Whereas là từ nối trong tiếng Anh, được sử dụng để liên kết những mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau. Cùng gocnhintangphat.com tìm hiểu chi tiết về từ nối whereas trong tiếng Anh.Bạn đang xem: Whereas nghĩa là gì

1. Whereas là gì

Whereas có nghĩa là “ngược lại, trong khi, tuy nhiên”là một từ dùng để nối hai mệnh đề có ý nghĩa trái ngược trong câu.

Đang xem: Nghĩa của từ whereas nghĩa là gì, các từ Đồng nghĩa whereas

Ví dụ:

I earn ten millions per month whereas my boyfriend can only get 50 millions a month. (Tôi kiếm được 10 triệu một tháng trong khi bạn trai tôi chỉkiếm được 50 triệu một tháng.)

I like thrill films whereas my husband is interested in romantic movies. (Tôi thích xem những bộ phim rùng rợn trong khi chồng tôi thích xem những bộ phim lãng mạn.)

Knowledge can be obtained from books whereas skills and experiences must be improved through practice. (Kiến thức có thể có được từ sách những kỹ năng và trải nghiệm phải được cải thiện thông qua việc thực hành)

Một số từ nối đồng nghĩa với Whereas như:

But: nhưng

Although/ though/despite/in spite of” mặc dù

However: tuy nhiên

Nevertheless: tuy nhiên, tuy vậy

Một số từ nối trái nghĩa với Whereas như:

Because of: bởi vì

Because: bởi vì

Cause: bởi vì

As: bởi vì

As long as: miễn là

2. Cấu trúc whereas trong tiếng Anh

Cấu trúc: S1+ V1+ Whereas S2+ V2

Hai mệnh đề trong câu được nối bởi whereas phải là những mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau.

*

Ví dụ:

It was raining heavily whereas she was still going out for shopping yesterday. (Trời mưa rất to vào hôm qua nhưng cô ấy vẫn đi ra ngoài mua sắm.)

She likes chicken whereas I like pork. (Cô ấy thích ăn gà, trong khi tôi thích ăn thịt lợn.)

3. Một số cấu trúc tương đương Whereas

3.1. However

However cũng có nghĩa là “tuy nhiên” tuy vậy, dùng trong câu có hai mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau. Tuy nhiên, However thường đứng đầu câu, hoặc đứng giữa câu và được phân cách với các vế câu còn lại bằng dấu chấm phẩy.

Cấu trúc: However, + Mệnh đề (có ỹ nghĩa trái ngược với ý nghĩa ở câu trước đó)

hoặc: Mệnh đề 1, however, mệnh đề 2

Ví dụ:

It was midnight so that most of the restaurants wereclosed. However, the Korean restaurant was still opened. (Trời đã nửa đêm nên hầu hết các nhà hàng đều đã đóng cửa. Tuy nhiên, nhà hàng Hàn Quốc vẫn tiếp tục mở cửa)

=> Được viết lại với mệnh đề whereas như sau: It was midnight so that most of the restaurants wereclosed, whereas the Korean restaurant was still opened.

Nam is very tall, however Minh is taller than him. (Nam đã rất cao rồi, tuy nhiên Minh còn cao hơn anh ấy)

=> Được viết lại với mệnh đề whereas như sau: Nam is very tall, whereas Minh is taller than him.

3.2. But

But trong tiếng Anh có nghĩa là nhưng, cũng được sử dụng để nối hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau. But thường đứng ở giữa câu, được phân cách với mệnh đề trước đó bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

She didn’t do housework, but her older sister did. (Cô ấy không chịu làm việc nhà nhưng chị của cô ấy thì làm)

=> Được viết lại với mệnh đề whereas như sau: She didn’t do housework, whereas her older sister did

She apologized sincerely but he didn’t forgive. (Cô ấy đã xin lỗi rất chân thành nhưng anh ấy không chịu tha thứ)

*

3.3. Though/ Although

Though/Although có nghĩa là “mặc dù, dẫu cho, tuy rằng” cũng được sử dụng để nối hai mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau.

Ví dụ:

Although she studied very hard, she still failed the exam (Mặc dù học hành chăm chỉ nhưng cô ấy vẫn trượt bài kiểm tra)

=> Viết lại câu với mệnh đề whereas như sau: Whereas she studied very hard, she still failed the exam.

Xem thêm: Bản Ghi Srv Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Bản Ghi Srv Là Gì

Though he woke up early, he still missed the train. (Mặc dù dậy rất sớm nhưng anh ấy vẫn bị lỡ chuyến tàu)

3.4. Nevertheless

Nevertheless cũng là từ nối trong câu để diễn tả hai mệnh đề có ý nghĩa tương phản, có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau như đầu câu, giữa câu, cuối câu.

Nevertheless được dùng với nghĩa trang trọng hơn và nhấn mạnh hơn so với however.

Ví dụ:

He tried to study, nevertheless he couldn’t gain the first rank in his class. (Anh ấy đã rất cố gắng học hành, nhưng anh ấy vẫn không thể đạt được vị trí thứ nhất trong lớp.

=> Viết lại câu với mệnh đề whereas như sau: Whereas he tried to study, he couldn’t gain the first rank in his class.

It was raining, nevertheless we still implemented the plan. (Trời thì mưa nhưng chúng tôi vẫn tiến hành theo kế hoạch)

=> Viết lại câu với mệnh đề whereas như sau: Whereas it was raining, we still implemented the plan.

3.5. While

Từ nối While thường dùng trong câu để diễn tả hai sự việc xảy ra song song tại cùng một thời điểm.

Ví dụ:

While my mother was cooking for dinner, she was still taking care ofthe children. (Trong khi mẹ tôi đang nấu bữa tối, cô ấy vẫn chăm sóc trẻ nhỏ.)

=> Viết lại câu với mệnh đề whereas như sau: Whereas my mother was cooking for dinner, she was still taking care ofthe children.

Xem thêm: Network Topo Mạng Là Gì ? 5 Kiểu Topology Phổ Biến Nhất Của Mạng Lan

While he was watching films, he was still playing games (trong khi anh ấy xem phim, anh ấy vẫn chơi games)

Ck

Như vậy, trên đây là lý thuyết chung về cấu trúc Whereas trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết của gocnhintangphat.com có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này và ngày càng học tốt tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *