Vocational school là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích vocational school là gì

      653

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Vocational school là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích vocational school là gì

Respondents" education is measured by five levels of elementary school or lower, middle school, high school, vocational school, và college or higher.
The difference becomes negligible for those who finished vocational school or two-year college, và somewhat narrow for those who completed high school.
The paper explains how the book was a pilot project carried out with 300,000 elementary và vocational school students aged 8-15.
The baseline of comparison is with the category of those who finish high school or vocational school.
In addition, the directive puts all post-secondary education diplomas on the same footing, be they from a higher education institution or from a vocational school.
The vocational school continued to operate and offer courses in tailoring, printing, và tự động mechanics until 1928.
It is a modernized garden, local-people-run secondary vocational school with complete facilities, beautiful environment and excellent condition.
After graduating from high school, she pursued her love of singing and went on to lớn attover a music-related vocational school.
It now has public-run schools from kindergarten, primary school, middle school, secondary teachers school và secondary vocational school.
The district operates nine elementary/middle schools, one vocational school, one high school, & an alternative sầu education center.
The education in vocational school is không lấy phí, and the students from low-income families are eligible for a state student grant.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Uptown Funk Là Gì, Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Có Phụ Đề Uptown Funk

Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*