Nghĩa của từ timeless là gì, nghĩa của từ timeless trong tiếng việt

      460

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ timeless là gì, nghĩa của từ timeless trong tiếng việt

The mask has been described as a disguise which, layer after layer, increasingly conceals the " timeless " personality beneath.
The effect can be a diffuse sound field suggesting a timeless, mythic state, or defined with pinpoint accuracy khổng lồ create a realistic sound field.
Words và music in classic works tkết thúc to lớn strike us as being " timeless" because they have a constant freshness that guarantees their classic status.
Such a view presupposes a neutral, abstract, uniform and timeless notion of space, space as container.
Captives demonstrates the timeless way in which militarily powerful empires can be reduced khổng lồ vulnerability by preying upon their citizens.
Realizations wait f or you, ly ing quietly in their timeless omnipresence throughout medic ine, instructing as the personal narrative sầu that is human illness.
Much less tied lớn histor ical contexts than news photog raphs, official portraits thus had a relatively timeless và unspecific nature.
The somewhat hieratic formality of the photographic views reinforced the impression of a timeless scenario.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm:

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*