Đối với nhiều người nhập cư vào Hoa Kỳ đang chờ thị thực chuyển sang trạng thái có sẵn, Lịch Chiếu Khán của Bộ Ngoại giao (“DOS”) là tài liệu quan trọng nhất cần xem mỗi tháng. Lịch Chiếu Khán giúp đương đơn hiểu được họ đang ở vị trí nào trong hàng đợi được cấp thị thực.

Đang xem: The visa bulletin là gì trên lịch chiếu khán? lịch cấp visa Định cư mỹ 2021

Trong hầu hết các loại thị thực nhập cư theo diện gia đình và tất cả các loại thị thực nhập cư theo diện việc làm, mỗi loại đều có hạn ngạch thị thực hàng năm về số người có thể nhận được thị thực nhập cư và chuyển đến Hoa Kỳ.

Khi nhu cầu thị thực nhập cư trong một hạng mục cao hơn so với số lượng thị thực có sẵn mỗi năm, những loại thị thực nhập cư này được gọi là “đăng ký vượt mức”. Thời gian chờ đợi của đương đơn đối với hạng mục thị thực đăng ký vượt mức được dựa trên ngày mà hồ sơ của họ được nộp cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”), được gọi là Ngày Ưu Tiên. DOS cập nhật Ngày Ưu Tiên hàng tháng và công bố trong Lịch Chiếu Khán. USCIS cũng sử dụng Lịch Chiếu Khán cho những đương đơn đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng của họ ở Hoa Kỳ.

Lịch Chiếu Khán có hai bảng liệt kê Ngày Ưu Tiên cho từng hạng mục thị thực và quốc gia nhập cư (1) “Lịch Đáo Hạn” (Bảng A); và (2) “Lịch Nộp Đơn” (Bảng B).

Ngày Đáo Hạn là gì?

Những đương đơn có Ngày Ưu Tiên sớm hơn ngày được liệt kê trong “Lịch Đáo Hạn” (Bảng A), đối với loại thị thực của họ và quốc gia nhập cư hiện đủ điều kiện để nhận thị thực nhập cư. Nếu như bạn vẫn chưa thực hiện vì đang Thụ lý Hồ sơ hiện tại, bạn nên bắt đầu nộp đơn xin thị thực hoặc nộp đơn điều chỉnh tình trạng.

Ngày Nộp Đơn là gì?

Những đương đơn có Ngày Ưu Tiên sớm hơn ngày được liệt kê trong Bảng “Lịch Nộp Đơn” (Bảng B), theo hạng mục và quốc gia ưu tiên của họ hiện đủ điều kiện để bắt đầu quy trình nộp đơn. Họ sẽ được Trung tâm Thị thực Quốc gia (“NVC”) thông báo rằng họ đủ điều kiện để bắt đầu và được yêu cầu nộp tài liệu. Tuy nhiên, việc phỏng vấn và quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực sẽ không bắt đầu cho đến khi Ngày Ưu Tiên theo quy định trên Lịch Đáo Hạn (Bảng A) có hiệu lực.

Xem thêm: Tiệc Teabreak Là Gì ? Đặc Điểm Cần Biết Về Teabreak Teabreak Là Gì

Ví dụ: trong Lịch Chiếu Khán tháng 4 năm 2021 bên dưới, thuộc danh mục F4 (Anh chị em của công dân Hoa Kỳ, Tất cả các khu vực được tính ngoại trừ những nơi đã được liệt kê), Bảng B ghi Ngày Ưu Tiên nộp hồ sơ là 01OCT07 (ngày 1 tháng 10 năm 2007) trong khi Bảng A ghi Ngày Đáo Hạn là 01NOV06 (ngày 1 tháng 11 năm 2006). Điều này có nghĩa là đương đơn có thể bắt đầu quy trình xin thị thực và nộp tài liệu nếu Ngày Ưu Tiên của họ là vào ngày 1 tháng 10 năm 2007 đổ về trước, nhưng họ vẫn phải đợi cho đến khi Ngày Ưu Tiên trên Bảng A có hiệu lực trước khi có thể nhận được thị thực.

Bảng A

*

Bảng B

*

Xem Lịch Chiếu Khán trên website của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại đây.

Việc áp dụng Lịch Nộp Đơn nhằm tạo ra hiệu quả tốt hơn trong quy trình xin thị thực của đương đơn để họ có thể bắt đầu chuẩn bị trước hồ sơ, và giúp cho Bộ Ngoại giao đạt được hiệu quả cao trong việc cấp thị thực hàng tháng.

Nếu bạn đang xếp hàng chờ đợi để có thể nộp đơn xin thị thực, hãy chú ý đến Bảng B – Lịch Nộp Đơn để biết khi nào bạn có thể bắt đầu quy trình nộp hồ sơ, nhưng hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể cần phải đợi nhiều tháng nữa cho tới khi nhận được số thị thực của mình.

Xem thêm: Hàng Hóa Là Gì? Các Thuộc Tính Là Gì ? Hai Thuộc Tính Của Hàng Hóa

Để biết thêm thông tin về Lịch Chiếu Khán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info
gocnhintangphat.com và trao đổi với một trong những luật sư Di trú Hoa Kỳ tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *