Mỗi một sản phẩm có thể phiên bản khác nhau. Ví dụ, một Sản phẩm A có ba màu: xanh, đỏ, vàng thì nghĩa là có ba phiên bản sản phẩm A mà Nhà bán hàng có thể trưng bày đồng thời Khách mua hàng có thể lựa chọn.

Đang xem: Hàng hóa là gì? các thuộc tính là gì, hai thuộc tính của hàng hóa

Tại Haravan, Nhà bán hàng có thể thực hiện tùy chỉnh này và bài viết này sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng điều đó.

Các mục liên quan

Các khái niệm cần biết

Thêm thuộc tính và phiên bản cho sản phẩm mới

Thêm thuộc tính mới

Thêm mới hoặc nhân bản phiên bản

Thay đổi thông tin cho phiên bản

Thao tác hàng loạt cho nhiều phiên bản

Xóa một hoặc nhiều phiên bản

Các khái niệm cần biết

Trong Haravan, Nhà bán hàng cần phân biệt ba khái niệm sau:

Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà Nhà bán hàng muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm.

Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau.

Phiên bản/Biến thể: Phiên bản hay còn gọi là biến thể sản phẩm thể hiện số lượng tối đa các lựa chọn của sản phẩm đó.

Ví dụ: Sản phẩm A có hai thuộc tính là Màu sắc và Kích thước. Tương ứng với thuộc tính Màu sắc là các giá trị thuộc tính Xanh, Đỏ, Vàng; Tương ứng với thuộc tính Kích thước là các giá trị thuộc tính Nhỏ, Lớn.

Thì nghĩa là Sản phẩm A có tất cả 6 phiên bản/ biến thể: 

STT

Màu sắc

Kích thước

1

Xanh

Nhỏ

2

Xanh

Lớn

3

Đỏ

Nhỏ

4

Đỏ

Lớn

5

Vàng

Nhỏ

6

Vàng

Lớn

Nhà bán hàng có thể tạo tối đa 3 thuộc tính và tối đa 100 phiên bản sản phẩm. Giới hạn này không thể bị tăng bởi tài khoản hoặc gói dịch vụ.

Để xem số lượng phiên bản sản phẩm của một sản phẩm bất kỳ, Nhà bán hàng vào menu Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm, số lượng phiên bản sẽ ở dưới tên sản phẩm.

*

” data-id=”42038252418″>

Để thêm một phiên bản khi thêm sản phẩm mới, Nhà bán hàng làm như sau:

Tại trang Thêm mới sản phẩm, kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, nhấp vào Thêm thuộc tính khác:

*

” data-id=”42038252421″>

Nhà bán hàng chọn/nhấp các giá trị thuộc tính cho thuộc tính đã chọn, mỗi giá trị thuộc tính cách nhau một dấu phẩy.

*

” data-id=”42038252422″>Lưu ý: thao tác này không bắt buộc. Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh sau khi hoàn thành việc tạo thuộc tính.

Nhấn Lưu.

Mẹo: Nhà bán hàng có thể thêm các hình ảnh khác nhau cho mỗi thuộc tính.

B. Thêm thuộc tính mới

Nhà bán hàng có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thuộc tính và giá trị thuộc tính từ trang chi tiết sản phẩm.

Sau khi đã tạo mới một sản phẩm, Nhà bán hàng có thể tạo thêm thuộc tính mới, chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính cho sản phẩm đó.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

Nhấp chọn sản phẩm.

Trong trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đã chọn, Nhà bán hàng kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản.

Tại đây:

*

” data-id=”42038252415″>

Chọn Thêm phiên bản mới và điền thông tin cho biến thể mới, sau đó nhấn Tạo phiên bản mới.

*

” data-id=”42038252439″>

Điền kích thước cho phiên bản mới.

Xem thêm: Vintage Là Gì ? Khác Với Retro Như Thế Nào? Phong Cách Vintage Là Gì

Nhấn Cập nhật để lưu lại.

D. Thay đổi thông tin cho phiên bản

Sau khi tạo sản phẩm, thêm thuộc tính và tạo thành các phiên bản sản phẩm khác nhau, một điều Nhà bán hàng cần quan tâm đến là các thông tin cho sản phẩm đó.

Thay đổi trong hộp chỉnh sửa biến thể.

Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, Nhà bán hàng nhấn chọn vào biến thể mình muốn chỉnh sửa.

Trong hộp Chỉnh sửa biến thể, Nhà bán hàng thay đổi các thông tin cần thiết:

*

” data-id=”42038252419″>

Sau khi lựa chọn các biến thể cần thay đổi, Nhà bán hàng tick vào ô Nhiều hành động, nhấp vào để sổ các hành động cần thực hiện.

#2. Đổi giá

Nhà bán hàng có thể đổi hai loại giá cho biến thể: Giá và Giá so sánh.

Giá: giá bán của sản phẩm đó. Đây cũng là giá được căn cứ để tính khuyến mãi cho sản phẩm.

Giá so sánh: Giá làm nền cho Giá. Đây có thể là giá thị trường hoặc một mức giá bất kỳ mà Nhà bán hàng lựa chọn.

Giá so sánh thường được gạch ngang để làm nổi bật Giá. 

Giá so sánh bắt buộc phải lớn hơn Giá.

Một sản phẩm không bắt buộc phải có Giá so sánh.

Nhà bán hàng:

Nhấp chọn vào Đổi giá/Đổi giá so sánh.

*

” data-id=”42038252414″>

Đổi Giá so sánh

*

” data-id=”42038252416″>

Xóa hình: khi Nhà bán hàng chọn nút này, biến thể được chọn xóa hình đại diện hiện tại và (các) biến thể đó không còn hình đại diện nữa.Lưu ý: nút này không hiển thị đối với (các) biến thể hiện không có hình đại diện.

Chọn hình: chọn một hình mới từ thiết bị.

Lưu: lấy hình hiện đại được nhấp chọn làm hình đại diện.Lưu ý: nút này không hiện nổi và có hiệu lực khi Nhà bán hàng đang nhấp chọn vào hình đại diện hiện hành.

Hủy: bỏ thực hiện thao tác cập nhật hình ảnh đại diện.

E. Xóa một hoặc nhiều phiên bản

Nhà bán hàng có thể xóa một phiên bản duy nhất hoặc xóa nhiều phiên bản bằng hành động hàng loạt. 

Sau khi lựa chọn các biến thể cần thay đổi, Nhà bán hàng tick vào ô Chọn thao tác, nhấp vào Xóa phiên bản.

*

” data-id=”42038252420″>

Lưu ý: 

Thao tác xóa biển thể không hoàn tác được. Một đã xóa, biến thể đó được xóa vĩnh viễn khỏi Haravan và không thể phục hồi.

Xem thêm: Taluy Là Gì – Taluy Âm Là Gì

Nếu Nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, Nhà bán hàng phải điều chỉnh tồn kho của phiên bản về 0 thì mới xóa được.

Hi vọng thông tin trên sẽ phần nào giúp ích cho các bạn mới sử dụng gocnhintangphat.com, hãy tiếp tục theo dõi đội ngũ gocnhintangphat.com sẽ quay trở lại với nhiều bài viết hữu ích hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *