VNACCS/VCIS là gì?

Được sự nhất trí của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam Dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS).

Đang xem: Khái quát chung về hệ thống vnaccs/ vcis là gì, vnaccs/vcis là gì

Đang xem: Vcis là gì

Mục tiêu chung của Dự án là xây dựng và chuyển giao cho Hải quan Việt Nam hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) trên nền tảng áp dụng công nghệ và kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin đang được cơ quan Hải quan và các cơ quan Chính phủ của Nhật Bản áp dụng để thông quan hàng hóa/phương tiện. Qua đó VNACCS/VCIS sẽ trở thành công cụ hữu hiệu hỗ trợ Hải quan Việt Nam và các Bộ, Ngành có liên quan triển khai thành công cơ chế “Hải quan một cửa quốc gia” theo cam kết của Chính phủ Việt Nam trong khu vực, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư tại Việt Nam, cũng như tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về Hải quan nói riêng.VNACCS là viết tắt của Vietnam Automated Cargo And Port Consolidated System (Hệ thống thông quan hàng hóa tự động). VCIS là viết tắt của Vietnam Customs Intelligence Information System (Hệ thống thông tin tình báo Hải quan Việt nam) là 1 hệ thống thông tin tình báo Hải quan phục vụ cho công tác quản lý rủi ro và giám sát nghiệp vụ của Hải quan Việt Nam.

Xem thêm: Sự Thật, Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Ung Bướu Là Gì, Cách Phân Loại Và Điều Trị Bệnh U Bướu

Việc ứng dụng Hệ thống thông quan hiện đại này sẽ làm thay đổi căn bản phương thức quản lý của Hải quan Việt Nam từ thủ công sang việc dựa trên ứng dụng các phần mềm điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Xem thêm: Mực In Sublimation Là Gì ? Ứng Dụng Công Nghệ In Chuyển Nhiệt

*

Đào tạo chi tiết về TTHQ trong Hệ thống VNACCS/VCIS cho CBCC của Cục HQ Đà Nẵng (ảnh: Sơn Nguyễn)

Với mục tiêu phục vụ công tác quản lý và thông quan hàng hóa tự động nên VNACCS/VCIS được thiết kế nhiều phần mềm để đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ của Hải quan Việt Nam. Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu sau: Khai báo điện tử (e-Declaration); Manifest điện tử (e-Manifest); Hóa đơn điện tử (e-Invoice); Thanh toán điện tử (e-Payment); C/O điện tử (e-C/O); Phân luồng (selectivity); Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro; Quản lý doanh nghiệp XNK; Thông quan và giải phóng hàng; Giám sát và kiểm soát…

Với mục đích nhằm phục vụ thông quan hàng hóa, quản lý rủi ro hải quan; VCIS gồm 15 quy trình nghiệp vụ trực tuyến và 9 quy trình nghiệp vụ Batch. VCIS cũng có cơ chế kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Hải quan Việt Nam. Tuy nhiên, VCIS sẽ không thực hiện kết nối với các cơ quan ngoài ngành Hải quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *