bị lãng phí ; bị phí hoài ; bị phí phạm ; bị ; bỏ mất ; bỏ ra ; dành ; giết ; giựt ; hoang phí ; hoang ; hoài phí ; hắn tàn phá ; làm lãng phí ; làm mất ; lãng phí ; lẵng phí ; mất ; người ta phí ; phung phí ; phá hoang ; phá đê ; phê dữ ; phê thuốc ; phí hoài ; phí nó ; phí phạm ; phí quá ; phí ; sự lãng phí ; ta phí ; thải ra ; thải ; tàn phá ; tệ ; tốn mất ; tổn thất ; đa ̃ la ̃ ng phi ; đa ̃ la ̃ ng phi ́ ; đang lãng phí ; đã bị lãng phí ; đã lãng phí ; đã phí ; đã yếu ; đã ;

Bạn đang xem: Wasted là gì

bị lãng phí ; bị phí hoài ; bị phí phạm ; bị ; bỏ mất ; bỏ ra ; dành ; giết ; giựt ; hoang phí ; hoang ; hoài phí ; hắn tàn phá ; làm lãng phí ; làm mất ; lãng phí ; lẵng phí ; mất ; người ta phí ; phung phí ; phá hoang ; phê dữ ; phê thuốc ; phí hoài ; phí nó ; phí phạm ; phí quá ; phí ; sự lãng phí ; ta phí ; thải ra ; tàn phá ; tệ ; tốn mất ; tổn thất ; đang lãng phí ; đã bị lãng phí ; đã lãng phí ; đã phí ; đã yếu ;(of an organ or body part) diminished in size or strength as a result of disease or injury or lack of use* tính từ- bỏ hoang, hoang vu (đất)=waste land+ đất hoang=to lie waste+ để hoang; bị bỏ hoang- bị tàn phá=to lay waste+ tàn phá- bỏ đi, vô giá trị, không dùng nữa, bị thải đi=waste gas; waste steam+ khí thừa=waste paper+ giấy lộn, giấy vứt đi=waste water+ nước thải, nước bẩn đổ đi- vô vị, buồn tẻ=the waste periods of history+ những thời kỳ vô vị của lịch sử* danh từ- sa mạc; vùng hoang vu, đất hoang=the wastes of the Sahara+ sa mạc Xa-ha-ra- rác rưởi; thức ăn thừa- (kỹ thuật) vật thải ra, vật vô giá trị không dùng nữa=printing waste+ giấy in còn lại; giấy vụn sau khi đóng sách- sự phung phí, sự lãng phí; sự hao phí=it”s a sheer waste of time+ thật chỉ phí thì giờ=to run (go) to waste+ uổng phí đi=to prevent a waste of gas+ để ngăn ngừa sự hao phí hơi đốt* ngoại động từ- lãng phí=to waste one”s time+ lãng phí thì giờ=to waste one”s words+ nói uổng lời=waste not, want not+ không phung phí thì không túng thiếu- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ qua, để lỡ=to waste one”s chance+ để lỡ cơ hội- bỏ hoang (đất đai)- tàn phá- làm hao mòn dần=a wasting disease+ một bệnh làm hao mòn sức khoẻ- (pháp lý) làm hư hỏng, làm mất phẩm chất (của vật gì)* nội động từ- lãng phí, uổng phí=don”t let water waste+ đừng để nước chảy phí đi- hao mòn=to waste away+ gầy mòn ốm yếu đi- (từ cổ,nghĩa cổ) trôi qua (ngày, tháng…)=the day wastes+ ngày trôi qua* tính từ- lãng phí, hoang phí, tốn phí=wasteful expenditure+ sự chi tiêu tốn phí=a wasteful person+ một người hay lãng phíwastefulness* danh từ- sự lãng phí, sự hoang phíwasting* danh từ- sự tàn phá, sự phá hoại- sự hao mòn dần* tính từ- tàn phá, phá hoại=a wasting storm+ một trận bão tàn phá- làm hao mòn dần=a wasting disease+ một bệnh làm hao mòn dần sức khoẻ=a wasting care+ mối lo lắng mòn mỏiEnglish Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đang xem: Nghĩa của từ : wasted là gì, tiếng anh trẻ em và người lớn 1 kèm 1 trang bùi

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Zinc Gluconate Là Gì ? Có Tác Dụng Gì Trong Mỹ Phẩm?

Xem thêm: Sophos Là Gì – Sophos Endpoit Protection

Vietnamese Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *