Thermodynamics là gì

      76
■ nhiệt động
thermodynamic analysis: sự so với nhiệt độ động (lực) học
thermodynamic characteristic: tính năng nhiệt độ cồn (lực) học
thermodynamic characteristic: những đặc điểm nhiệt động (lực) học
thermodynamic cycle: quy trình sức nóng hễ (lực) học
thermodynamic cycle: chu trình nhiệt động (lực) học
thermodynamic diagram: biểu thứ nhiệt cồn lực
thermodynamic efficiency: hiệu suất sức nóng rượu cồn (lực) học
thermodynamic equation of state: phương thơm trình tâm trạng nhiệt đụng lực
thermodynamic equilibrium: sự cân đối sức nóng cồn (lực) học
thermodynamic equilibrium: cân bằng nhiệt độ cồn (lực) học
thermodynamic equilibrium: sự cân bằng nhiệt độ động
thermodynamic function: hàm nhiệt độ động
thermodynamic function: hàm sức nóng hễ (lực) học
thermodynamic function of state: hàm tâm lý nhiệt động lực học
thermodynamic function of state: đổi thay nhiệt cồn học
thermodynamic heating system: hệ số sưởi hình dáng nhiệt độ động
thermodynamic metamorphism: sự vươn lên là hóa học nhiệt động
thermodynamic potential: tiềm năng nhiệt độ động
thermodynamic potential: vắt sức nóng hễ (lực)
thermodynamic potential at constant volume: cố sức nóng động đẳng tích
thermodynamic principles: nguyên tắc nhiệt độ rượu cồn (lực)
thermodynamic probability: Phần Trăm sức nóng động
thermodynamic process: quá trình nhiệt độ động
thermodynamic process: quá trình (chu trình) sức nóng rượu cồn (lực) học
thermodynamic process: quy trình nhiệt cồn (lực)
thermodynamic properties: các tính chất nhiệt rượu cồn (lực) học
thermodynamic property: đặc điểm sức nóng rượu cồn (lực)
thermodynamic relationship: tình dục nhiệt độ rượu cồn (lực) học
thermodynamic scale: thang nhiệt động (lực)
thermodynamic similarity: sự đồng dạng nhiệt độ rượu cồn (lực) học
thermodynamic similarity: tương tự như nhiệt độ đụng (lực) học
thermodynamic similitude: tương tự nhiệt hễ (lực) học
thermodynamic state: trạng thái nhiệt hễ (lực)
thermodynamic system: hệ nhiệt độ động
thermodynamic temperature: ánh nắng mặt trời nhiệt độ động
thermodynamic temperature scale: thang nhiệt độ sức nóng động
thermodynamic transformation: phxay chuyển đổi nhiệt độ động
thermodynamic variable: phát triển thành nhiệt động học
thermodynamic yield: năng suất sức nóng động
thermodynamic yield: hiệu suất sức nóng rượu cồn (lực)
Lĩnh vực: vật dụng lý
■ sức nóng rượu cồn học
Giải phù hợp VN: Môn học và những phép tắc của sức nóng.
thermodynamic function of state: phát triển thành nhiệt độ cồn học
thermodynamic variable: thay đổi nhiệt độ rượu cồn học
■ nhiệt hễ lực
thermodynamic diagram: biểu vật dụng sức nóng đụng lực
thermodynamic equation of state: phương thơm trình tâm lý nhiệt độ động lực
thermodynamic function of state: hàm tâm lý nhiệt độ rượu cồn lực học
■ sức nóng cồn lực học
thermodynamic function of state: hàm tinh thần sức nóng hễ lực học
thermodynamic cycle
■ chu trình nhiệt
thermodynamic equation of state
■ phương trình tâm lý đưa động
thermodynamic function of state
■ phát triển thành trạng thái
thermodynamic function of state
■ tsay đắm số trạng thái
thermodynamic potential at constant volume
■ tích điện tự do
thermodynamic potential at constant volume
■ năng lượng tự do Helmhholtz
thermodynamic potential at constant volume
■ chũm Helmholtz