao tiêu kiểu dáng rít còiwhistle valuevan còi thông báo o bé § gọi whistle : bé báo hiệu

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Whistle

Còi

Từ điển chuyên ngành Thể thao: nhẵn chuyền

Whistle

Còi


*

*

*

Xem thêm: Hiểu Đúng Nghĩa Và Trọn Vẹn Cà Phê Specialty Coffee Là Gì ? Định Nghĩa Của Các Chuyên Gia Về Cà

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

whistle

Từ điển Collocation

whistle noun

1 small metal/plastic tube that you blow

ADJ. dog, factory, police, train | guard"s, referee"s, etc. | steam | penny, tin

VERB + WHISTLE blow (on), sound A train sounded its whistle in the distance.

WHISTLE + VERB blow, go, sound The referee"s whistle went just before he shot the goal.

PHRASES a blast on a whistle He gave a short blast on his whistle.

2 clear high-pitched sound

ADJ. loud | high, high-pitched, piercing, shrill | low | long | short | silent He pursed his lips in a silent whistle. | tuneless | wolf | final (sport) They scored their only goal just before the final whistle.

VERB + WHISTLE give, let out | hear

PREP. with a ~ The train entered the tunnel with a shrill whistle. | ~ of She gave a low whistle of admiration. More information about SOUND
SOUND: give a ~
The dog gave a low growl.

let out a ~ He let out a blood-curdling scream.

hear ~ We heard the peal of church bells.

with a ~ The vase fell khổng lồ the ground with a great crash.

~ of a roar of laughtera snort of derisionthe whine of an engine


Từ điển WordNet


n.

acoustic device that forces air or steam against an edge or into a cavity and so produces a loud shrill sound

v.

make whistling sounds

He lay there, snoring & whistling

move with, or as with, a whistling sound

The bullets whistled past him

utter or express by whistling

She whistled a melody

move, send, or bring as if by whistling

Her optimism whistled away these worries

give a signal by whistling

She whistled for her maid


English Synonym & Antonym Dictionary

whistles|whistled|whistlingsyn.: pennywhistle sing tin whistle whistling

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu

*