Tổ chức thành công luôn có sự kết hợp của bốn loại hạt nhân quản lý, đó là:

1. Driver:chuyên môn giỏi, xử lý các công việc, nhiệm vụ cụ thể, chuyên sâu.Bạn đang xem: Thinker là gì2. Doer:khôn khéo, xử lý các sự vụ và vấn đề phát sinh.

Đang xem: Bạn là 1 doer hay 1 thinker là gì, (từ Điển anh bạn là 1 doer hay 1 thinker

3. Designer:tư duy chiến lược, giỏi gắn kết thành tố, xây dựng hệ thống.4. Developer: đưa ra ý tưởng, tạo cảm hứng, khích lệ đội ngũ.

*

*

Bạn là Thinker hay Doer??

Trong tổ chức, doers giúp tổ chức hoạt động và sinh tồn, thinkers giúp tổ chức gắn kết, phát triển đúng hướng. Doers như người chèo thuyền, thinkers như người giữ bánh lái và hoa tiêu. Tỷ lệ doer nên cao hơn thinker, nhưng không thể không có thinkers. Thế mới có câu, người lo bằng kho người làm.

Xem thêm:

Một tổ chức muốn thành công, nên kết hợp phẩm chất của 1 người Thinker tới 99% và một người Doer tới 99%. Thằng Think nó phải thật cẩn thận, kỹ càng để lập một kế hoạch với rủi ro ít nhất. Còn thằng Do nó phải tuyệt đối tin rằng trận nó sắp đánh trước mặt là địch, sau lưng là sông, đã đánh là phải chiến, phải thắng.” trích lời a Lương Công Hiếu – Nguyên Founder/CEO FPT Online

Theo những cách khác nhau, nhiều tổ chức sau một thời kỳ phát triển, chỉ coi trọng doers, với triết lý là làm đi kết quả đâu, rồi chợt ngộ ra, tổ chức quá cồng kềnh, thiếu sức sống. Họ tìm cách thuê tư vấn bên ngoài làm chiến lược, thiết kế tổ chức. Tuy nhiên, hiệu quả thường không cao, vì đội ngũ quản lý kiểu doer sẽ không thích lý thuyết, không quen nghe chỉ bảo. Tổ chức thiếu người học hỏi, tiếp nhận tư tưởng mới, tư vấn xong cũng để đó thôi. Tổ chức trở nên khước từ và không có dư địa cho sự đổi mới.

Vì vậy, người lãnh đạo giỏi là người biết phát triển tổ chức, cân bằng ngắn hạn và dài hạn, hiệu suất và hiệu quả, hay chính là doers và thinkers.

Xem thêm: Câu Hỏi Đuôi Tiếng Anh ( Tag Question Là Gì, Cấu Trúc Câu Hỏi Đuôi

Để phát triển, các doanh nghiệp cần giữ được sự cân bằng trong đa dạng, tuýp người nào cũng có ưu điểm riêng, tránh cực đoan trong bố trí nhân sự. Ăn đã vậy, múa gậy ra sao; hôm nay tồn tại, nhưng sau đó là gì, làm sao để phát triển lâu dài.

Thinker biết chọn lựa the right things.Doer biết cách do the things right.Họ chỉ là hai nửa của một tổng thể. Chẳng ai nên mang lý lẽ của mình để bác bỏ người khác, to live and let live, mình sống và để người khác sống. Không có ai là toàn năng, mỗi người góp một tí thành thế giới. Vậy nên tốt nhất là xây dựng được văn hóa hợp tác cùng nhau trong tổ chức.#lientuctienlen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *