Khái niệm thông số là gì, khái niệm & các dạng thông tin cơ bản

      1,266

Thông số chuyên môn giờ đồng hồ Anh là gì?

Specification ( Noun)

Nghĩa giờ Việt: Thông số kỹ thuật

Nghĩa giờ Anh: Specification


*

(Nghĩa của thông số kỹ thuật kỹ thuật trong giờ đồng hồ Anh)

Từ đồng nghĩa tương quan

Stipulation, spec, parameter,…

Ví dụ:

Hơn nữa, ban người có quyền lực cao có thể trải nghiệm hầu như thông số kỹ thuật chuyên môn mà số đông thông báo như vậy là sẽ được tổng hợp lại cùng được giới thiệu.Bạn đã xem: Thông số chuyên môn là gì

Further , management may dictate the specification under which such information is lớn be accumulated & presented.

Bạn đang xem: Khái niệm thông số là gì, khái niệm & các dạng thông tin cơ bản

 

Chúng tôi sẽ chiếm được phần đông thông số kỹ thuật chuyên môn địa hình.

We have obtained topographic specification.

 

Nhưng thông số kỹ thuật chuyên môn này trọn vẹn trong khoảng trung bình.

These specification are entirely within average ranges.

 

ADSL được chia bé dại thành mọi thông số kỹ thuật nghệ thuật ngữ pháp đơn lẻ.

ADSL is broken down into lớn many different grammatical specification.

 

Kết trái có thể dựa vào vào nhiều thông số kỹ thuật nghệ thuật.

Outcomes may depover on various specification.

 

Những thông số nghệ thuật trong biện pháp vẫn đã vào quy trình để mắt tới tại Google vẫn không được xác minh tuy thế đang có tác dụng giống hệt như chính sách với thể nhiều loại phlặng hành vi.

The specification of the policy under consideration at Google are undetermined but would work something lượt thích action movies.

 

Chỉ là phòng nghiên cứu... anh ấy vô cùng yêu chống phân tích đó, có phong cách thiết kế dựa vào các thông số kỹ thuật nghệ thuật của cô ấy.

Xem thêm: Tại Sao Tôi Lại Sử Dụng Audio Plugin Và Vsti Là Gì, Sơ Lược Về Vst Refx Nexus Và Cách Sử Dụng Cơ Bản

 

The parameters of the Handerson case were clearly indicated khổng lồ be secret.

 

Các kết quả, được ra mắt trong Tạp chí Nowzone cùng Listening , cho thấy thêm sự khó tính gây ra phần nhiều thay đổi sâu sắc trong tâm trạng của người ta (bọn họ Cảm Xúc giận dữ với gồm tâm trạng xấu hơn) cũng giống như trong các thông số kỹ thuật nghệ thuật tâm lý sinch học không giống.

The results , published in the journal Nowzone and Listening , reveal that anger provokes profound changes in the state of mind of the subjects (they felt angered & had a more negative sầu state of mind) and in different psychobiological specification.

 

Thông số chuyên môn điển hình cho vấn đề đã mơ.

Typical dream parameter.

 

Sếp, anh đã phát âm các thông số kỹ thuật nghệ thuật plasma new chưa?

Have you seen these new plasmid specification?

 

Tôi biết các thông số kỹ thuật.

I'm aware of the parameters.

 

So chip specifications, AMDs, project descriptions,

Vì ráng các thông số kỹ thuật về chip, AMD, ngôn từ dự án,

 

The specification writes output data to lớn a file. Use the tag % out to represent the output filename

Thông số kỹ thuật ghi tài liệu xuất vào tập tin. Hãy dùng thẻ % out để tiêu biểu vượt trội tên tập tin xuất

 

Tôi đã lấy được thông số kĩ thuật.

I got the specs.

 

Chúng ta cần những phiên bản xây đắp của tất cả 3 tòa công ty cùng với khá đầy đủ thông số kỹ thuật kỹ thuật.

We need the blueprints for each building with complete specifications.

 

Hãng Asus 's ESC 2000 comes with a 3.33GHz Hãng sản xuất Intel LGA1366 Xeon W3580 microprocessor designed for servers , along with 1200 graphics processing cores from Nvidia inside three Tesla c1060 Computing Processors and one Quadro FX5800 , according to a specifications from Hãng Asus.

*