Nghĩa của từ : wasted là gì, tiếng anh trẻ em và người lớn 1 kèm 1 trang bùi

      250
bị lãng phí ; bị chi phí hoài ; bị phí phạm ; bị ; bỏ mất ; chi ra ; dành riêng ; làm thịt ; giựt ; hoang mức giá ; hoang ; hoài giá thành ; hắn hủy hoại ; có tác dụng lãng phí ; làm mất ; tiêu tốn lãng phí ; lẵng phí tổn ; mất ; fan ta tổn phí ; chi phí ; khai phá ; phá đê ; phê dữ ; phê thuốc ; tầm giá hoài ; mức giá nó ; tầm giá phạm ; giá thành thừa ; tầm giá ; sự lãng phí ; ta giá thành ; thải ra ; thải ; tàn phá ; tệ ; tốn mất ; tổn thất ; đa ̃ la ̃ ng phi ; đa ̃ la ̃ ng phi ́ ; vẫn tiêu tốn lãng phí ; đã trở nên lãng phí ; đã tiêu tốn lãng phí ; sẽ mức giá ; đang yếu hèn ; vẫn ;

quý khách sẽ xem: Wasted là gì

bị lãng phí ; bị mức giá hoài ; bị phí phạm ; bị ; bỏ lỡ ; ném ra ; dành ; giết mổ ; giựt ; hoang mức giá ; hoang ; hoài tầm giá ; hắn tàn phá ; có tác dụng tiêu tốn lãng phí ; làm mất đi ; lãng phí ; lẵng mức giá ; mất ; fan ta tổn phí ; phung phí ; khai hoang ; phê dữ ; phê dung dịch ; giá tiền hoài ; tầm giá nó ; chi phí phạm ; phí vượt ; giá tiền ; sự tiêu tốn lãng phí ; ta giá tiền ; thải ra ; tiêu diệt ; tệ ; tốn mất ; tổn thất ; sẽ tiêu tốn lãng phí ; đã biết thành tiêu tốn lãng phí ; vẫn tiêu tốn lãng phí ; sẽ tầm giá ; đã yếu ;(of an organ or body part) diminished in kích thước or strength as a result of disease or injury or laông chồng of use* tính từ- bỏ phí, hoang sơ (đất)=waste land+ khu đất hoang=lớn lie waste+ nhằm hoang; bị vứt hoang- bị tàn phá=khổng lồ lay waste+ tàn phá- loại bỏ, vô giá trị, không sử dụng nữa, bị thải đi=waste gas; waste steam+ khí thừa=waste paper+ giấy lộn, giấy vứt đi=waste water+ nước thải, nước bẩn đổ đi- vô vị, ảm đạm tẻ=the waste periods of history+ đều thời kỳ vô vị của lịch sử* danh từ- sa mạc; vùng hoang sơ, đất hoang=the wastes of the Sahara+ sa mạc Xa-ha-ra- rác rưởi rưởi; thức nạp năng lượng thừa- (kỹ thuật) vật dụng thải ra, thiết bị vô quý hiếm không dùng nữa=printing waste+ giấy in còn lại; giấy vụn sau thời điểm đóng góp sách- sự chi phí, sự lãng phí; sự hao phí=it"s a sheer waste of time+ thật chỉ giá tiền thì giờ=khổng lồ run (go) lớn waste+ uổng tổn phí đi=lớn prsự kiện a waste of gas+ nhằm ngnạp năng lượng ngừa sự hao chi phí tương đối đốt* nước ngoài động từ- lãng phí=khổng lồ waste one"s time+ lãng phí thì giờ=khổng lồ waste one"s words+ nói uổng lời=waste not, want not+ ko phung phí thì không bí thiếu- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ qua mất, để lỡ=lớn waste one"s chance+ nhằm lỡ cơ hội- bỏ hoang (khu đất đai)- tàn phá- có tác dụng hao mòn dần=a wasting disease+ một bệnh làm hao mòn sức khoẻ- (pháp lý) làm hỏng lỗi, làm mất phđộ ẩm hóa học (của đồ dùng gì)* nội cồn từ- tiêu tốn lãng phí, uổng phí=don"t let water waste+ đừng nhằm nước rã mức giá đi- hao mòn=khổng lồ waste away+ nhỏ mòn gầy yếu đi- (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) trôi qua (ngày, tháng...)=the day wastes+ ngày trôi qua* tính từ- tiêu tốn lãng phí, hoang phí, tốn phí=wasteful expenditure+ sự đầu tư chi tiêu tốn phí=a wasteful person+ một fan giỏi lãng phíwastefulness* danh từ- sự lãng phí, sự hoang phíwasting* danh từ- sự tàn phá, sự phá hoại- sự hao mòn dần* tính từ- hủy diệt, phá hoại=a wasting storm+ một trận bão tàn phá- làm cho hao mòn dần=a wasting disease+ một bệnh làm cho hao mòn dần sức khoẻ=a wasting care+ côn trùng lo lắng mòn mỏiEnglish Word Index:
A .

Bạn đang xem: Nghĩa của từ : wasted là gì, tiếng anh trẻ em và người lớn 1 kèm 1 trang bùi

B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . Phường . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:A .

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Zinc Gluconate Là Gì ? Có Tác Dụng Gì Trong Mỹ Phẩm?

B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . Phường. . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

*