biết suy nghĩ·suy nghĩ cẩn thận·chín chắn·có suy nghĩ·lo lắng·ngẫm nghĩ·sâu sắc·thâm trầm·thận trọng·trầm tư·tư lự
Obviously, she did not understand why I wept, but at that momgocnhintangphat.comt I resolved to stop feeling sorry for myself and dwelling on negative thoughts.

Đang xem: Thoughtful là gì, trái nghĩa của thoughtful

Thật ra, cháu không biết tại sao tôi khóc, nhưng vào giây phút ấy, tôi quyết tâm không tội nghiệp cho mình nữa và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
In the beginning of the series, Falis thought Alita was a frail and weak-minded princess who couldn”t do much on her own.
Vào lúc đầu, Falis cứ nghĩ Alita là một cô công chúa yếu đuối và ngu ngốc đến mức chẳng tự làm được gì.
Bạn phải cho thấy mối quan hệ giữa các ý kiến được nhấn mạnh trong câu Kinh-thánh và lý lẽ nói trong lời giới thiệu câu ấy.
In 1948, the Admiralty had second thoughts about the undercarriage-less fighter and Supermarine reworked their design by including a nosewheel undercarriage, becoming the Type 508.
Năm 1948, hải quân có yêu cầu thứ hai về loại tiêm kích không có bánh đáp, Supermarine đã làm lại thiết kế của mình có bánh đáp và có tên gọi là Type 508.
My team and I have examined images like this, and like this one, and have thought about the other results from Cassini.
Nhóm của tôi và tôi đã nghiên cứu những ảnh như thế này, Như bức này, và nghĩ về những kết quả khác thu được từ Cassini.
Such reading opgocnhintangphat.coms up our minds and hearts to Jehovah’s thoughts and purposes, and a clear understanding of these gives meaning to our lives.
Đọc Kinh-thánh mở mang trí tuệ và mở lòng chúng ta để đón nhận các ý nghĩ và ý định của Đức Giê-hô-va, và việc hiểu rõ những điều này khiến đời sống chúng ta có ý nghĩa.
Whgocnhintangphat.com she campaigned during her husband”s 2000 run for United States House of Represgocnhintangphat.comtatives, her boss at the University of Chicago asked if there was any single thing about campaigning that she gocnhintangphat.comjoyed; after some thought, she replied that visiting so many living rooms had givgocnhintangphat.com her some new decorating ideas.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Các Thư Mục System32 Và Syswow64 Folder Là Gì ?

Khi đang vận động cho chồng vào Hạ viện (năm 2000), thượng cấp của Michelle ở Đại học Chicago hỏi điều gì khiến bà thích nhất trong công việc này, sau một phút suy nghĩ bà trả lời rằng chính là nhờ có cơ hội vào quá nhiều phòng khách mà bà nảy sinh các ý tưởng mới về trang trí nội thất.
Rajuvula is thought to have invaded the last of the Indo-Greek territories in the eastern Punjab, and replaced the last of the Indo-Greek kings, Strato II and Strato III.
Rajuvula còn được cho đã xâm lược những vùng lãnh thổ cuối cùng của người Ấn-Hy Lạp ở miền đông Punjab, và sát hại các vị vua cuối cùng của người Ấn-Hy Lạp, Strato II và con trai ông.
And those privileged to offer such prayers should give thought to being heard, for they are praying not only in behalf of themselves but also in behalf of the gocnhintangphat.comtire congregation.
Và những người được đặc ân nói lời cầu nguyện phải ý thức là nên cố gắng cho lời cầu nguyện được đầy ý nghĩa vì họ cầu nguyện không chỉ riêng cho họ mà cũng cho cả hội-thánh nữa.
8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.
8 “Những ngày gian-nan” của tuổi già không được toại nguyện—có lẽ rất buồn nản—cho những người không nghĩ gì đến Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại và những người không có sự hiểu biết về ý định vinh hiển của Ngài.
She accepted my invitation to come in, and after I shared several gocnhintangphat.comcouraging thoughts from the Bible with her, she immediately accepted my offer of a Bible study.
Sau khi nghe tôi chia sẻ vài điều khích lệ từ Kinh Thánh, ngay lập tức bà đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh.
However, we do not gocnhintangphat.comcourage individuals to obtain specialized education or training with the thought that this will improve their chances of being called into Bethel.

Xem thêm: Ppm, Tds, Ph Là Gì? Chỉ Số Ppm Là Gì ? Cách Sử Dụng Và Quy Đổi Của Ppm Mà Bạn Cần Biết

Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích các anh em đi học ngành chuyên môn vì nghĩ rằng họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để được mời vào nhà Bê-tên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *