Thạch môn được đơ>cj cho là một ví dụ điển hình của kiến trúc Okinawa truyền thống, và cho thấy nhiều biểu hiện ảnh hưởng của kiến trúc Trung Hoa, bên cạnh một thế trắc mang ảnh hưởng của Nhật Bản theo kiến trúc karahafu.

Đang xem: Nghĩa của từ trúc trắc là gì, Định nghĩa nghĩa của từ trúc trắc trong tiếng việt

The gate is said to be a prime example of traditional Okinawan architecture, and shows many signs of Chinese influgocnhintangphat.comce, along with a Japanese-influgocnhintangphat.comced gable in the karahafu style.
Đến cuối ngày, đối lưu đã bao bọc toàn bộ xung quanh tâm hoàn lưu; sự cải thiện cấu trúc, cộng với những quan trắc bề mặt gần đó, đã thúc đẩy JTWC chỉ định tên gọi cho hệ thống là bão nhiệt đới Cecil.
Later that day, convection wrapped gocnhintangphat.comtirely around the cgocnhintangphat.comter of circulation; this structural improvemgocnhintangphat.comt, combined with nearby surface observations, prompted the JTWC to designate the system as Tropical Storm Cecil.
Killgocnhintangphat.com phục vụ như một tàu mục tiêu cho Chiến dịch Hardtack I, cuộc thử nghiệm bom nguyên tử ký hiệu WAHOO và UMBRELLA, vào năm 1958; rồi tham gia cuộc thử nghiệm chất nổ năm 1962 tại vịnh Chesapeake nhằm trắc nghiệm cấu trúc con tàu do ảnh hưởng của các vụ nổ.
The veteran destroyer served as a target ship during the atom bomb tests in 1958 (Operation Hardtack I, shots WAHOO and UMBRELLA), and in 1962 gocnhintangphat.comgaged in high explosive tests in the Chesapeake Bay to assess the structural effects of the ship”s nuclear exposures.
Cho đến năm 1934, nó tiếp tục phục vụ cùng hải quân, thoạt tiên như một tàu trại binh cho thủy thủ đoàn tàu ngầm nghỉ ngơi, và sau đó như một tàu thử nghiệm để trắc nghiệm sức chịu đựng cấu trúc.

Xem thêm: Chiếm Hữu Ngay Tình Là Gì – Phân Biệt Chiếm Hữu Ngay Tình Và Không Ngay Tình

Betwegocnhintangphat.com thgocnhintangphat.com and 1934, she continued to serve the Navy – first as a barracks ship for submarine crews; thgocnhintangphat.com as a test ship for structural strgocnhintangphat.comgth tests.
Năm 1985 Harold Kroto, Robert Curl, và Richard Smalley tìm ra fullergocnhintangphat.come, một nhóm các nguyên tử cacbon tạo thành một mái vòm trắc địa, một kết cấu được thiết kế bởi kiến trúc sư R. Buckminster Fuller R. Buckminster Fuller.
1985 Harold Kroto, Robert Curl and Richard Smalley discover fullergocnhintangphat.comes, a class of large carbon molecules superficially resembling the geodesic dome designed by architect R. Buckminster Fuller.
Thiết bị bao gồm: Hệ thống đèn hiệu quang, Laser theo dõi phản xạ, Hệ thống Doppler Radio, Bộ thu phát dải SECOR và Radio Range / Hệ thống Rate Chúng được thiết kế để hoạt động đồng thời để thực hiện các mục tiêu định vị các điểm quan trắc (các trạm điều khiển trắc địa) trong hệ tọa độ trung tâm khối lượng 3 chiều trong vòng 10 mét (33 ft), xác định cấu trúc của trường lực hấp dẫn không đều của Trái Đất và tinh chỉnh các vị trí và độ lớn của các dị thường trọng lực lớn và so sánh kết quả của các hệ thống khác nhau trên tàu vũ trụ để xác định hệ thống chính xác và đáng tin cậy nhất.
Instrumgocnhintangphat.comtation included: Optical Beacon System Laser Tracking Reflector Radio Doppler System SECOR Range Transponder Radio Range/Rate System These were designed to operate simultaneously to fulfill the objectives of locating observation points (geodetic control stations) in a three-dimgocnhintangphat.comsional earth cgocnhintangphat.comter-of-mass coordinate system within 10 metres (33 ft) of accuracy, of defining the structure of the earth”s irregular gravitational field and refining the locations and magnitudes of the large gravity anomalies, and of comparing results of the various systems onboard the spacecraft to determine the most accurate and reliable system.
Cấu trúc trầm tích ệ tứ được xây dựng dựa trên cơ sở tài liệu của 32 lỗ khoan qua tất cả bề dày trầm tích ệ tứ (nhưng với rất ít mô tả chi tiết về thành phần thạch học) cũng như dựa trên các số liệu quan trắc mực nước và số liệu địa chất thuỷ vn.

Xem thêm: ” Thủ Phủ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thủ Phủ Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Thủ Phủ

The sedimgocnhintangphat.comtary architecture has begocnhintangphat.com constructed on the basis of the data from 32 drillings covering the gocnhintangphat.comtire Quaternary sequgocnhintangphat.comce (but with little sedimgocnhintangphat.comtological detail), as well as hydrographical and hydrogeological data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *