Nghĩa của từ verbose là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

      154

opt = Adam(0.002)inp = Input(...)print(inp)x = Embedding(....)(inp)x = LSTM(...)(x)x = BatchNormalization()(x)pred = Dense(5,activation="softmax")(x)mã sản phẩm = Model(inp,pred)mã sản phẩm.compile(....)idx = np.random.permutation(X_train.shape<0>)model.fit(X_train, y_train, nb_Epoch=1, batch_size=128, verbose=1)Việc áp dụng verbose trong khi huấn luyện và đào tạo quy mô là gì?


Kiểm tra tài liệu cho Mã Sản Phẩm.fit trên phía trên .

Bạn đang xem: Nghĩa của từ verbose là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

Bằng biện pháp đặt verbose 0, 1 hoặc 2, các bạn chỉ cần nói bạn muốn "xem" các bước đào tạo cho mỗi Kỷ nguyên ổn thế nào.

verbose=0 sẽ không còn cho chính mình thấy gì (im lặng)

verbose=1 đang hiển thị cho chính mình một thanh khô các bước phim hoạt hình như thế này:

*

verbose=2 đang chỉ đề cùa đến con số Epoch như thế này:

*


Đối với verbose> 0, fit nhật cam kết phương thơm thức:

mất: quý hiếm của hàm mất cho tài liệu đào tạo và giảng dạy của bạnacc: quý giá chính xác đến tài liệu đào tạo của chúng ta.

Xem thêm: Ute Là Trường Gì - 13 Điều Nên Biết Về Trường Đh Spkt

Lưu ý: Nếu những chính sách chính quy được thực hiện, chúng sẽ tiến hành bật để tránh bị quá mức.

if validation_data hoặc validation_split đối số không trống, fit nhật ký phương thức:

val_loss: giá trị của hàm mất đến dữ liệu đảm bảo của bạnval_acc: quý hiếm đúng chuẩn mang đến dữ liệu chính xác của bạn

Lưu ý: Các vẻ ngoài chính quy bị tắt khi kiểm tra bởi Shop chúng tôi đã thực hiện tất cả những tài năng của mạng.

Ví dụ: sử dụng verbose trong những khi đào tạo và huấn luyện quy mô góp phân phát hiện trên mức cho phép xẩy ra ví như acc của chúng ta thường xuyên nâng cao trong lúc val_acc của chúng ta trnghỉ ngơi nên tồi tệ hơn.


5
16 thg 9, 2018Hugo Bevilacqua
verbose: Integer. 0, 1 hoặc 2. Chế độ cụ thể.

Verbose = 0 (lặng lặng)

Verbose = 1 (tkhô hanh tiến trình)

Train on 186219 samples, validate on 20691 samplesEpoch 1/1 - 88s - loss: 0.5746 - acc: 0.7753 - val_loss: 0.4816 - val_acc: 0.8075Train on 186219 samples, validate on 20691 samplesEpoch 1/1 - 88s - loss: 0.4880 - acc: 0.8076 - val_loss: 0.5199 - val_acc: 0.8046
4
2 thg 11, 2018Ashok Kumar Jayaraman
Theo khoác định verbose = 1,

verbose = 1, bao hàm cả tkhô nóng các bước và một cái bên trên Epoch

verbose = 0, có nghĩa là yên lặng

verbose = 2, một chiếc bên trên Epoch Có nghĩa là Epoch no./total no. kỷ nguyên


1
29 thg 7, 2019Ashiq Imran
Máy ảnh, Làm cố gắng nào cũng hoàn toàn có thể bị hỏng?

Hiểu biết về KST LSTM

Dừng trang bị sớm

Máy hình họa để tiến hành mạng nơ ron tích chập

Lỗi đồ vật ảnh: Dự con kiến ​​đang thấy 1 mảng

Tách tlỗi mục tài liệu thành tlỗi mục giảng dạy với chất vấn cùng với cấu trúc tlỗi mục nhỏ được bảo tồn

Làm rứa làm sao nhằm triển khai phân đoạn ngữ nghĩa đa lớp?

Máy ảnh: Mặt nạ với làm cho phẳng

Keras, làm nuốm như thế nào nhằm tôi dự đân oán sau khi tôi giảng dạy một người mẫu?

thiết bị ảnh: làm cho núm nào nhằm giữ lịch sử đào tạo

Đối tượng Keras Mã Sản Phẩm.summary () thành chuỗi

Keras ValueError: Đầu vào ko tương hợp với lớp conv2d_1: ước ao chờ ndyên = 4, tìm kiếm thấy ndyên = 5

Không thể lấy chiều nhiều năm của Shape với dạng hình không xác định

Làm biện pháp làm sao nhằm nhập thiết bị hình họa tự tf.keras trong Tensorflow?

Làm rứa làm sao để gia công câu hỏi với tương đối nhiều nguồn vào mang lại LSTM trong Keras?

Tại sao tôi nhận được lỗi Keras LSTM RNN input_shape?

Làm ráng nào để kiến tạo mạng lưới thần tởm chuyển đổi 1D trong con trăn uống keras?

Chế độ chỉ đọc vào máy ảnh

Làm giải pháp nào tôi có thể áp dụng mạng thần ghê được đào tạo và huấn luyện trước cùng với hình hình ảnh thang độ xám?

Máy ảnh: Độ chính xác với khi bạn bắt đầu