That means là gì, cách dùng mean trong tiếng anh

      208

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.

Bạn đang xem: That means là gì, cách dùng mean trong tiếng anh

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.

Xem thêm: Lịch Sử Hình Thành Trống Cajon Là Gì Và Những Điều Phải Biết


the means to lớn vì chưng sth With over $160 million of cash & virtually no debt, the company has the means to lớn exp&.
used khổng lồ say that it does not matter if the methods used khổng lồ achieve sầu something are wrong, dishonest, etc. as long as you get the result you want :
I"m sorry, but reducing the wages of the lowest-paid in order to save sầu money is just not acceptable - the means don"t justify the end.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*