variety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm variety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của variety.

Đang xem: Câu từ loại: 'vary' hay ' variety là gì, (từ Điển anh

Từ điển Anh Việt

variety

/və”raiəti/

* danh từ

trạng thái khác nhau, trạng thái muôn màu muôn vẻ; tính chất bất đồng

a life full of variety: cuộc đời muôn vẻ

variety in food: thức ăn khác nhau, thức ăn nhiều thứ

variety of opinion: ý kiến bất đồng

nhiều thứ; mớ

due to a variety of causes: do nhiều nguyên nhân

(sinh vật học) thứ

(như) variety_show

variety

hh; ds. đa tạp; tính đa dạng

Abelian v. đa tạp Abel

exceptional v. đa tạp ngoại lệ

group v. đa tạp nhóm

irreducible v. đa tạp không khả quy

jacobian v. đa tạp jacobi

minimal v. đa tạp tối thiểu, đa tạp cực tiểu

polarized v. đa tạp phân cực

pure v. đa tạp thuần tuý

reducible v. đa tạp khả quy

requisit v. (điều khiển học) tính đa dạng cần thiết

semi-pure v. đa tạp bán thuần tuý

solvable group v. đa tạp nhóm giải được

unirational v. đa tạp đơn hữu tỷ

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Giao Thức Telnet Là Gì ? Khái Niệm, Cấu Trúc, Tính Năng Và Cách Thức Hoạt Động

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: ” Water Table Là Gì – Từ Điển Anh Việt Ground

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *