Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng trong đời sống hàng ngày, trong đó có chữ Tune, đánh vần là T-U-N-E, nghĩa là điệu nhạc hay giai điệu. 3 thành ngữ đó là Call the Tune, Tune In, và Tune Out.

Thành ngữ Call the Tune gồm chữ Tune quý vị vừa nghe, và Call, đánh vần là C-A-L-L, nghĩa là gọi. Thành ngữ Call the Tune xuất xứ từ những buổi hát dạo ngày xưa của những chàng nhạc sĩ đàn violon trong các thôn xóm ở Hoa Kỳ. Khán giả đứng chung quanh nghe nhạc, và ai trả tiền cho nhạc sĩ thì người đó có quyền Call the Tune, tức là yêu cầu ông ta đàn cho nghe bài mình thích. Ngày nay, thành ngữ Call the Tune có nghĩa là có quyền quyết định một điều gì vì mình đã trả tiền để làm điều đó. Trong thí dụ sau đây, ta hãy xem bà Helen, một người đóng góp rất nhiều tiền cho một cuộc vận động tranh cử nên bây giờ bà có quyền quyết định nhiều việc:

AMERICAN VOICE: Helen invited all the campaign workers to her mansion for a victory party. So, of course she got to call the tune as to who will be invited and who is asked to make the victory speech.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Bà Helen mời tất cả những người làm việc trong cuộc vận động bầu cử đến tư thất của bà để dự một buổi liên hoan mừng thắng cử. Vì thế dĩ nhiên là bà có quyền quyết định sẽ mời khách nào đến dự và sẽ mời ai đọc bài diễn văn thắng cử.

Một số chữ mới mà ta cần biết là: Campaign, đánh vần là C-A-M-P-A-I-G-N, nghĩa là cuộc vận động tranh cử; Mansion, đánh vần là M-A-N-S-I-O-N, nghĩa là dinh thự; Victory, đánh vần là V-I-C-T-O-R-Y, nghĩa là đắc thắng; và Speech, đánh vần là S-P-E-E-C-H, nghĩa là bài diễn văn. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Call the Tune:

AMERICAN VOICE: Helen invited all the campaign workers to her mansion for a victory party. So, of course she got to call the tune as to who will be invited and who is asked to make the victory speech.

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ điều chỉnh làn sóng để bắt nghe một đài phát thanh hay đài truyền hình thì họ dùng động từ tune in, với một chữ mới là In, đánh vần là I-N, nghĩa đen là vào. Khi dùng như một thành ngữ, Tune In có nghĩa là hòa hợp, thông cảm hay thích thú một điều gì, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây một người cha than phiền về loại nhạc Rap là loại nhạc được rất nhiều thanh thiếu niên Mỹ ưa chuộng:

AMERICAN VOICE: I can never tune in on rap music. To me it’s just a noisy waste of time. Can you tell what they are singing about? It sounds like some strange foreign language to me.

TEXT: (TRANG): Người cha này than phiền như sau: Tôi không thể nào thích loại nhạc Rap cho được. Đối với tôi nó chỉ làm mất thì giờ mà lại còn ồn ào nữa. Bạn có thể cho tôi biết là những người đó hát cái gì không? Tôi nghe như là một thứ tiếng nước ngoài kỳ quặc nào đó.

Đang xem: Nghĩa của từ tune out là gì, Định nghĩa của từ tune trong từ Điển lạc việt

Xem thêm: Socket Là Gì ? Socket Thường Được Sử Dụng Ở Đâu? Socket Là Gì

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cbr, Vbr Là Gì ? Volume Boot Record (Vbr) Là Gì

Một số chữ mới mà ta cần biết là: Rap, đánh vần là R-A-P là một loại nhạc kích động với những lời lẽ có vần với nhau, rất được thanh thiếu niên Mỹ ưa chuộng; Noisy, đánh vần là N-O-I-S-Y, nghĩa là ồn ào; Waste, đánh vần là W-A-S-T-E, nghĩa là sự phí phạm; và Strange, đánh vần là S-T-R-A-N-G-E, nghĩa là kỳ lạ. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và cách dùng thành ngữ Tune In:

AMERICAN VOICE : I can never tune in on rap music. To me it’s just a noisy waste of time. Can you tell what they are singing about? It sounds like some strange foreign language to me.

TEXT: (TRANG): Ngược lại với thành ngữ Tune In là Tune Out tức là không muốn nghe hay không muốn chú ý đến. Trong thí dụ sau đây, một người tìm cách giúp bạn anh ta tìm hiểu xem tại sao người bạn lại gặp nhiều khó khăn trong công việc làm của anh ấy:

AMERICAN VOICE: Try to think exactly what you did to make your boss tune you out. Unless he respects you, again there’s not much you can do. Either try harder to please him or start looking for another job.

TEXT:(TRANG): Anh chàng này khuyên bạn như sau: Hãy cố nghĩ xem anh đã làm gì khiến cho chủ anh không đếm xỉa gì đến anh. Trừ phi ông ấy kính trọng anh còn không thì anh không thể làm gì được. Anh hoặc phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm ông ấy hài lòng hoặc bắt đầu đi tìm tiệc khác.

Có một số chữ mới mà chúng ta cần chú ý là: To Try, đánh vần là T-R-Y, nghĩa là cố gắng; To Respect, đánh vần là R-E-S-P-E-C-T, nghĩa là kính trọng; To Please, đánh vần là P-L-E-A-S-E, nghĩa là làm vừa lòng ai; To Look for, đánh vần là LO-O-K và F-O-R, nghĩa là tìm kiếm; và Job, đánh vần là J-O-B, nghĩa là công việc làm. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu khuyên nhủ của anh chàng tốt bụng này:

AMERICAN VOICE: Try to think exactly what you did to make your boss tune you out. Unless he respects you, again there’s not much you can do. Either try harder to please him or start looking for another job.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Tune Out đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Call the Tune nghĩa là có quyền quyết định về một điều gì. Hai là Tune In nghĩa là thông cảm hay thích thú một điều gì, và ba là Tune Out, phản nghĩa của Tune In, tức là không thích hay không muốn nghe một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *