Đồng nghĩa của underprivileged là gì, underprivileged là gì

      436
Children from an underprivileged family background are statistically more likely khổng lồ become involved in crime.

Bạn đang xem: Đồng nghĩa của underprivileged là gì, underprivileged là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


I came inlớn politics primarily khổng lồ try lớn help the underdog và the underprivileged, and to lớn work for social justice.
Now we have sầu these self-styled protectors of the under-privileged proposing a measure which will benefit not the underprivileged but those who are better off.
We are talking about punishment that will, by & large, be meted out khổng lồ the underprivileged kids in the schools.
Similarly, lifelong learning should be able to lớn reach the underprivileged, the unskilled, people who left school early, the unemployed and, of course, immigrants.
One out of every two teenage girls from an underprivileged background shows a high màn chơi of psychological digăng tay.
All these children are special cases, apart from those who live sầu in deprived areas and come from underprivileged homes.
Whatever may be the case in other circumstances, it is precisely the weak & underprivileged who will come off worst in education under this proposal.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về bài toán này

Xem thêm: Quản Trị Chiến Lược ( Strategic Là Gì, Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning) Là Gì

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*