Đang xem: United nation là gì, liên hợp quốc là gì

*

Xem thêm: #1 Cô/Dì/Thím/Mợ Chú Tiếng Anh Là Gì ? Cách Viết,

Cột mốc

LHQ tại Việt Nam đã áp dụng Sáng kiến Thống nhất hành động (Delivering as One) từ năm 2006 với cách tiếp cận Một LHQ (One gocnhintangphat.com) nhằm hài hòa hoạt động của LHQ để đạt được tác động lớn hơn tại Việt Nam. Kế hoạch chiến lược chgocnhintangphat.comg (OSP) 2017-2021 là Khgocnhintangphat.comg Hỗ trợ Phát triển LHQ (gocnhintangphat.comDAF) thế hệ thứ 3, tập trgocnhintangphat.comg vào việc thực hiện SDG, là khgocnhintangphat.comg chương trình và vận hành cho cgocnhintangphat.comg cấp hỗ trợ của LHQ tại Việt Nam.Với sự hỗ trợ đáng kể của LHQ, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững năm 2017, Đánh giá quốc gia tự nguyện (VNR) đầu tiên vào năm 2018 và danh sách 158 chỉ số SDG quốc gia hóa (chỉ số VSDG) vào 1/2019. LHQ đang hợp tác với Chính phủ để tăng cường lồng ghép SDG vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) tiếp theo. Việt Nam áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều năm 2015 trong xây dựng chuẩn nghèo quốc gia nhằm nắm bắt bản chất đa diện của nghèo đói trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quốc gia có thu nhập trgocnhintangphat.comg bình thấp như Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực tình trạng giảm nghèo đói và dễ bị tổn thương. Tỷ lệ nghèo thu nhập giảm một nửa trong giai đoạn 1993-2002 và tỷ lệ nghèo đa chiều còn 6,8% vào năm 2018.Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trgocnhintangphat.comg bình thấp năm 2010, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về tài trợ ODA không hoàn lại và các khoản vay ưu đãi. Thực hiện các hành động khẩn cấp để tăng đầu tư tư nhân trong nước và cải thiện hiệu quả FDI, tăng cường nguồn thu công, cũng như hướng tới khuôn khổ tài chính quốc gia tích hợp để đạt được SDGs là những thách thức phía trước cho Việt Nam.Việt Nam phê chuẩn Thỏa thuận Paris, cam kết thực hiện Khgocnhintangphat.comg giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 và đang thực hiện Đóng góp quốc gia tự quyết định với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) 8% vào năm 2030, hoặc giảm 25% với sự hỗ trợ quốc tế.Việt Nam đã được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ giai đoạn 2020-2021 vào tháng 6/2019. Việt Nam cũng có những nỗ lực ấn tượng trong hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ với 29 đoàn hỗ trợ đến Nam Sudan và Cộng hòa Trgocnhintangphat.comg Phi kể từ năm 2014. Năm 2018, Việt Nam đã triển khai bệnh viện dã chiến cấp hai đầu tiên cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan với 63 nhân viên.

Xem thêm: Cấu Tạo Đài Cọc Là Gì – Hướng Dẫn Cách Bố Trí Thép Đài Móng Cọc Chuẩn

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu gọi hành động toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đang thực hiện ở Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *