Tramp là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích nghĩa của từ tramp

      331
đi lang thang·bước nặng nề nề·cuốc bộ·cuộc đi bộ dài·lối sống lang thang·bạn đi lang thang·tiếng đi nặng nề·gái điếm

*

*

Isaiah now speaks of military paraphernalia as being totally destroyed by fire: “Every boot of the one tramping with tremors and the mantle rolled in blood have sầu even come to lớn be for burning as food for fire.”
Bây giờ Ê-không đúng nói đến các đồ vật quân trang quân dụng bị lửa thiêu hoàn toàn: “Cả giày-dnghiền của kẻ tấn công giặc trong những lúc giao-chiến, thuộc cả áo-xống vấy ngày tiết, đông đảo dùng để làm đốt với làm đồ vật chụm lửa”.

Bạn đang xem: Tramp là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích nghĩa của từ tramp


A tramping of sea boots was heard in the entry; the door was flung open, and in rolled a wild set of mariners enough.
Một vận bất định kỳ khởi động trên biển đã được nghe vào mục nhập, cửa ra vào là xôi mở, với vào cán cỗ hoang dã của thủy đầy đủ.
The comedy contains some of Chaplin"s most famous sequences, such as the Tramp eating his shoe và the "Dance of the Rolls".
In 1917, professional Chaplin imitators were so widespread that he took legal action, & it was reported that nine out of ten men who attended costume parties dressed as the Tramp.
Năm 1917, những người dân bắt chiếc Chaplin chuyên nghiệp rất là thông dụng tới tầm ông đề nghị kiện ra tòa nhằm bảo vệ bản quyền, cùng người ta bảo rằng 9 trên 10 tín đồ dự những buổi tiệc trang điểm ăn diện theo Tramp.
This is the nomadic dream, a different kind of American dream lived by young hobos, travelers, hitchhikers, vagrants và tramps.
Đây đó là "giấc mơ du mục", là một trong "giấc mơ Mỹ" dạng hình không giống của các bạn du mục tthấp, các lữ khách hàng, tín đồ đi nhờ fan hành khất cùng kẻ đi rong.
It was similar lớn the NF 11 but had a nose section 17 inches (43 cm) longer; the fin was enlarged to lớn compensate for the greater keel area of the enlarged nose and khổng lồ counter the airframe reaction to lớn the "wig-wag" scan of the radar which affected the gunsighting, an anti-tramp motor operating on the rudder was fitted midway up the front leading edge of the fin.
Nó tương đương với NF.11 nhưng mà tất cả mũi dài hơn 17 inch (43.2 cm); cánh đuôi thăng bởi lớn hơn góp lắp thêm bình ổn hơn, ngăn chặn lại phản bội ứng của form cùng với vấn đề quét "wig-wag" của radar, việc quét này tạo tác động cho tới việc nhìn phun, một hộp động cơ nhằm cản lại sự nặng nề nề vận động bên trên bánh lái được lắp lên giữa sinh hoạt rìa trước của cánh thăng bởi.
The film was Mabel"s Strange Predicament, but "the Tramp" character, as it became known, debuted khổng lồ audiences in Kid Aukhổng lồ Races at Venice – shot later than Mabel"s Strange Predicament but released two days earlier on 7 February 1914.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Phần Mềm Vnc Viewer Là Gì ? Tổng Quan Về Virtual


Sở phyên ổn sẽ là Mabel"s Strange Predicament ("Mối nguy khốn quái gở của Mabel"), dẫu vậy thương hiệu nhân thiết bị "Tramp" ("Gã Lang thang", tức là "Charlot"/"Sác-lô") chỉ ra mắt người theo dõi trong Kid Auto lớn Races at Venice ("Đua xe pháo Tthấp em ngơi nghỉ Venice") - được xoay sau Mabel"s Strange Predicament mà lại lại công chiếu trước 2 ngày.
From north, south, east, và west every man who had a shade of red in his hair had tramped into lớn the thành phố to answer the advertisement.
Từ phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây mọi cá nhân bọn ông đã có một trơn red color trong tóc của ông sẽ tramped vào đô thị nhằm vấn đáp lăng xê.
For Dylan"s music of illusion and delusion—with the tramp as explorer and the clown as happy victyên, where the greathử nghiệm crimes are lifelessness & the inability to lớn see oneself as a circus performer in the show of life—has always carried within it its own inherent tensions ...
Thứ music ảo hình ảnh cùng cả ảo giác của Dylan – với đông đảo kẻ lang thang tựa như các fan khai phá, mọi gã hề như những nạn nhân niềm hạnh phúc, nơi nhưng số đông tội tình rùng rợn tuyệt nhất không sống thọ và sống kia bao gồm cả sự bất lực trong Việc trường đoản cú định nghĩa mình nhỏng một bạn nghệ sỹ vào gánh xiếc cuộc sống – luôn luôn theo kèm rất nhiều niềm căng thẳng cụ hữu...
Các phim câm của Chaplin thông thường đi theo mô-típ diễn đạt các cố gắng nỗ lực của nhân vật dụng Tramp để lâu dài vào một nhân loại cừu địch.
He abandoned the Tramp in his later films, which include Monsieur Verdoux (1947), Limelight (1952), A King in Thủ đô New York (1957), and A Countess from Hong Kong (1967).
Ông từ bỏ bỏ nhân vật dụng Tramp trong các phyên ổn sau này, bao hàm Monsieur Verdoux (1947), Limelight (1952), A King in Thành Phố New York (1957), cùng A Countess from Hong Kong (1967).
He also appeared in a documentary about his life, The Gentleman Tramp (1975), directed by Richard Patterson.
Ông cũng xuất hiện vào một phim tư liệu về cuộc đời bản thân, The Gentleman Tramp (1975), bởi vì Richard Patterson đạo diễn.
At Essanay, writes film scholar Simon Louvish, Chaplin "found the themes và the settings that would define the Tramp"s world."
Ở Essanay, theo đơn vị phân tích điện hình ảnh Sitháng Louvish, Chaplin "kiếm tìm thấy chủ thể với bối cảnh đánh giá cần rứa giới của Tramp."
*