*

Tin tức và sự kiện

*

Thời sự

*

*

*

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất VKFTA) để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

Đang xem: Hiệp Định vkfta là gì, hiep dinh thuong mai tu do vkfta

Để được áp dụng thuế suất thuế VKFTA, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này.

– Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

– Được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam theo quy định của Bộ Công Thương.

– Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa KV (viết tắt là C/O KV) theo quy định của Bộ Công Thương.

Xem thêm: Bớt Mớ Tào Lao Là Gì – Bớt Mớ Tào Lao Là Đời Tươi Sáng

Hàng hóa từ khu phi thuế quan (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước để được áp dụng thuế suất VKFTA phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa VK (viết tắt là C/O VK) theo quy định của Bộ Công Thương.

Hàng hóa GIC tái nhập khẩu về Hàn Quốc rồi xuất khẩu sang Việt Nam để được áp dụng thuế suất VKFTA của Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Thuộc các mặt hàng có thể hiện ký hiệu “GIC” tại cột “GIC” của Biểu thuế này;

– Được nhập khẩu và vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam theo quy định của Bộ Công Thương;

– Đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa đặc biệt theo Điều khoản 3.5, Chương Quy tắc xuất xứ và Quy trình cấp xuất xứ thuộc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa KV (viết tắt là C/O KV) in dòng chữ “Article 3.5” tại ô số 8 do cơ quan Hải quan Hàn Quốc cấp theo quy định của Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm: Âm Sắc Là Gì ? Âm Sắc Là:Màu Sắc Của Âm Thanh Một Tính Chất Của

—————

* là hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *