theorem– định lý– t. of mear định lý giá trị trung bình– t. of virtual displacement định lý dời chỗ ảo– average value t. định lý giá trị trung bình– coding t. định lý mã hoá– completeness t. định lý về tính đầy đủ– converse t. định lý đảo– covering t. định lý phủ– deduction t. định lý về suy diễn– distortion t. (giải tích) định lý méo– divergence t. định lý phân kỳ – dual t. định lý đối ngẫu– embedding t. (giải tích) định lý nhúng– equivalence t. (logic học) định lý tương đương – existence t. định lý tồn tại– expansion t. (giải tích) định lý về khai triển– faltung t. định lý chập– fixed-point t. (tô pô) định lý điểm bất động– gap t. (giải tích) định lý lỗ hổng– general uniformization t. định lý về đơn trị hoá tổng quát– imbedding t. định lý nhúng– integral t. định lý tích phân– integration t. định lý tương giao– inverse t. định lý đảo– localization t. (giải tích) định lý địa phương hoá– mean value t.s (giải tích) định lý giá trị trung bình– minimax t. định lý minimac– monodromy t. (giải tích) định lý đơn đạo– multinomial t. định lý đa thức– parallel axits t. (cơ học) định lý dời trục song song (định lý Stenxơ)– Pythagorean t. định lý Pitago– reciprocal t.s định lý thuận nghich– recurremce t. định lý hồi quy– remainder t. (đại số) định lý phần dư, định lý Bêzu– representation t. (giải tích) định lý biểu diễn– residue t. định lý thặng dư– second limit t. định lý giới hạn thứ hai (của Maccốp)– second mean value t. (giải tích) định lý giá trị trung bình thứ hai (định lý‘,

Đang xem: Định lý bayes (bayes' theorem là gì, Định lý bayes (bayes&#39 theorem) là gì

Rate this post

Liên Quan

Tagged With: T Filed Under: English – Vietnamese

About gocnhintangphat.com

Xem thêm: Warehouse Manager Là Gì – Warehouse Supervisor Là Gì

gocnhintangphat.com | Website giải thích từ ngữ, thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp chuẩn cho độc giả. Chúng tôi cố gắng cung cấp cả các ví dụ để mọi thứ trở nên thuận tiện, dễ hình dung nhất.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Từ Khóa Mới Nhất

Chất noãn hoàng tiếng Anh là gì?Sổ lương tiếng Anh là gì?Học tập kỹ lưỡng tiếng Anh là gì?Cân thanh toán tiếng Anh là gì?Đội y tế lưu động tiếng Anh là gì?Cho ăn học tiếng Anh là gì?Xô đẩy ra tiếng Anh là gì?Nhụt tinh thần tiếng Anh là gì?Binh chủng pháo dã chiến tiếng Anh là gì?Quan trọng hơn nữa tiếng Anh là gì?Có sỏi thận tiếng Anh là gì?Visualize là gì?Bán tiếng tiếng Anh là gì?Võng tưởng tiếng Anh là gì?Ảnh hưởng lan truyền tiếng Anh là gì?Hoa ti gôn tiếng Anh là gì?Chim hút mật tiếng Anh là gì?Ống ba cực tiếng Anh là gì?Khúc nôi tiếng Anh là gì?Trên ngàn tiếng Anh là gì?Hay ngất tiếng Anh là gì?Death-Rate là gì?Tháng không đều tiếng Anh là gì?Iterant là gì?Unworn là gì?Thanh thuỷ đảo tiếng Anh là gì?Kiosque là gì?Không được uốn nắn lại tiếng Anh là gì?Drowsy-Head là gì?Electron-Gun Cathode là gì?

Xem thêm: Đắc Đạo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đắc Đạo

Đọc truyện không chỉ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ mà còn rất nhiều những lợi ích khác mà bạn có thể chưa biết tới. Tuyển chọn hàng chục ngàn bộ truyện hay gồm nhiều thể loại từ trang truyện hay chẳng hạn nhưtruyen phieu luu noi tieng nhat,vo boss la cong chua 4 toàn những truyện hay đảm bảo sẽ làm hài lòng những người mê truyện khó tính nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *