Vị trí của Tính từ – Danh từ – Trạng từ xuất hiện rất nhiều trong bài thi TOEIC. Hôm nay gocnhintangphat.com muốn chia sẻ đến các bạn nội dung này để các bạn có thể tự tin ôn luyện tiếng Anh hiệu quả nhé!

Đang xem: Trước of là gì, mạo từ a, an, the và những lỗi thường gặp

I. Vị trí của Tính từ trong tiếng Anh

ADJECTIVE ADVERB
1. Đứng sau động từ To beEx: My job is so boring2. Đứng sau một số động từ cố định khác (chủ điểm rất quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx: As the movie went on, it became more and more excitingYour friend seems very nice- She is getting angryYou look so tired!He remained silent for a while3. Đứng trước danh từEx: She is a famous businesswoman   1.

Xem thêm:

Đứng sau động từ thườngEx: Tom wrotethe memorandum carelessly 2. Đứng trước tính từEx: It’s a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.- She is singing loudly3. Đứng trước trạng từ khácEx: Maria learns languages terribly quicklyHe fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho cả câuEx: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here

Xem thêm: ” Trình Đơn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trình Đơn, Menu Trong Tiếng Anh

*
*
*
*

Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh
Trước động từ thường: (nhất là một số trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom…) 

VD: They often get up at 6am

Giữa trợ động từ và động từ thường 

VD: I have + recently + finished my homework

Sau động từ tobe/seem/feel/look … và trước tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj 

VD: She is very nice

Đứng sau “Too”: V(thường) + Too + adv 

VD: The teacher speaks to quickly

Đứng trước “enough”: V(thường) + too + adv 

VD: The teacher speaks slowly enough for us to understand

Ở dưới cấu trúc so…that: V(thường) + so + adv + that 

VD: Jack drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu 

VD: He doctor told me to breathe in slowly

Thường đứng một mình tại đầu câu bổ nghĩa cho cả câu 

VD: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của gocnhintangphat.com về Vị trí của Tính từ – Danh từ – Trạng từ trong tiếng Anh. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *