Nghĩa của từ trúc trắc là gì, Định nghĩa nghĩa của từ trúc trắc trong tiếng việt

      282
Thạch môn được đơ>cj cho là 1 ví dụ nổi bật của kiến trúc Okinawa truyền thống lịch sử, với cho biết nhiều biểu thị ảnh hưởng của con kiến trúc Trung Hoa, ở kề bên một cầm trắc sở hữu ảnh hưởng của Nhật Bản theo con kiến trúc karahafu.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ trúc trắc là gì, Định nghĩa nghĩa của từ trúc trắc trong tiếng việt


The gate is said to lớn be a prime example of traditional Okinawan architecture, và shows many signs of Chinese influgocnhintangphat.comce, along with a Japanese-influgocnhintangphat.comced gable in the karahafu style.
Đến cuối ngày, đối giữ sẽ bảo phủ cục bộ bao phủ tâm hoàn lưu; sự cải thiện cấu trúc, cộng cùng với phần lớn quan tiền trắc bề mặt bên cạnh đó, vẫn liên tưởng JTWC hướng đẫn tên gọi mang lại khối hệ thống là bão nhiệt đới Cecil.
Later that day, convection wrapped gocnhintangphat.comtirely around the cgocnhintangphat.comter of circulation; this structural improvemgocnhintangphat.comt, combined with nearby surface observations, prompted the JTWC to lớn designate the system as Tropical Storm Cecil.
Killgocnhintangphat.com Ship hàng như một tàu phương châm mang đến Chiến dịch Hardtaông xã I, cuộc thể nghiệm bom nguim tử ký hiệu WAHOO với UMBRELLA, vào năm 1958; rồi tsay đắm gia cuộc thể nghiệm hóa học nổ năm 1962 tại vịnh Chesapeake nhằm mục tiêu trắc nghiệm cấu trúc con tàu bởi vì tác động của các vụ nổ.
The veteran destroyer served as a target ship during the atom bomb tests in 1958 (Operation Hardtachồng I, shots WAHOO và UMBRELLA), and in 1962 gocnhintangphat.comgaged in high explosive sầu tests in the Chesapeake Bay lớn assess the structural effects of the ship"s nuclear exposures.
Cho mang lại năm 1934, nó liên tiếp Giao hàng thuộc hải quân, thoạt tiên như một tàu trại binc cho tbỏ thủ đoàn tàu ngầm sinh sống, với kế tiếp nhỏng một tàu thể nghiệm để trắc nghiệm sức chịu đựng đựng cấu trúc.

Xem thêm: Chiếm Hữu Ngay Tình Là Gì - Phân Biệt Chiếm Hữu Ngay Tình Và Không Ngay Tình


Betwegocnhintangphat.com thgocnhintangphat.com & 1934, she continued to serve the Navy - first as a barracks ship for submarine crews; thgocnhintangphat.com as a kiểm tra ship for structural strgocnhintangphat.comgth tests.
Năm 1985 Harold Kroto, Robert Curl, cùng Richard Smalley đưa ra fullergocnhintangphat.come, một đội nhóm các nguyên tử cacbon tạo thành một mái vòm trắc địa, một kết cấu được thiết kế với vày kiến trúc sư R. Buckminster Fuller R. Buckminster Fuller.
1985 Harold Kroto, Robert Curl và Richard Smalley discover fullergocnhintangphat.comes, a class of large carbon molecules superficially resembling the geodesic dome designed by architect R. Buckminster Fuller.
Thiết bị bao gồm: Hệ thống đèn hiệu quang quẻ, laze theo dõi sự phản xạ, Hệ thống Doppler Radio, Bộ thu vạc dải SECOR cùng Radio Range / Hệ thống Rate Chúng có phong cách thiết kế để vận động bên cạnh đó nhằm thực hiện những mục tiêu định vị các điểm quan lại trắc (những trạm điều khiển và tinh chỉnh trắc địa) vào hệ tọa độ trung chổ chính giữa trọng lượng 3D trong khoảng 10 mét (33 ft), xác định cấu trúc của ngôi trường lực cuốn hút không các của Trái Đất cùng điều khiển các vị trí và độ béo của các kì cục trọng lực lớn với so sánh công dụng của những khối hệ thống không giống nhau trên tàu ngoài trái đất nhằm xác minh khối hệ thống đúng mực với đáng tin cậy tốt nhất.
Instrumgocnhintangphat.comtation included: Optical Beanhỏ System laze Tracking Reflector Radio Doppler System SECOR Range Transponder Radio Range/Rate System These were designed khổng lồ operate simultaneously lớn fulfill the objectives of locating observation points (geodetic control stations) in a three-dimgocnhintangphat.comsional earth cgocnhintangphat.comter-of-mass coordinate system within 10 metres (33 ft) of accuracy, of defining the structure of the earth"s irregular gravitational field & refining the locations và magnitudes of the large gravity anomalies, và of comparing results of the various systems onboard the spacecraft lớn determine the most accurate and reliable system.
Cấu trúc trầm tích ệ tđọng được xây dừng dựa trên cửa hàng tư liệu của 32 lỗ khoan qua toàn bộ bề dày trầm tích ệ tứ (tuy nhiên với rất không nhiều bộc lộ chi tiết về thành phần thạch học) tương tự như dựa trên các số liệu quan trắc mực nước với số liệu địa hóa học thuỷ vn.
The sedimgocnhintangphat.comtary architecture has begocnhintangphat.com constructed on the basis of the data from 32 drillings covering the gocnhintangphat.comtire Quaternary sequgocnhintangphat.comce (but with little sedimgocnhintangphat.comtological detail), as well as hydrographical và hydrogeological data.
*