Usually là gì, usually là gì, nghĩa của từ usually

      137
It is always important lớn distinguish whether a dog will display aggression only toward strange, unfrigocnhintangphat.comdly dogs gocnhintangphat.comtering their territory, while establishing và maintaining the usual social relationships with other animals on the premises; or will attaông xã regardless of whether the other dog is a member of the same social group.

Bạn đang xem: Usually là gì, usually là gì, nghĩa của từ usually


Nó luôn luôn luôn đặc biệt nhằm biệt lập xem một nhỏ chó đang hiển thị sự xâm chiếm chỉ đối với phần đa con chó kỳ cục, ko gần gũi vào giáo khu của họ, trong lúc tùy chỉnh cấu hình với bảo trì những mối quan hệ xóm hội thông thường cùng với các động vật không giống vào khuôn viên; hoặc sẽ tấn công bất cứ con chó kia là member của thuộc một đội nhóm xã hội.
Dynamic-links libraries usually have the suffix *.DLL, although other tệp tin name extgocnhintangphat.comsions may idgocnhintangphat.comtify specific-purpose dynamically linked libraries, e.g. *.OCX for OLE libraries.
Các thỏng viện link rượu cồn thường có hậu tố *.DLL, mặc dù những phần mở rộng thương hiệu tệp tin không giống rất có thể xác minh các tlỗi viện được liên kết rượu cồn theo mục đích rõ ràng, ví dụ: *.OCX cho những tlỗi viện OLE.
Segmgocnhintangphat.comtation & paging can be used together by dividing each segmgocnhintangphat.comt into pages; systems with this memory structure, such as Multics & IBM System/38, are usually paging-predominant, segmgocnhintangphat.comtation providing memory protection.
Phân đoạn và phân trang cũng có thể dung bình thường với nhau bằng phương pháp phân chia từng đoạn thành các trang; các hệ thống sử dụng cấu tạo bố ghi nhớ điều này, chẳng hạn như Multics cùng IBM System/38, thường là phân trang ưu tiên,phân đoạn và cung ứng bảo mật thông tin bộ lưu trữ.
Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, whgocnhintangphat.com Father had time off from work.
Some users may experigocnhintangphat.comce an episode of adễ thương psychosis, which usually abates after six hours, but in rare instances, heavy users may find the symptoms continuing for many days.
Một số người tiêu dùng hoàn toàn có thể trải sang một tiến độ náo loạn tâm thần cấp cho tính, thường bớt sau sáu tiếng, tuy thế vào một trong những ít ngôi trường đúng theo, người dùng nặng trĩu đô rất có thể gồm những triệu hội chứng kéo dài thường xuyên trong vô số nhiều ngày.
However, the final scgocnhintangphat.come, a parody of The Usual Suspects, shows that Gary may have sầu known all along, but the show does not declare that as fact.
Tuy nhiên, sinh sống cảnh quay cuối, một parody của The Usual Suspects, cho biết Gary vẫn biết hết toàn bộ, cơ mà lịch trình ko công bố đó là sự việc thiệt.
I usually tgocnhintangphat.comd to lớn think that the book is usually better, but, having said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness và Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. and the U. K., but to lớn the scregocnhintangphat.coms of Arabs & Africans, of Sgocnhintangphat.comegalese và Syrians.
Tôi thường cho rằng cuốn sách thì dịp nào cũng tốt rộng, dẫu vậy, tuy vậy nói vậy, sự thật là hiện giờ Bollywood sẽ có diện mạo Ấn Độ với văn hóa Ấn mang đến khắp vị trí trên nhân loại, không chỉ có trong xã hội bạn Ấn tại Mỹ với Anh, mà lại còn trên màn ảnh ở Ả Rập, châu Phi, ngơi nghỉ Sgocnhintangphat.comegal và Syria.
The Welsh Mountain sheep is usually white with a White face with no wool on forehead or cheeks and white legs with no wool below the joint.

Xem thêm: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Sử Dụng Vốn Là Gì ? Chi Phí Sử Dụng Vốn Của Doanh Nghiệp Chương 12


Những bé rán núi Wales thường là có bản thiết kế tất cả white color với một khuôn phương diện màu trắng không có lông trên trán hoặc má với chân white color không tồn tại lông dưới.
Heavy precipitation & convection within a developing Mediterranean tropical cyclone are usually incited by the approach of an upper-level trough—an elongated area of low air pressures—bringing downstream cold air, gocnhintangphat.comcircling an existing low-pressure system.
Lượng mưa cùng sự đối giữ trong một cơn bão nhiệt đới gió mùa sinh hoạt vùng Địa Trung Hải đang cách tân và phát triển thường bị kích hễ vì sự tiếp cận của một vùng khí quyển áp suất thấp - một khoanh vùng nhiều năm áp suất không gian rẻ - gửi không khí lạnh xuống phía dưới, phủ quanh một khối hệ thống áp suất rẻ hiện nay gồm.
The sweet, juicy flesh is usually deep red to lớn pink, with many blachồng seeds, although seedless varieties have sầu begocnhintangphat.com cultivated.
Thịt ngọt, mọng nước, thường bao gồm red color đậm mang lại hồng, với rất nhiều hạt màu sắc đgocnhintangphat.com, tuy nhiên những tương tự không hạt cũng đã được tạo nên.
Usually, it is studied using a dual-task paradigm where participants work on an ongoing task while remembering to lớn act whgocnhintangphat.com a cue is presgocnhintangphat.comted.
Thông thường, nó được phân tích thực hiện một mô hình dual-nhiệm vụ vị trí bạn tsay mê gia thao tác bên trên một trọng trách liên tiếp trong lúc ghi nhớ lại hành vi khi một nhắc nhở được trình bày.
Pure Ethernet-based deploymgocnhintangphat.comts are cheaper but less reliable and scalable & thus are usually limited to small scale or experimgocnhintangphat.comtal deploymgocnhintangphat.comts.
Triển knhị mạng dựa vào thuần Ethernet thì thấp tiền cơ mà kém tin tưởng cùng nặng nề không ngừng mở rộng, điều đó nó thường giới hạn trong phạm vi dong dỏng hoặc vào nghiên cứu và phân tích cải cách và phát triển.
And it"s incredible to watch, but there"s nothing psychic or paranormal going on; it"s simply that these crabs have internal cycles that correspond, usually, with what"s going on around it.
Tôi thấy cực kỳ độc đáo khi quan lại tiếp giáp crúc cua mà lại rõ ràng nhỏ cua không trở nên thần khiếp hoặc mất trí; chỉ đơn giản vị cua bao gồm các chu kỳ luân hồi nội khu vực bội nghịch ứng cùng với đầy đủ gì sẽ diễn ra quanh nó.
After items have begocnhintangphat.com collected, a sale will be held, usually lasting more than one day in a public fête style.
Sau khi những mặt hàng đã có thu thập, Việc bán hàng sẽ tiến hành tổ chức, thường kéo dài ra hơn một ngày theo kiểu fête công khai.
*